Beslissing Raad voor Verkiezingsbetwisting Tielt

Vandaag om 15u00 heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de klachten van CD&V Tielt ongegrond verklaard.

Voor de volledige tekst van het vonnis: klik hier.

Volgende passage over de klachten is veelzeggend:

“het uiten van louter vage vermoedens die op geen enkele wijze ook maar een begin van waarschijnlijkheid genieten, laat staan bewezen, worden.” (eigen onderlijning)

Politiek is ook: waardig leren omgaan met winst en verlies.

[fb_button]

This entry was posted in Blog Tielt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.