In de pers

Nieuw fietspad langs oude spoorlijn wordt veilige route Tielt-Meulebeke

Er komt een fietspad van het station Tielt langs de oude spoorweg naar Meulebeke. Dat wordt een veilige route voor schoolgaande jeugd. Op termijn wordt een bos van vijftien hectare aangeplant langs het pad.

“Het fietspad wordt aangelegd waar nu al een pad loopt dat vaak door mountainbikers wordt gebruikt”, zegt schepen van Mobiliteit Guido Mehuys (SP.A). “Dit project werd opgenomen in het gemeentelijk mobiliteitsplan en komt er ook op vraag van heel wat partijen zoals de scholen aan de Sint-Michielsstraat. Zodra dit fietspad er ligt, zal er een veilige verbinding zijn voor fietsers tussen Tielt en Meulebeke.”

Bos vanaf 2019

Het pad volgt de grens van het toekomstig stadsrandbos dat vijftien hectare groot zal zijn. Het bos strekt zich uit vanaf de Huffelestraat richting Meulebeke. De grond voor het bos moet nog verworven worden via aankoop of ruil. Dat zal vanaf 2019 financiële inspanningen vragen van zowel de stad, de provincie als het agentschap natuur en bos.

“We zetten dit gebied dus nu wel al juridisch om van landbouwgrond naar stadsrandbos, zodat het later ontwikkeld kan worden tot bos”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (SP.A). “Deze omzetting naar bos gebeurt met een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat in juni op de agenda staat van de provincieraad.” Met oog op de toekomst, is het fietspad al opgenomen in het vernieuwde fietsnetwerk van Westtoer. (SLR)

(Het Nieuwsblad, 9 april 2016)

_____

Tieltse Wieler- titanen te kijk in stadhuis

Van zaterdag 19 maart tot en met woensdag 6 april loopt in het stadhuis de tentoonstelling ‘Tieltse Wielertitanen. Het Tieltse wielerleven vroeger en nu’.

“Voor het eerst komt zowel het nostalgische wielerverleden als het actuele wielerleven in onze stad samen aan bod in één tentoonstelling”, zegt sportschepen Simon Bekaert.

“In de tentoonstelling staan vier thema’s centraal: Tieltse wielertoeristenclubs, hedendaagste Tieltse wielrennerij (renners, clubs, wedstrijden), Tieltse wielerhelden en wielercollecties.”

De tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van het Wielermuseum Roeselare, Grinta!, de stad Tielt en vertegenwoordigers van de Tieltse sportraad, de Tieltse wielertoeristen- en rennersclubs, wedstrijdorganisaties en een aantal vrijwilligers onder leiding van Filiep Demeulemeester. (LVA)

(Krant van West-Vlaanderen, 18 maart 2016)

_____

Heel Tielt klaar voor wielergek voorjaar

Onder het motto ‘Tielt Koerst!’ maakt de stad Tielt zich op voor de passage van Dwars door Vlaanderen en vooral de Ronde van Vlaanderen door de stad. De komende maanden staan heel wat activiteiten op het programma.

Het Tieltse voorjaar staat volledig in het teken van het wielrennen. Op woensdag 23 maart is de Europastad de startplaats van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen en maken ook de elite heren een doortocht. Anderhalve week later passeert de Ronde van Vlaanderen voor het eerst sinds lange tijd nog eens door Tielt en deelgemeenten. Roger Decock, de oudste levende winnaar van de Ronde van Vlaanderen en inwoner van Aarsele, wordt hét symbool van de honderdste editie van Vlaanders Mooiste. Dat zal dan ook gevierd worden door de stad.

Fietszoektocht langs cartoons

’Tielt Koerst!’ is een bundeling van evenementen die het wielrennen in Tielt centraal stellen en die plaatsvinden tussen 3 maart en 6 april. Het verbindt de passage van de twee grote voorjaarsklassiekers met elkaar. “We konden deze passages niet zomaar laten voorbij gaan”, zegt schepen van Sport Simon Bekaert (SP.A). “Daarom hebben we met de verschillende diensten en de inwoners samengewerkt om een programma op te stellen.”

