Gemeente (7)

Ruimtelijke Uitvoeringsplan “Poelberg en Meikensbossen” beschermt natuur- en landschapswaarde van onze Poelbergomgeving

Als schepen van ruimtelijke ordening en als provincieraadslid is dit een project dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt.

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Poelberg en Meikensbossen” dat de natuur- en landschapswaarde in de zone van de Poelberg moet beschermen, gaat haar laatste fase in.

Met dit plan zullen we de natuur en de historische waardevolle zichten in het gebied voor de toekomstige generaties veilig stellen.

Vorige week hebben we het ontwerp besproken in de provincieraad en daar positief geadviseerd.

Gisteren hebben we een info-avond georganiseerd in het stadhuis van Tielt, waarbij inwoners van zowel Tielt als Dentergem werden uitgenodigd.

Het uitvoeringsplan legt de toekomst van een gebied van maar liefst 560 hectaren vast, zijnde de ruime omgeving van Poelberg en Meikensbossen.

De vergezichten en de poelberg met de 17e eeuwse windmolensite zullen als erfgoedlandschap in het plan worden opgenomen en op die manier definitief worden beschermd. Hetzelfde geldt voor de omgeving met de Koortskapel.

Nieuwe landbouwbedrijven zullen in het gebied niet worden toegelaten.  Wel zullen de bestaande hoeves op hun eigen site nog kunnen uitbreiden.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is juridisch bindend. Er zullen geen bouwvergunningen kunnen worden afgeleverd in strijd met dit ruimtelijke uitvoeringsplan.

Het plan voorziet dat ook kleine landschapselementen zoals knotbomen, hagen en bronnen bewaard worden.

Op vandaag staat in het gebied 0 (!) hectare ingekleurd als bos. Met het nieuwe uitvoeringsplan zal 79 hectare bos worden vastgelegd. Dit met het oog op de verdere uitbreiding van de meikensbossen.

Door de kap voor brandhout tijdens de twee wereldoorlogen en de ontginning ten voordele van landbouwgronden daarna, slonk het bosgebied in het gebied “Poelberg Meikensbossen” tot een schamele 5 hectare.  De voorbije jaren werden de Meikensbossen deels in ere hersteld en het huidige bosdomein telt een 45 hectare. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een verdere uitbreiding tot 79 hectare in het vooruitzicht gesteld. Deze verdere bosuitbreiding zal worden gerealiseerd via een systeem van ruilgrond met de betrokken landbouwers.

Ook de fiets- en wandelrecreatie zal worden versterkt.

We hebben hierop al geanticipeerd door 20.000 euro Europese subsidies voor te behouden voor de aanleg van twee recreatieve paden in het erfgoedlandschap Tielt-Dentergem.

Voor de kaart met afbakening van het gebied: klik hier.

Voor een luchtfoto van het gebied: klik hier.

This entry was posted in Blog Tielt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.