Gemeentedossiers

Tielt in cijfers

Voor de gemeentelijke profielschets van Tielt: klik hier.

Zwaar vervoer

‘Simon Bekaert (SP.A) stelde op de raadszitting voor om een verbod in te voeren voor vrachtverkeer van meer dan 3,5ton in het stadscentrum, met uitzondering van plaatselijke bediening. ‘Er is nog steeds te veel zwaar doorgaand verkeer in het stadscentrum, ook in de schoolomgevingen.’  (Het Nieuwsblad, 7 mei 2011)

Voltooiing Zuiderring

De voltooiing van de Zuiderring moet zo vlug mogelijk worden uitgevoerd. Het Vlaamse Gewest heeft het gedeelte tussen de Deinse- en Wakkensesteenweg in 2009 aangelegd. Maar het deel tussen de Meulebeekse- en Pittemsesteenweg ontbreekt nog. Daarvoor is de toestemming en het geld nodig van de volgende Vlaamse Regering. Ik engageer mij er toe, samen met de ganse sp.a.-ploeg van Tielt, de druk hoog te houden zowel in Tielt als in Brussel, en niet te zullen rusten tot een positieve beslissing een feit is en de laatste steen gelegd is.

Secundaire categorie I: ZW omleiding Tielt, gedeelte aan te leggen van de N399 (Tielt) tot de N37 (Pittem)

Financiën

Professor Matthijs heeft het financieel beleid van de burgemeester en de huidige beleidsploeg geanalyseerd en zijn oordeel is vernietigend: een dikke onvoldoende over de hele lijn, en een buis van 4 op 10 voor de burgemeester.

De schuld is de afgelopen jaren opgelopen tot 43 miljoen euro. Elk kind dat in Tielt wordt geboren start voortaan meteen met een gemeenteschuld van 2.200 euro.

Het huidige bestuur heeft nooit een goed zicht gehad op haar eigen uitgaven. Het liet de  kostprijs voor het nieuwe stadhuis ontsporen van 4 naar 9 miljoen euro. Het sluisde 6,5 miljoen euro Tielts belastingsgeld door naar de kerkfabrieken, een bedrag dat alle redelijkheid te boven gaat en er voor zorgde dat er geen geld meer was voor andere projecten.  Tegen alle gezond verstand in pompte het huidige bestuur nog extra Tielts geld in Dexia op het moment dat het schip al was gezonken.

Verschillende schepenen maakten in volle crisistijd snoepreisjes en deden private uitgaven op kosten van de Tieltse belastingsbetaler.

Het is duidelijk dat de huidige absolute meerderheid niet in staat is een gezond financieel beleid te voeren. Dat is voor ons onaanvaardbaar.

Het bestuur moet eerst een eerlijke besparingsinspanning te doen,  zonder meteen naar het middel van belastingsverhoging te grijpen.

Financieel overzicht:

(klik op de foto om de cijfers in volledig scherm te zien) 

Collegesite

‘Het voormalige college wacht nog altijd op een nieuwe bestemming. SP.A herinnert er aan dat Vlaamse regering opnieuw subsidies ter beschikking stelt. Raadslid Simon Bekaert (SP.A) bond op de gemeenteraadszitting de kat de bel aan en herinnerde er aan dat de Vlaamse regering opnieuw subsidies verleent aan steden om hen te steunen bij het ontwikkelen van innoverende stadsvernieuwingsprojecten.’ (Het Nieuwsblad, 9 februari 2011)

‘Het project rond de collegesite raakt eindelijk uit het slop. Nog voor 30 maart wil Tielt een dossier indienen bij de minister van Stedenbeleid. Er komen winkels, appartementen en veel groen. Daarmee komt de stad tegemoet aan de voornaamste kritiek van de oppositie en de Vlaamse overheid op vroegere plannen. ‘In 2009 legde de stad al eens inderhaast een plan neer bij de Vlaamse overheid’, zegt SP.A-oppositieleider Simon Bekaert. ‘Wat ons toen vooral tegen de borst stuitte bij dat plan, was dat er een groot appartementsblok zou komen op het speelpleintje tussen het KSA-lokaal en de Sint-Michielsschool (‘tNieuwland, red.). Nu is er minder hoogbouw, waardoor ik geneigd ben het plan te steunen. Er komen nog appartementen, maar het patersbos wordt gespaard. Ik moet wel nog zien hoe ze het financiële plaatje rond krijgen. Dat staat voorlopig nog niet vast.’ (De Standaard, 22 maart 2012)

(luchtfoto collegesite)

Heraanleg stationsomgeving – afschaffen slagbomen

Op vandaag leiden de gesloten slagbomen dagelijks meermaals tot lange files en de overweg snijdt de woonwijken over het station van het centrum af.

De spoorwegnetbeheerder Infrabel – een onderdeel van de NMBS-groep – is eigenaar van de spoorwegovergang. Zij is ook verantwoordelijk voor het afschaffen en ondertunnelen van overwegen.

In januari 2012 heeft infrabel aangekondigd in versneld tempo spoorwegen te zullen afschaffen, a rato van 20 overwegen per jaar.

België telt evenwel 1.650 spoorwegovergangen. We moeten er dan ook er voor zorgen dat Tielt prioritair op de lijst komt te staan, anders komt het er nooit van.

Als de overweg zou worden ondertunneld, dan verhogen we de veiligheid, verminderen we de verkeerdruk op de stationsbuurt, en wordt het woongebied achter het station niet langer afgesneden van de rest van de stad.

 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan waarin een gemeente in algemene termen aangeeft hoe ze in de toekomst de ruimte op haar grondgebied wil invullen.

Voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Tielt: klik hier. (pdf-file 13 Mb)

 Veiligheid

Voor het zonaal veiligheidsplan van de politiezone regio Tielt: klik hier.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *