Bio

CURRICULUM VITAE

° 12/10/1977, Tielt, West-Vlaanderen

Beleidsfuncties

December 2018 – heden: Fractieleider sp.a. fractie provincieraad

Januari 2013 – december 2018: Eerste schepen Stad Tielt. Bevoegd voor Ruimtelijke ordening en Stedenbouw, Milieuvergunningen, Woonbeleid en Sociale Huisvesting, Energieloket, Sport December 

December 2012 – heden: Provincieraadslid West-Vlaanderen

Januari 2007 – heden: Politieraadslid

2007 – heden: Gemeenteraadslid

Loopbaan

Oktober 2007 – heden: Advocaat aan de balie van Brugge

2009 – 2014: Adviseur veiligheid – justitie voor sp.a.

Oktober 2007 – juni 2009: Adviseur van de Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt

Augustus 2004 – december 2007: Adviseur van de Federaal minister van Mobiliteit, Noordzee en Institutionele Hervormingen Renaat Landuyt

Juli 2002 – juli 2004: Adviseur van de Minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid, Toerisme Renaat Landuyt

Juli 2001- december 2001: Verbindingsofficier Ministerie Buitenlandse zaken, cel voorzitterschap Europese Unie

Opleiding:

1995 –2000:

Licentiaat in de Rechten (KUL) – onderscheiding

2000-2001:

Master na master Europees Recht (UCL)

2001-2002:

Master na master Beleidseconomie (KUL)

Andere

2006-2007: Voorzitter beheerscomité Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV)

Varia

– Algemene Vergadering Theater Malpertuis (www.malpertuis.be)

– Schoolraad De Bron

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.