Federale verkiezingen 2014

Op 25 mei zijn er nationale verkiezingen.

Je vindt mij terug op de 6e plaats op de sp.a.-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers (lijst 12).

We staan voor de keuze tussen welvaart voor iedereen die werkt of wil werken, of welvaart enkel voor een kleine groep. Tussen een warme toekomst of een kille samenleving.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat ons sociaal welvaartsmodel behouden blijft.

Samen kunnen we er ook voor zorgen dat de stem van onze streek in Brussel wordt gehoord.

This entry was posted in Blog Tielt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.