Gemeente (8)

Woonbeleidsplan 2014-2019

Als schepen van woonbeleid ben ik trots en tevreden dat de gemeenteraad deze week ons woonbeleidsplan 2014-2019 heeft aangenomen.

In dit plan zetten we uiteen waar we naartoe willen met het woonbeleid, en met het wonen zelf, in het Tielt van nu en van de komende jaren.

De beleidskeuzes op het vlak van wonen hebben ook een belangrijke invloed voor de volgende generaties.

Onlangs mochten we in Tielt de kaap van de 20.000 inwoners overschrijden.

De vastgoedprijzen swingden de voorbije twee legislaturen de pan uit, en er is een tekort aan bouwgrond voor jonge gezinnen die zich in Tielt willen komen vestigen.

Tegelijk zien we dat in de bevolkingsstatistieken het aandeel van zorgbehoevende senioren sterkt toeneemt.

Tijd voor actie dus.

Enkele van onze speerpunten in het beleidsplan:

– slapende bouwgronden wakker maken

– minstens 11,32 hectare nieuwe bouwgrond voorzien door omzetting van reservegebied naar woongebied

– uitbreiding van stedelijk groen, buurtgroen en een stadsrandbos

– uitbreiden van het aanbod aan sociale woningen, niet alleen huurwoningen maar ook koopwoningen voor jonge werkende gezinnen

– een sterkere kwaliteitscontrole op de huurmarkt

– woonzorgzones voor senioren

Voor het volledige woonbeleidsplan: klik hier.

This entry was posted in Blog Tielt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.