Vanaf donderdag 3 maart kunnen inwoners een fietszoektocht langs 74 cartoons van Filip Cardoen maken door Tielt en deelgemeenten. Van zaterdag 18 maart en woensdag 6 april loopt de expositie ‘Tieltse Wielertitanen’ in het stadhuis. De expo bestaat uit vier thema’s: de Tieltse wielertoeristenclubs, hedendaagse Tieltse wielrennerij, de Tieltse wielerhelden en Tieltse wielercollecties. De expositie zal gratis te bezoeken zijn op zaterdag, zondag en woensdag tussen 14.30 en 17.30 uur. Op paasmaandag zal de stad het nieuwe fietsnetwerk van Westtoer lanceren vanuit Tielt. De stad wil alle plaatselijke wielerclubs aanspreken om deze nieuwe tocht in te rijden.

’Eindspurt’ in frituur

Ook de horeca draagt haar steentje bij. In verschillende zaken zullen er speciale gerechten over ‘de koers’ te vinden zijn. Zo zal je een ‘Eindspurt’ kunnen bestellen in frituur ‘t Pleintje of een ‘Tielts Crosserke’-menu kunnen eten in Tasty Pizza. Het hoogtepunt van ‘Tielt Koerst!’ wordt ongetwijfeld de passage van de Ronde in Tielt op zondag 3 april. Om 10 uur begint het internationaal huldemoment aan Roger Decock op de markt van Tielt. Iets voor elf uur zal de reclamekaravaan door de stad rijden met het tweede deel van het huldemoment aan de oudst overlevende winnaar van de Ronde. Wat dat zal worden, wil de organisatie nog even geheimhouden.

Daarna komen de profs rond 11.35 uur Tielt binnengereden via de Deken Darras­laan richting de Markt en dan gaan ze via de Ruiseleedsesteenweg richting Kanegem en Aarsele. Daar zullen ze door het centrum van beide deelgemeenten rijden. (SLR)

(Het Nieuwsblad, 25 februari 2016)

_____

17 procent minder verkeersongevallen

Het aantal verkeersongevallen met gewonden in Tielt is het afgelopen jaar met meer dan 17 procent gedaald. Dat blijkt uit het antwoord van de politiezone op een schriftelijke vraag van politieraadslid Simon Bekaert (SP.A). In 2014 waren er 87 verkeersongevallen met gewonden op grondgebied Tielt, in 2015 waren dat er 72. In de overige gemeenten van de politiezone blijft het aantal min of meer gelijk, met uitzondering van Ardooie waar het aantal ongevallen met gewonden in 2015 steeg van 29 naar 48. De politiezone omvat Tielt, Wingene, Pittem, Ruiselede, Ardooie en Lichtervelde. (SLR)

(Het Nieuwsblad, 6 februari 2016)

_____

Bouwmaatschappij stelt ambitie scherp

De voorbije twee jaar kocht de Tieltse Bouwmaatschappij meer dan 11 hectare grond aan en bracht de totale beschikbare oppervlakte zo op 20 hectare. Vanaf 2016 wordt begonnen aan de ontwikkeling daarvan. Dit leidt op korte termijn tot 158 bijkomende wooneenheden. Na 2018 zullen ruim 600 extra woningen beschikbaar zijn in Tielt.

Directeur Lieven Lybeer en voorzitter Simon Bekaert (SP.A) stelden een aantal ambitieuze projecten in Groot-Tielt voor. Opvallend daarbij is dat de Tieltse Bouwmaatschappij zich niet beperkt tot de sociale huurder, maar ook wil ontwikkelen voor de middenklasse en de jonge gezinnen. Vandaag telt de wachtlijst voor kandidaat-huurders nog meer dan 400 personen. De voorbije jaren leerde een voorzichtige verkenning, met 15 koopwoningen, dat ook die markt potentieel biedt. Voor het eerst wil de Tieltse bouwmaatschappij ook bouwgronden op de markt brengen.

158 binnen twee jaar

In een nieuwe wijk binnen de Zuiderring komen 42 sociale koopwoningen, 12 bescheiden woningen en 9 individuele loten betaalbare bouwgrond. De Bouwmaatschappij mikt voor deze wijk op de middenklasse, en het aantrekken van jonge gezinnen naar Tielt. Het project betekent een voortzetting van de huidige Montevalwijk.

Het project Kasteelstraat-Vierhoek (Hollebeekstraat), op de locatie van het oude containerpark, voorziet de maatschappij 27 wooneenheden (9 koop en 18 huur). De ruwbouw is ondertussen af en na februari zouden de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Verderop in de Kasteelstraat komen in een residentieel uitziend gebouw nog eens 6 huurappartementen.

De plannen met het hoekhuis in de Sint-Michielstraat springen wellicht nog het meest in het oog. Het perceel, naast het Gildhof en in het centrum van Tielt, zal vanaf de tweede helft van 2016 aan de achterzijde plaats bieden aan 14 sociale seniorenflats. Huurders van 70 jaar of ouder zullen voorrang krijgen. Daarnaast wordt het historische hoekhuis grondig gerenoveerd en heringericht. Bedoeling is dat de kantoren van de Tieltse Bouwmaatschappij er komen.

Een bouwaanvraag werd ingediend om langs de Hoogmolenweg (Aarsele) straks 40 nieuwe huurwoningen te bouwen. Concreet gaat het om 10 residenties, met telkens 4 ruime appartementen. In Schuiferskapelle starten voor juli 2016 de werken in de Brugstokwegel. Daar zijn 8 huurwoningen voorzien.

De Tieltse Bouwmaatschappij voorziet bovendien op de ingeslagen weg verder te gaan en plant na 2018 bijkomend nog eens 450 koop- en huurprojecten in Tielt en Aarsele.

Tussen de Wingensesteenweg, Stokerijstraat en Schuiferskapelsesteenweg was de Bouwmaatschappij historisch al eigenaar van een perceel met een oppervlakte van 3,8 hectare. Het voorbije jaar werd dit uitgebreid naar 11 hectare. Er is opdracht gegeven een wooninrichtingsplan te ontwikkelen in een groene parkomgeving.

Sterker samenleven

Het gebied zal niet alleen ontwikkeld worden voor de wijkbewoners, maar ook wandelgroen en recreatieruimte bevatten voor alle Tieltenaren. Het idee is onder andere de oude trambedding, die dwars door het gebied loopt, te integreren in het plan dat 350 koop- en huurwoningen zal bevatten. In de Baudeloostraat in Aarsele beschikt de Tieltse bouwmaatschappij sinds 2015 ook over 3 hectare beschikbare gronden. Na 2018 komen ook hier een honderdtal nieuwe woningen.

Volgens voorzitter Simon Bekaert wil de Tieltse Bouwmaatschappij hiermee een antwoord bieden aan de woonbehoeften van Tielt. “Dit alles in een passend kader, met aandacht voor de eigenheid van elk perceel of gebied en ter stimulatie van het samenleven van mensen binnen de Tieltse gemeenschap.” (Ruben De Vooght)

(Krant van West-Vlaanderen, 29 januari 2016)

_____

Mestfabriek krijgt geen milieuvergunning

Er komt geen mestverwerkend bedrijf bij op de Deinsesteenweg in Tielt. Veebedrijf Fralauva had in 2012 al een milieuvergunning aangevraagd, tegen de zin van de buurtbewoners.

De buurtbewoners tekenden massaal protest aan tegen de milieuvergunningsaanvraag. De gemeente adviseerde negatief, maar na een positieve beslissing van de provincie stapten de buurtbewoners in 2013 naar de Raad van State. Nu halen ze dus hun slag thuis. De Raad van State vindt namelijk dat de provincie en de minister niet voldoende hebben onderzocht of de uitbreiding aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van de bescherming van mens en leefmilieu. Daarmee komt voorlopig een einde aan de plannen van bvba Fralauva om zestigduizend ton varkensafval per jaar te verwerken. “Slechts vijf procent van die zestigduizend ton was eigen afval”, weet schepen Simon Bekaert (sp.a). “Dat betekent dat de rest zou moeten aangevoerd worden uit andere bedrijven. Nochtans ligt het veebedrijf relatief dicht bij een woonzone. Daarom hebben we met het stadsbestuur ook negatief advies gegeven voor de vergunning.”

Het staat Fralauva nu vrij een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, waarna de procedure opnieuw zou starten, maar die kans lijkt klein. “Ik ga ervanuit dat het nu gedaan is”, reageert een buurtbewoner, die anoniem wil blijven. “Dit dossier sleept nu al meer dan drie jaar aan en ik weet dat er meer dan tweehonderd bezwaarschriften ingediend werden tegen de mestfabriek. Ik denk dat de kous daarmee af is. We kunnen weer opgelucht adem halen.”

