Raad van State

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet legt de federale regering deze maand haar plannen voor om de Raad van State te hervormen. Het ligt in de bedoeling het administratief rechtscollege zo bij te sturen dat het preciezer kan werken en niet steeds meteen moet overgaan tot een volledige nietigverklaring.

Voor wie meer wil weten over deze hervormingsinstrumenten: zie de tekst van mijn openingsrede van september 2012 bij de opening van het gerechtelijk jaar: hier klikken. Op eenvoudige vraag ook gratis te verkrijgen in boekvorm (mailen naar info@simonbekaert.be)

Een samenvatting van de openingsrede vind je terug op de website van de Gazet van Antwerpen en in de juristenkrant.

Het belangrijkste wapen tegen fouten in beslissingen en procedures is vandaag de nietigverklaring, wat al vaker grote infrastructuurwerken doorkruiste.

Het instrumentarium moet verfijnd worden. Zo zou de Raad van State de mogelijkheid krijgen vormfouten te laten rechtzetten. Is een vormfout onherstelbaar, dan zou de Raad van State ook de kans krijgen zelf instructies door te geven aan de overheid om gelijkaardige fouten in de toekomst te vermijden.

Is vernietiging toch de enige mogelijkheid, dan zou de Raad na de hervorming ook kunnen bepalen welke onderdelen van een bestuurlijke beslissing gehandhaafd kunnen blijven, waardoor alweer niet de hele beslissing in de prullenmand moet.

[fb_button]

This entry was posted in Actualiteit & Opinie, Blog Tielt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.