Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Tielt (2) : Onze ploeg

Onze kandidatenfolder gemist? Geen probleem. Hier kan je onze kandidatenfolder downloaden. Of klik op de afbeelding.

27 gedreven mensen. Een warme ploeg. Net zoals jij hebben we een hart voor Tielt 🙂


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Tielt (1)

Op zondag 14 oktober gaan we naar de stembus.

De voorbije zes jaar heb ik als eerste schepen samen met onze sp.a. ploeg alles gegeven voor een aangenaam, welvarend, groener, gezonder, verkeersveiliger Tielt. Maar het werk is zeker nog niet af.

Graag vraag ik uw stem en steun, zodat we de volgende zes jaar met een éénsgezinde, sterke ploeg verder kunnen bouwen aan de toekomst van onze stad.

Ik heb een hart voor Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle. Jij ook !

Wil je nog meer weten over ons programma: hier kan je onze programmafolder downloaden.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Actieplan: gedimde nachtverlichting voor Tielt

Met sp.a. Tielt willen we naar gedimde LED-verlichting in plaats van volledige nachtdoving.

Net zoals de omliggende gemeenten werd twee jaar geleden ook in Tielt het doven van de straatverlichting vanaf 23u00 ingevoerd. Dit om het energieverbruik te doen dalen, en de milieudoelstellingen te halen.

De volledige nachtdoving leidt evenwel ook tot gemengde reacties bij de bevolking.

Er bestaat een andere manier om de milieudoelstellingen te halen.

De oplossing ligt in het vervangen van de klassieke verlichting door LED-lampen met dimsysteem.

Ons verlichtingsnet verbruikt per jaar gemiddeld 1.250.000 kw/h per jaar. Slecht sommige van die lampen kunnen gedimd worden. Niet alleen vereist dit een grote systeeminvestering, een dimming met 50% levert bij klassieke lampen bovendien maar een energiebesparing van 30% op.

Wanneer we in ons openbaar verlichtingsnet de klassieke lampen vervangen door ledverlichting, dan daalt het volle verbruik naar maximum 835.000 kw/h per jaar.

In tegenstelling tot klassieke lampen leidt het nachtdimmen van ledverlichting met 50% bovendien wèl tot een effectieve besparing van 50% ! Zo kunnen we een dubbele energiebesparing realiseren.

De investering in LED-verlichting wordt volledig terugverdiend door de bijkomende jaarlijkse energiebesparing die dit oplevert.

We dringen bij netbeheerder Eandis aan om deze piste verder uit te werken en een uitvoeringsvoorstel aan het stadsbestuur over te maken.

Zo kan er niet alleen worden tegemoet gekomen aan het veiligheidsgevoel, maar zorgen we bovendien voor een extra energiebesparing.

Meer info: simon.bekaert@tielt.be

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ontwijkingsroute kilometerheffing zware vracht langs N35-Ringlaan Tielt moet stoppen

Door de kilometerheffing op de E40 en E403 is het zwaar doorgaand verkeer op onze as Pittemsesteenweg – Ringlaan – Deinsesteenweg het afgelopen jaar zwaar toegenomen.

In maart 2017 diende Sp.a nog een voorstel van decreet in, dat de ringlaan rond Tielt opnam in het traject van de kilometerheffing, om het ontwijkingsverkeer een halt toe te roepen. N-VA, CD&V en VLD stemden dit toen weg.

Vandaag ontvingen we een officieel rapport van de Vlaamse administratie. En dit rapport geeft ons gelijk. Klik op de afbeelding hieronder.

rapport MOW Vlaanderen 2017 p.41-45

We trekken opnieuw aan de alarmbel en dringen aan bij de Vlaamse regering om de N35 rond Tielt mee op te nemen in het traject van de kilometerheffing, zodat de vrachtwagens de assen Aalter – Deinze – Tielt – Pittem niet langer als ontwijkingsweg zouden gebruiken.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spots op Tielt zomer 2017

De nieuwe Spots op Tielt is er ! Lees alles voor de uitbreiding van speelpleintjes, sportinvesteringen, plannen voor de kunstacademie, duizend brooddozen, fietsvriendelijke maatregelen, en nog veel meer.

Klik op de afbeelding om te lezen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spots op Tielt

De nieuwe Spots is er ! Lees meer over het verbod op zwaar verkeer door ons centrum, extra speelpleintjes, uitbreiding van kinderopvang, sportinvesteringen voor 2017, nieuwe volkstuintjes voor Tielt en nog veel meer. foto-voorpagina-spots-dec-2016                                                                           Klik op de afbeelding om te lezen.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tieltse bouwmaatschappij verwerft meer dan 11 hectaren en lanceert ambitieus bouwprogramma

Simon Bekaert, voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij, kondigt op korte termijn de ontwikkeling van 158 woningen aan. Op lange termijn komen daar nog eens 450 woningen bij.

3 beelden op rij

Simon Bekaert: “We ontwikkelen niet alleen sociale huur, en sociale seniorenflats, maar ook sociale koopwoningen, bescheiden woningen, en betaalbare bouwgronden. We beperken ons dus niet tot de sociale huurder, maar ontwikkelen voortaan ook een aanbod voor de middenklasse en voor de jonge gezinnen.”

Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van de Tieltse bevolking naar betaalbaar en comfortabel wonen.

“Op 2 jaar hebben we meer dan 11 hectaren grond aangekocht in Groot Tielt. We hebben onze grondbank in Tielt verdubbeld van 9 naar 20 hectaren. Dit is een nooit geziene grondverwervingsoperatie in de geschiedenis van de Tieltse Bouwmaatschappij. Al de gronden zullen we ontwikkelen tot woonwijken.”, aldus Bekaert.

We overlopen de projecten:

1. Kasteelstraat – Vierhoek (ex-containerpark)
27 wooneenheden (huur en koop)
De ruwbouw is af en de aanleg van de wegenis starten we nog in februari 2016.

Vierhoek-KasteelstraatRuwbouw wijk kasteelstraat-hollebeekstraat2.Zuiderring – Monteval
63 wooneenheden (koop)

We ontwikkelen een nieuwe wijk. We mikken op de middenklasse, en het aantrekken van jonge gezinnen naar Tielt. Het aanbod is van dezelfde oppervlakte en kwaliteit als bij private verkavelaars, met dat verschil dat we de woningen en gronden toch een 15% goedkoper kunnen aanbieden dan de private bouwpromotoren. De verkavelingsaanvraag is ingediend en op 4 februari 2016 keurde de gemeenteraad het tracé van de wegenis goed.

Montevalwijk-Zuiderring

verkavelingsplan zuiderring3. De Varent – Pieter Simonstraat
9 koopwoningen

De ruwbouw is bijna af. Oplevering eind 2016. De omgevingswerken met inrichting van een groenzone en speelplein zijn aan de gang.

Varent

 Varent

4. Hoogmolenweg – Aarsele
40 wooneenheden (huur)

Op dit terrein bouwen we na de aanleg van de wegenis, 40 huurwoningen met als architect Hans Verhelst uit Tielt (aha-architecten).
De woningen zijn ontworpen als 10 residenties van elk 4 ruime appartementen.
De bouwvergunning is in opmaak en dienen we nog dit jaar in.

Hoogmolenweg Aarsele

5. St. Michielstraat – Stedemolenstraat
14 seniorenflats (huur)

De seniorenappartementen zullen we bij voorrang toewijzen aan onze huurders van 70 jaar of ouder. Het gaat hier om huurders wiens kinderen het huis uit zijn, en wiens sociale huurwoning te groot geworden is. Op die manier kunnen we onze oudere huurders een appartement aanbieden in het centrum van Tielt, en komen tegelijk hun huurhuizen van 3 of 4 slaapkamers terug vrij. Huizen die we dan opnieuw kunnen verhuren aan jonge gezinnen op onze wachtlijst.

Start van de werken:  tweede helft van 2016.

3D inplanting in omgeving helicopterzicht 3D stedenmolenstraat

6. Renovatie historisch hoekhuis Sint-Michielstraat
Kantoren Tieltse Bouwmaatschappij

We hebben architecte Carla Degryse aangesteld voor de renovatie van het hoekhuis. Hier komen de toekomstige kantoren van de Tieltse Bouwmaatschappij. De bouwaanvraag is ingediend.

Hoekhuis renovatie voor Hoekhuis renovatie 3D zij achter

7. Kasteelstraat – verkaveling Dumobil
6 wooneenheden (huur)

De bouwvergunning is verleend. Binnen enkele maanden starten de werken voor het bouwen van 6 nieuw huurappartementen in een ontwerp van architect Edward Weysen (WES-architecten).

Dumobil2 Kasteelstraat

8.Brugstokwegel Schuiferskapelle
8 woningen (huur)

In harmonie met het landelijk karakter van Schuiferskapelle.
We hebben Marc Germonpré aangesteld als ontwerper-architect.
De bouwvergunning is verleend, en we starten de werken nog voor juli 2016.

Torenstraat Brugstokwegel Schuiferskapelle

Brugstokwegel woningen

9.Wingensesteenweg
350 wooneenheden (huur en koop): gebiedsinrichting

In het binnengebied tussen de Wingensesteenweg, Stokerijstraat en Schuiferskapelsesteenweg, op een paar honderd meter van het stadscentrum van Tielt, hebben we meer dan 10 hectaren verworven.

