Category Archives: Blog Tielt

Gemeente (8)

Woonbeleidsplan 2014-2019

Als schepen van woonbeleid ben ik trots en tevreden dat de gemeenteraad deze week ons woonbeleidsplan 2014-2019 heeft aangenomen.

In dit plan zetten we uiteen waar we naartoe willen met het woonbeleid, en met het wonen zelf, in het Tielt van nu en van de komende jaren.

De beleidskeuzes op het vlak van wonen hebben ook een belangrijke invloed voor de volgende generaties.

Onlangs mochten we in Tielt de kaap van de 20.000 inwoners overschrijden.

De vastgoedprijzen swingden de voorbije twee legislaturen de pan uit, en er is een tekort aan bouwgrond voor jonge gezinnen die zich in Tielt willen komen vestigen.

Tegelijk zien we dat in de bevolkingsstatistieken het aandeel van zorgbehoevende senioren sterkt toeneemt.

Tijd voor actie dus.

Enkele van onze speerpunten in het beleidsplan:

– slapende bouwgronden wakker maken

– minstens 11,32 hectare nieuwe bouwgrond voorzien door omzetting van reservegebied naar woongebied

– uitbreiding van stedelijk groen, buurtgroen en een stadsrandbos

– uitbreiden van het aanbod aan sociale woningen, niet alleen huurwoningen maar ook koopwoningen voor jonge werkende gezinnen

– een sterkere kwaliteitscontrole op de huurmarkt

– woonzorgzones voor senioren

Voor het volledige woonbeleidsplan: klik hier.

Posted in Blog Tielt | Leave a comment

Gemeente (7)

Ruimtelijke Uitvoeringsplan “Poelberg en Meikensbossen” beschermt natuur- en landschapswaarde van onze Poelbergomgeving

Als schepen van ruimtelijke ordening en als provincieraadslid is dit een project dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt.

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Poelberg en Meikensbossen” dat de natuur- en landschapswaarde in de zone van de Poelberg moet beschermen, gaat haar laatste fase in.

Met dit plan zullen we de natuur en de historische waardevolle zichten in het gebied voor de toekomstige generaties veilig stellen.

Vorige week hebben we het ontwerp besproken in de provincieraad en daar positief geadviseerd.

Gisteren hebben we een info-avond georganiseerd in het stadhuis van Tielt, waarbij inwoners van zowel Tielt als Dentergem werden uitgenodigd.

Het uitvoeringsplan legt de toekomst van een gebied van maar liefst 560 hectaren vast, zijnde de ruime omgeving van Poelberg en Meikensbossen.

De vergezichten en de poelberg met de 17e eeuwse windmolensite zullen als erfgoedlandschap in het plan worden opgenomen en op die manier definitief worden beschermd. Hetzelfde geldt voor de omgeving met de Koortskapel.

Nieuwe landbouwbedrijven zullen in het gebied niet worden toegelaten.  Wel zullen de bestaande hoeves op hun eigen site nog kunnen uitbreiden.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is juridisch bindend. Er zullen geen bouwvergunningen kunnen worden afgeleverd in strijd met dit ruimtelijke uitvoeringsplan.

Het plan voorziet dat ook kleine landschapselementen zoals knotbomen, hagen en bronnen bewaard worden.

Op vandaag staat in het gebied 0 (!) hectare ingekleurd als bos. Met het nieuwe uitvoeringsplan zal 79 hectare bos worden vastgelegd. Dit met het oog op de verdere uitbreiding van de meikensbossen.

Door de kap voor brandhout tijdens de twee wereldoorlogen en de ontginning ten voordele van landbouwgronden daarna, slonk het bosgebied in het gebied “Poelberg Meikensbossen” tot een schamele 5 hectare.  De voorbije jaren werden de Meikensbossen deels in ere hersteld en het huidige bosdomein telt een 45 hectare. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een verdere uitbreiding tot 79 hectare in het vooruitzicht gesteld. Deze verdere bosuitbreiding zal worden gerealiseerd via een systeem van ruilgrond met de betrokken landbouwers.

Ook de fiets- en wandelrecreatie zal worden versterkt.

We hebben hierop al geanticipeerd door 20.000 euro Europese subsidies voor te behouden voor de aanleg van twee recreatieve paden in het erfgoedlandschap Tielt-Dentergem.

Voor de kaart met afbakening van het gebied: klik hier.

Voor een luchtfoto van het gebied: klik hier.

Posted in Blog Tielt | Leave a comment

Gemeente (6)

Toekomst van Tielt: uitbreiding van groen, wonen en tewerkstelling

In het najaar loodsen we de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tielt door de provincieraad.

Dit wordt de blauwdruk van hoe onze stad er de komende decennia zal gaan uitzien.

We gaan voor uitbreiding van groen en bos, meer woongebied en een uitbreiding van industriezone Noord.

Tielt telt op vandaag slechts acht hectare stedelijk groen, of vier vierkante meter per inwoner. Dit moet minstens 15 vierkante meter per inwoner worden.  We gaan minstens 22 hectare bijkomend recreatief groen en bos ontwikkelen.

We zullen de komende jaren elf hectare woonuitbreidingsgebied omzetten naar bouwgrond. We zullen  daarbij niet zozeer inzetten op appartementsbouw, maar wel op verkavelingsbouw in een kindvriendelijke omgeving, met aandacht voor voldoende groenaanleg.

Met de uitbreiding van de industrie stellen we ten slotte onze tewerkstelling en welvaart veilig. We mogen niet nog eens de historische fout maken van industriële verspreiding en versnippering over drie verschillende plaatsen rond Tielt. Daarom wordt de uitbreiding  geconcentreerd op industriezone Noord.

Een voorproefje van de plannen vind je hier.

 

Posted in Blog Tielt | Leave a comment

Gemeente (5)

Het stadsbestuur is niet te spreken over een verplichte investering van 780.000 euro voor de renovatie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk en de 650.000 euro werkingskosten. De vorige bestuursploeg nam deze cijfers op in de meerjarenplanning en daar kan de huidige coalitie niet van onderuit.

Toen de meerjarenplanning voor de kerkfabrieken in 2007 op de gemeenteraad kwam, lieten toenmalige oppositiepartijen sp.a. en Open Vld zich al kritisch uit en stemden tegen. De CD&V-meerderheid drukte de plannen er toen toch door. Met de huidige afrekening tot gevolg.

Ik twijfel niet aan de zingeving van het geloof, maar we moeten die kosten durven in vraag stellen. In tijden waarin kerken stilaan leeglopen, is het niet verantwoord om zulke cheques uit te schrijven.

(Het Laatste Nieuws)

 

Posted in Blog Tielt | Leave a comment

Gemeente (4)

Vanavond installatievergadering van de politieraad politiezone regio Tielt.

Ik zal er een paar oude bekenden, maar ook heel wat nieuwe gezichten tegenkomen.

Het begin van een nieuw verhaal.

 

 

Posted in Blog Tielt | Leave a comment