Spots op Tielt zomer 2017

De nieuwe Spots op Tielt is er ! Lees alles voor de uitbreiding van speelpleintjes, sportinvesteringen, plannen voor de kunstacademie, duizend brooddozen, fietsvriendelijke maatregelen, en nog veel meer.

Klik op de afbeelding om te lezen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spots op Tielt

De nieuwe Spots is er ! Lees meer over het verbod op zwaar verkeer door ons centrum, extra speelpleintjes, uitbreiding van kinderopvang, sportinvesteringen voor 2017, nieuwe volkstuintjes voor Tielt en nog veel meer. foto-voorpagina-spots-dec-2016                                                                           Klik op de afbeelding om te lezen.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tieltse bouwmaatschappij verwerft meer dan 11 hectaren en lanceert ambitieus bouwprogramma

Simon Bekaert, voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij, kondigt op korte termijn de ontwikkeling van 158 woningen aan. Op lange termijn komen daar nog eens 450 woningen bij.

3 beelden op rij

Simon Bekaert: “We ontwikkelen niet alleen sociale huur, en sociale seniorenflats, maar ook sociale koopwoningen, bescheiden woningen, en betaalbare bouwgronden. We beperken ons dus niet tot de sociale huurder, maar ontwikkelen voortaan ook een aanbod voor de middenklasse en voor de jonge gezinnen.”

Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van de Tieltse bevolking naar betaalbaar en comfortabel wonen.

“Op 2 jaar hebben we meer dan 11 hectaren grond aangekocht in Groot Tielt. We hebben onze grondbank in Tielt verdubbeld van 9 naar 20 hectaren. Dit is een nooit geziene grondverwervingsoperatie in de geschiedenis van de Tieltse Bouwmaatschappij. Al de gronden zullen we ontwikkelen tot woonwijken.”, aldus Bekaert.

We overlopen de projecten:

1. Kasteelstraat – Vierhoek (ex-containerpark)
27 wooneenheden (huur en koop)
De ruwbouw is af en de aanleg van de wegenis starten we nog in februari 2016.

Vierhoek-KasteelstraatRuwbouw wijk kasteelstraat-hollebeekstraat2.Zuiderring – Monteval
63 wooneenheden (koop)

We ontwikkelen een nieuwe wijk. We mikken op de middenklasse, en het aantrekken van jonge gezinnen naar Tielt. Het aanbod is van dezelfde oppervlakte en kwaliteit als bij private verkavelaars, met dat verschil dat we de woningen en gronden toch een 15% goedkoper kunnen aanbieden dan de private bouwpromotoren. De verkavelingsaanvraag is ingediend en op 4 februari 2016 keurde de gemeenteraad het tracé van de wegenis goed.

Montevalwijk-Zuiderring

verkavelingsplan zuiderring3. De Varent – Pieter Simonstraat
9 koopwoningen

De ruwbouw is bijna af. Oplevering eind 2016. De omgevingswerken met inrichting van een groenzone en speelplein zijn aan de gang.

Varent

 Varent

4. Hoogmolenweg – Aarsele
40 wooneenheden (huur)

Op dit terrein bouwen we na de aanleg van de wegenis, 40 huurwoningen met als architect Hans Verhelst uit Tielt (aha-architecten).
De woningen zijn ontworpen als 10 residenties van elk 4 ruime appartementen.
De bouwvergunning is in opmaak en dienen we nog dit jaar in.

Hoogmolenweg Aarsele

5. St. Michielstraat – Stedemolenstraat
14 seniorenflats (huur)

De seniorenappartementen zullen we bij voorrang toewijzen aan onze huurders van 70 jaar of ouder. Het gaat hier om huurders wiens kinderen het huis uit zijn, en wiens sociale huurwoning te groot geworden is. Op die manier kunnen we onze oudere huurders een appartement aanbieden in het centrum van Tielt, en komen tegelijk hun huurhuizen van 3 of 4 slaapkamers terug vrij. Huizen die we dan opnieuw kunnen verhuren aan jonge gezinnen op onze wachtlijst.

Start van de werken:  tweede helft van 2016.

3D inplanting in omgeving helicopterzicht 3D stedenmolenstraat

6. Renovatie historisch hoekhuis Sint-Michielstraat
Kantoren Tieltse Bouwmaatschappij

We hebben architecte Carla Degryse aangesteld voor de renovatie van het hoekhuis. Hier komen de toekomstige kantoren van de Tieltse Bouwmaatschappij. De bouwaanvraag is ingediend.

Hoekhuis renovatie voor Hoekhuis renovatie 3D zij achter

7. Kasteelstraat – verkaveling Dumobil
6 wooneenheden (huur)

De bouwvergunning is verleend. Binnen enkele maanden starten de werken voor het bouwen van 6 nieuw huurappartementen in een ontwerp van architect Edward Weysen (WES-architecten).

Dumobil2 Kasteelstraat

8.Brugstokwegel Schuiferskapelle
8 woningen (huur)

In harmonie met het landelijk karakter van Schuiferskapelle.
We hebben Marc Germonpré aangesteld als ontwerper-architect.
De bouwvergunning is verleend, en we starten de werken nog voor juli 2016.