We stelden in december 2015 het studiebureau Fris in het Landschap aan om het gebied planmatig in te richten. We zullen het gebied niet alleen ontwikkelen voor de wijkbewoners, maar voorzien ook wandelgroen en recreatieruimte voor alle Tieltenaren.

Wingensesteenweg

10.Baudeloostraat – Aarsele
100 wooneenheden (koop en huur)

We hebben ook hier extra gronden verworven en hebben studiebureau Demey aangesteld om het gebied te ontwikkelen.

Baudeloostraat Aarsele

11. Renovaties

Op vandaag beschikt de Tieltse Bouwmaatschappij al over 533 huurwoningen .

Naast de grondverwerving en het ambitieuze uitbreidingsprogramma, hebben we het voorbije jaar ook gevoelig geïnvesteerd in de renovatie van onze bestaande huurwoningen.

In 2015 hebben we in 78 woningen in de wijk Koerseplein het buitenschrijnwerk (ramen, deuren, garagepoorten) vernieuwd, dakisolatie aangebracht en de CV-ketels vervangen. Op die manier worden de huurwoningen niet alleen comfortabeler, maar ook energiezuiniger gemaakt. De energiefactuur van de huurders daalt hierdoor gemiddeld met 250 euro/jaar.

In de Burggraaf van de Vijverelaan hebben we 6 woningen gerenoveerd en in de wijk Keidam is er de grondige renovatie van alle woningen met in de eerste fase 9 woningen. Dit jaar starten we de volgende fase samen met nog een aantal renovatieprojecten.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vroeger was de auto de melkkoe, nu de energiefactuur

Iedereen heeft elektriciteit nodig. De ideale manier om gezinnen via die weg extra te belasten, moeten de Vlaamse en Federale regeringsleiders (N-VA, CD&V en Open VLD) gedacht hebben.

Dat ze hiermee de koopkracht van de middenklasse gezinnen aantasten, en de laagste inkomens in de financiële problemen brengen nemen ze er bij. Het is gemakkelijker om de grote massa te belasten, dan de rijkste 2% van de bevolking.

Met een batterij aan vier verschillende maatregelen verhogen de regeringspartijen uw energiefactuur:

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom kondigde dit weekend een heffing van gemiddeld 8 procent op stroom aan, om “het overschot aan groene stroomcertificaten weg te werken”.

Wat de excellenties van de Vlaamse en federale regering er niet bij vertellen is:
– dat zij in januari de vennootschapsbelasting op de distributie ook al verhoogd hebben naar 34 procent, en dat deze verhoging wordt doorgerekend in de elektriciteits- en gasfactuur.
– dat zij ook de BTW voor stroom zullen verhogen van 6 naar 21 procent.
– dat zij tegelijk het gratis kilowattuur afschaffen.

Deze laatste drie maatregelen hebben geen enkele uitstaans met groene stroomcerficaten, maar dienen enkel om de gezinnen meer aan de schatkist te doen betalen.

En de groene stroomcertificaten zelf? Ja, die wegen op de winst van de distributienetbeheerders. Maar niettemin maken ze nog steeds winst. Alleen wordt die winst nu weg belast door de invoering van de 34% belasting. De huidige regering heeft dus zelf het probleem gecreëerd.

In mei 2015 kwam ik in de provincieraad al tussen om deze melkkoebelastingen aan te klagen. Ook in juni werd dit voorwerp van debat in de provincieraad.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

6 op de 10 huisvestingsmaatschappijen moeten extra vrouwen zoeken voor raad van bestuur

Tieltse Bouwmaatschappij scoort wel goed

In zes op de tien sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen maken vrouwen nog geen derde uit van het totale aantal bestuursleden, kopt De Morgen vandaag.

Tegen volgend jaar moeten deze maatschappijen dat quotum wèl zien te halen.

Met de Tieltse Bouwmaatschappij hebben we dit probleem niet. Vandaag al zijn drie van onze vijf bestuurders vrouw.

art de morgen quotum huisvestingsms

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meer groen, meer wonen en uitbreiding industrieterrein Noord

We schakelen in Tielt een versnelling hoger op de beleidsdomeinen wonen, groen in industrie.

Met ons ontwerp van uitvoeringsplan zetten we in op meer groenzones en stadsrandbos, het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en meer ruimte voor industrie op Noord.

De voorbije weken hielden we een openbaar onderzoek in het kader van de milieueffecten. Er werd geen enkel bezwaar ingediend. Het uitvoeringsplan doorloopt nu verder de procedure van de provincie.

Voor wie meer wil weten, in november verscheen een handig overzicht in de Krant van West-Vlaanderen.

kw 21nov2014

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment