Category Archives: Uncategorized

Gemeente (3)

Nieuwe stadsbestuur periode 2013-2018 voorgesteld

Deze morgen hebben we in de lokale pers onze nieuwe bestuursploeg voorgesteld.

Met sp.a. Tielt leveren we in het nieuwe stadsbestuur 4 van de 6 schepenen en de OCMW-voorzitter.

Zelf zal ik als eerste schepen de bevoegdheden ruimtelijke ordening en stedenbouw, wonen, sociale huisvesting, energieloket, en sport voor mijn rekening nemen.

Plus: de projectbevoegdheid herdenking wereldoorlog I. In december leg ik de eed af als provincieraadslid, en we zullen via die weg heel wat provinciale subsidies naar Tielt kunnen halen om er een groot evenement van te maken.

De voltallige ploeg:

Burgemeester: Els De Rammelaere (N-VA)

Eerste Schepen: Simon Bekaert (Sp.a)

Tweede Schepen: Veerle Vervaeke (VLD)

Derde Schepen: Birger De Coninck (Sp.a.)

Vierde Schepen: Bart Biebuyck (VLD)

Vijfde Schepen: Margot Baekelandt (Sp.a.)

Zesde Schepen en OCMW-voorzitter: Guido Mehuys (Sp.a.)

Het kartel dat sp.a. met groen is aangegaan voor de verkiezingen zetten we ook na de verkiezingen verder.

Een gedetailleerd overzicht van de bevoegdheden vind je ondermeer hier.

[fb_button]

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (2)

Voor de cijferaars onder ons:

In Kortrijk beklaagt de nieuwe stadscoalitie er zich de afgelopen dagen over dat ze een schuld van 11 miljoen euro  zal moeten wegwerken.

In Tielt staan we voor een gelijkaardige uitdaging. Met een totale schuld van maar liefst 43 miljoen euro, is de gemiddelde schuld per inwoner de afgelopen 6 jaar gestegen tot 2.200 euro/inwoner.

Een onaangename erfenis, en een grote uitdaging voor onze nieuwe bestuursploeg.

Onze gemeente beschikt wel nog over een financiële reserve van een kleine 13 miljoen euro, waarmee we over een marge beschikken voor de meest dringende projecten.

Maar net zoals in Kortrijk, zal het ook hier zaak zijn de komende jaren een afweging te maken tussen de juiste projecten, investeringsuitgaven verstandig te spreiden in tijd, en een gezond financieel beleid te voeren in het belang van àlle inwoners.

Wordt vervolgd…

 [fb_button]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (1)

Interessant opiniestuk vandaag in de Standaard van politicoloog Johan Ackaert:

Johan Ackaert hoorde vorige week na de gemeenteraadsverkiezingen het gejeremieer van sommige lokale politici met enige wrevel aan. ‘Het is helemaal niet zo dat de grootste partij in de coalitie moet, of eerst aan zet moet komen.’

“Dit betekent dat de samenstelling van de gemeenteraad een afspiegeling is van de politieke schakeringen van het kiezerskorps en dat om een meerderheid te vormen, deze minimaal moet kunnen steunen op de helft van de raadszetels plus een. ‘De grootste zijn’ is hier irrelevant. “

[fb_button]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeenteraadsverkiezingen (5)

De regionale pers doorgenomen deze morgen, en met aandacht de artikels over de gemeenteraadsverkiezingen in Tielt gelezen. De meest juiste analyse vandaag staat in het Laatste Nieuws.

[fb_button]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Provincieraadsverkiezingen (1)

Op 14 oktober vinden de provincieraadsverkiezingen plaats.

De lijst wordt getrokken door Simon Bekaert, gevolgd door Martine Devisscher, Anja Dejonckheere, Robby Beekwee en Margot Baekelandt.

Lijstduwer is gewezen politiecommissaris Guido Demeyer, uit de politiezone regio Tielt.

Onze kandidaten- en programmafolder kan u hier downloaden:

[fb_button]

Posted in Uncategorized | Leave a comment