Torenstraat Brugstokwegel Schuiferskapelle

Brugstokwegel woningen

9.Wingensesteenweg
350 wooneenheden (huur en koop): gebiedsinrichting

In het binnengebied tussen de Wingensesteenweg, Stokerijstraat en Schuiferskapelsesteenweg, op een paar honderd meter van het stadscentrum van Tielt, hebben we meer dan 10 hectaren verworven.

We stelden in december 2015 het studiebureau Fris in het Landschap aan om het gebied planmatig in te richten. We zullen het gebied niet alleen ontwikkelen voor de wijkbewoners, maar voorzien ook wandelgroen en recreatieruimte voor alle Tieltenaren.

Wingensesteenweg

10.Baudeloostraat – Aarsele
100 wooneenheden (koop en huur)

We hebben ook hier extra gronden verworven en hebben studiebureau Demey aangesteld om het gebied te ontwikkelen.

Baudeloostraat Aarsele

11. Renovaties

Op vandaag beschikt de Tieltse Bouwmaatschappij al over 533 huurwoningen .

Naast de grondverwerving en het ambitieuze uitbreidingsprogramma, hebben we het voorbije jaar ook gevoelig geïnvesteerd in de renovatie van onze bestaande huurwoningen.

In 2015 hebben we in 78 woningen in de wijk Koerseplein het buitenschrijnwerk (ramen, deuren, garagepoorten) vernieuwd, dakisolatie aangebracht en de CV-ketels vervangen. Op die manier worden de huurwoningen niet alleen comfortabeler, maar ook energiezuiniger gemaakt. De energiefactuur van de huurders daalt hierdoor gemiddeld met 250 euro/jaar.

In de Burggraaf van de Vijverelaan hebben we 6 woningen gerenoveerd en in de wijk Keidam is er de grondige renovatie van alle woningen met in de eerste fase 9 woningen. Dit jaar starten we de volgende fase samen met nog een aantal renovatieprojecten.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vroeger was de auto de melkkoe, nu de energiefactuur

Iedereen heeft elektriciteit nodig. De ideale manier om gezinnen via die weg extra te belasten, moeten de Vlaamse en Federale regeringsleiders (N-VA, CD&V en Open VLD) gedacht hebben.

Dat ze hiermee de koopkracht van de middenklasse gezinnen aantasten, en de laagste inkomens in de financiële problemen brengen nemen ze er bij. Het is gemakkelijker om de grote massa te belasten, dan de rijkste 2% van de bevolking.

Met een batterij aan vier verschillende maatregelen verhogen de regeringspartijen uw energiefactuur:

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom kondigde dit weekend een heffing van gemiddeld 8 procent op stroom aan, om “het overschot aan groene stroomcertificaten weg te werken”.

Wat de excellenties van de Vlaamse en federale regering er niet bij vertellen is:
– dat zij in januari de vennootschapsbelasting op de distributie ook al verhoogd hebben naar 34 procent, en dat deze verhoging wordt doorgerekend in de elektriciteits- en gasfactuur.
– dat zij ook de BTW voor stroom zullen verhogen van 6 naar 21 procent.
– dat zij tegelijk het gratis kilowattuur afschaffen.

Deze laatste drie maatregelen hebben geen enkele uitstaans met groene stroomcerficaten, maar dienen enkel om de gezinnen meer aan de schatkist te doen betalen.

En de groene stroomcertificaten zelf? Ja, die wegen op de winst van de distributienetbeheerders. Maar niettemin maken ze nog steeds winst. Alleen wordt die winst nu weg belast door de invoering van de 34% belasting. De huidige regering heeft dus zelf het probleem gecreëerd.

In mei 2015 kwam ik in de provincieraad al tussen om deze melkkoebelastingen aan te klagen. Ook in juni werd dit voorwerp van debat in de provincieraad.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

6 op de 10 huisvestingsmaatschappijen moeten extra vrouwen zoeken voor raad van bestuur

Tieltse Bouwmaatschappij scoort wel goed

In zes op de tien sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen maken vrouwen nog geen derde uit van het totale aantal bestuursleden, kopt De Morgen vandaag.

Tegen volgend jaar moeten deze maatschappijen dat quotum wèl zien te halen.

Met de Tieltse Bouwmaatschappij hebben we dit probleem niet. Vandaag al zijn drie van onze vijf bestuurders vrouw.

art de morgen quotum huisvestingsms

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meer groen, meer wonen en uitbreiding industrieterrein Noord

We schakelen in Tielt een versnelling hoger op de beleidsdomeinen wonen, groen in industrie.

Met ons ontwerp van uitvoeringsplan zetten we in op meer groenzones en stadsrandbos, het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en meer ruimte voor industrie op Noord.

De voorbije weken hielden we een openbaar onderzoek in het kader van de milieueffecten. Er werd geen enkel bezwaar ingediend. Het uitvoeringsplan doorloopt nu verder de procedure van de provincie.

Voor wie meer wil weten, in november verscheen een handig overzicht in de Krant van West-Vlaanderen.

kw 21nov2014

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vlaams regeerakkoord biedt geen perspectief op betaalbaar wonen

Woonbonus onterecht op de schopstoel. Wie de woonbonus aanklaagt kan evengoed de lage rente viseren…

Meer weten? Klik hier.

woonpic

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Federale verkiezingen 2014

Op 25 mei zijn er nationale verkiezingen.

Je vindt mij terug op de 6e plaats op de sp.a.-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers (lijst 12).

We staan voor de keuze tussen welvaart voor iedereen die werkt of wil werken, of welvaart enkel voor een kleine groep. Tussen een warme toekomst of een kille samenleving.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat ons sociaal welvaartsmodel behouden blijft.

Samen kunnen we er ook voor zorgen dat de stem van onze streek in Brussel wordt gehoord.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (8)

Woonbeleidsplan 2014-2019

Als schepen van woonbeleid ben ik trots en tevreden dat de gemeenteraad deze week ons woonbeleidsplan 2014-2019 heeft aangenomen.

In dit plan zetten we uiteen waar we naartoe willen met het woonbeleid, en met het wonen zelf, in het Tielt van nu en van de komende jaren.

De beleidskeuzes op het vlak van wonen hebben ook een belangrijke invloed voor de volgende generaties.

Onlangs mochten we in Tielt de kaap van de 20.000 inwoners overschrijden.

De vastgoedprijzen swingden de voorbije twee legislaturen de pan uit, en er is een tekort aan bouwgrond voor jonge gezinnen die zich in Tielt willen komen vestigen.

Tegelijk zien we dat in de bevolkingsstatistieken het aandeel van zorgbehoevende senioren sterkt toeneemt.

Tijd voor actie dus.

Enkele van onze speerpunten in het beleidsplan:

– slapende bouwgronden wakker maken

– minstens 11,32 hectare nieuwe bouwgrond voorzien door omzetting van reservegebied naar woongebied

– uitbreiding van stedelijk groen, buurtgroen en een stadsrandbos

– uitbreiden van het aanbod aan sociale woningen, niet alleen huurwoningen maar ook koopwoningen voor jonge werkende gezinnen

– een sterkere kwaliteitscontrole op de huurmarkt

– woonzorgzones voor senioren

Voor het volledige woonbeleidsplan: klik hier.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (7)

Ruimtelijke Uitvoeringsplan “Poelberg en Meikensbossen” beschermt natuur- en landschapswaarde van onze Poelbergomgeving

Als schepen van ruimtelijke ordening en als provincieraadslid is dit een project dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt.

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Poelberg en Meikensbossen” dat de natuur- en landschapswaarde in de zone van de Poelberg moet beschermen, gaat haar laatste fase in.

Met dit plan zullen we de natuur en de historische waardevolle zichten in het gebied voor de toekomstige generaties veilig stellen.

Vorige week hebben we het ontwerp besproken in de provincieraad en daar positief geadviseerd.

Gisteren hebben we een info-avond georganiseerd in het stadhuis van Tielt, waarbij inwoners van zowel Tielt als Dentergem werden uitgenodigd.

Het uitvoeringsplan legt de toekomst van een gebied van maar liefst 560 hectaren vast, zijnde de ruime omgeving van Poelberg en Meikensbossen.

De vergezichten en de poelberg met de 17e eeuwse windmolensite zullen als erfgoedlandschap in het plan worden opgenomen en op die manier definitief worden beschermd. Hetzelfde geldt voor de omgeving met de Koortskapel.

Nieuwe landbouwbedrijven zullen in het gebied niet worden toegelaten.  Wel zullen de bestaande hoeves op hun eigen site nog kunnen uitbreiden.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is juridisch bindend. Er zullen geen bouwvergunningen kunnen worden afgeleverd in strijd met dit ruimtelijke uitvoeringsplan.

Het plan voorziet dat ook kleine landschapselementen zoals knotbomen, hagen en bronnen bewaard worden.

Op vandaag staat in het gebied 0 (!) hectare ingekleurd als bos. Met het nieuwe uitvoeringsplan zal 79 hectare bos worden vastgelegd. Dit met het oog op de verdere uitbreiding van de meikensbossen.

Door de kap voor brandhout tijdens de twee wereldoorlogen en de ontginning ten voordele van landbouwgronden daarna, slonk het bosgebied in het gebied “Poelberg Meikensbossen” tot een schamele 5 hectare.  De voorbije jaren werden de Meikensbossen deels in ere hersteld en het huidige bosdomein telt een 45 hectare. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een verdere uitbreiding tot 79 hectare in het vooruitzicht gesteld. Deze verdere bosuitbreiding zal worden gerealiseerd via een systeem van ruilgrond met de betrokken landbouwers.

Ook de fiets- en wandelrecreatie zal worden versterkt.

We hebben hierop al geanticipeerd door 20.000 euro Europese subsidies voor te behouden voor de aanleg van twee recreatieve paden in het erfgoedlandschap Tielt-Dentergem.

Voor de kaart met afbakening van het gebied: klik hier.

Voor een luchtfoto van het gebied: klik hier.

Posted in Uncategorized | Leave a comment