Schepen Bekaert “rekent op het gezond verstand van het bedrijf” wat een mogelijke nieuwe aanvraag betreft. (SVR)

(Het Laatste Nieuws, 8 januari 2016)

_____

Exportslachthuis krijgt alternatieve uitrit

Het exportslachthuis Debra Freeze nv in de Hoogserleistraat krijgt vanaf volgend jaar een alternatieve uitrit via de Wingensesteenweg.

Het stadsbestuur verleende deze week een stedenbouwkundige vergunning voor een alternatieve ontsluitingsweg rechtstreeks op de Wingensesteenweg. De buurtbewoners klagen al geruime tijd over de vele vrachtwagens die in hun straat passeren. Dat zorgt voor geluidsoverlast en voor gevaarlijke situaties. “Voor de stad was een nieuwe verbindingsweg dan ook een prioriteit”, zegt schepen Simon Bekaert (SP.A). “Vanaf de zomer van 2016 zullen we ook al het verkeer in de Hond­straat verbieden. Dat zal voor de inwoners van de wijk een grote opluchting zijn.”

Naast de verbindingsweg komt een verhoogde berm die met streekeigen groen wordt beplant. Het slachthuis gaf aan zo snel mogelijk met de werken te beginnen. Tegen midden 2016 zou de nieuwe weg een feit moeten zijn. Eerder dit jaar zorgde het slachthuis nog voor commotie in de buurt. Het wil namelijk zo snel mogelijk uitbreiden. Het stadsbestuur gaf een negatief advies voor een milieuvergunning. Dat dossier ligt nog bij de provincie. Bij de buurtbewoners heerst er veel tevredenheid. “We zijn natuurlijk blij dat er straks geen vrachtverkeer meer door de Hondstraat gaat”, zegt Lieve Polleunis. (slr)

(Het Nieuwsblad, 19 december 2015)

_____

”Energieverbruik van zwembad moet dalen”

Het zwembad in Tielt slokt jaarlijks meer dan 200.000 euro van het budget op aan energiefacturen. Dat is te veel volgens schepen van Sport Simon Bekaert (SP.A). “Daarom nemen we bezuinigingsmaatregelen.” Zo komt er een geavanceerde energiemonitoring op basis van gespecialiseerde software. Daarna gebeurt het isoleren van leidingen en installaties met Thermatras. De lampen worden vervangen door energiezuinige exemplaren. Tot slot komen er betere boilers en wordt de reserveketel vervangen. Dat gebeurt allemaal in 2016. “We doen de aanpassingen tijdens het jaarlijkse onderhoud”, zegt de schepen. De kostprijs wordt geraamd op 85.000 euro, waarvan de provincie de helft betaalt. De maatregelen maken dat de stad 20.000 euro per jaar bespaart op de energiefactuur. (SLR)

(Het Nieuwsblad, 9 december 2015)

_____

Tieltse Bouw- maatschappij plant 14 flats voor senioren

De Tieltse Bouwmaatschappij maakt voortdurend werk van een zo efficiënt mogelijke invulling van de aangeboden huurhuizen. “Het gebeurt regelmatig dat mensen op leeftijd alleen komen te vallen”, zegt Simon Bekaert (SP.A), voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij en schepen van ruimtelijke ordening. “Hun huurhuis van de Tieltse Bouwmaatschappij met bijvoorbeeld drie of vier slaapkamers wordt dan te groot en onderbenut. Bedoeling is dat we met de Bouwmaatschappij deze oudere huurders (alleenstaanden of koppels) op totaal vrijwillige basis een nieuw appartement kunnen aanbieden.”

”Op die manier komen dan voor ons weer huizen vrij met drie of vier slaapkamers, die we aan bijvoorbeeld gezinnen met kinderen op onze wachtlijst kunnen verhuren”, duidt voorzitter Simon Bekaert.

Er is op vandaag een bouwaanvraag lopende voor vier seniorenflats (voor huurders ouder dan 65 jaar, alleenstaanden of koppels) achter het hoekhuis (Sint-Michielstraat, naast het Gildhof) langs de kant van de Stedemolenstraat.

De Tieltse Bouwmaatschappij hoopt begin volgend jaar met de werkzaamheden te kunnen starten. Intussen wordt ook gewerkt aan de plannen voor de renovatie van het hoekpand zelf. Daar komen onder meer de bureau’s van de Tieltse Bouwmaatschappij. “Dit renovatiedossier is nog in opmaak, maar bijna klaar.” (LVA)

(Krant van West-Vlaanderen, 16 oktober 2015)

_____

Negatief advies voor firma om vroeger te slachten

Het stadsbestuur heeft een negatief advies gegeven over de milieuaanvraag van het Exportslachthuis om vroeger te kunnen beginnen slachten.

Debra-Meat uit de Hoogserleistraat heeft een nieuwe milieuvergunningsaanvraag ingediend bij de provincie waarin het exportslachthuis vraagt te mogen starten met slachten om 5 uur ‘s morgens in plaats van om 6 uur. In Vlaanderen is het wettelijk toegestaan om vanaf 5 uur te beginnen. Daarnaast wil het bedrijf nu ook op zaterdag varkens slachten.

’We hebben een negatief advies ingediend’, zegt de bevoegde schepen Simon Bekaert (SP.A). ‘Een dergelijke uitbreiding lijkt ons niet gunstig. Er komt trouwens een nieuwe weg naar de exportbedrijven, waardoor het zwaar verkeer in de wijk moet verminderen. Toen ze de bouwaanvraag deden, hebben we eind juni al een negatief advies gegeven voor de uitbreiding. We blijven bij ons standpunt. We zullen eerst werk maken van een ontsluiting via de Wingensesteenweg.’

Ook buurtbewoner Wouter Meeus was niet tevreden met de plannen van het bedrijf. ‘We horen nu al ‘s nachts heel wat trucks passeren door de verschillende exportbedrijven die er zitten. Als ze nog vroeger zullen beginnen, ben ik bang dat we zeker geen oog meer zullen dichtdoen. Hopelijk heeft de provincie ook oor voor de buurtbewoners.’

Uit een recente geluidsmeting bleek dat het slachthuis niet voldoet aan de geluidsnormen. De finale beslissing ligt nu bij de provincie. (SLR)

(Het Nieuwsblad, 14 oktober 2015)

_____

Roger Decock en Tielt centraal op 100ste Ronde van Vlaanderen

Flanders Classics organiseert op zondag 3 april 2016 de 100ste Ronde van Vlaanderen. Geen Dorp van de Ronde volgend jaar, alle aandacht gaat naar de ‘Helden van de Ronde’. Een passend eerbetoon aan de nog levende ex-winnaars. Eén man krijgt een bijzonder eerbetoon: onze Roger Decock (88), die in Aarsele woont. Hij is de oudste nog in levende zijnde winnaar. “We maken er een speciaal evenement van”, zegt burgemeester De Rammelaere.

Flanders Classics koos ervoor om tijdens de 100ste editie van ‘De Ronde Van Vlaanderen’ geen ‘Dorp van de Ronde’ aan te duiden, maar plant in 2016 een speciale passage door Tielt en de deelgemeentes Kanegem (geboortedorp Briek Schotte) en Aarsele (woonplaats Roger Decock).

In samenwerking met het Tielts stadsbestuur zal tijdens de doortocht van het peloton een speciaal huldemoment worden georganiseerd voor de symbolische ‘Held van de Ronde’ Roger Decock. Het huldemoment in Tielt wordt ook gebruikt als stopplaats en officieel persmoment voor de internationale perskaravaan.

Els De Rammelaere, burgemeester Stad Tielt, en Simon Bekaert, schepen van sport, zien de samenwerking voor deze jubileumeditie met vertrouwen en enthousiasme tegemoet. “Wij zijn bijzonder blij te kunnen meewerken aan deze jubileumeditie van de ‘Ronde van Vlaanderen’. We willen zowel van het huldemoment van Roger Decock als van de passage door Tielt en twee deelgemeenten een speciaal evenement maken en dit kaderen in een groter geheel.”

”Tielt heeft een hart voor de wielersport en alles wat daarrond hangt. Zo’n kans moeten we dan ook met beide handen grijpen. De concrete invulling zal nu verder gebeuren door de diensten.”

Na de passage, het huldemoment en het persmoment voor de internationale media, zal een ruime delegatie Tieltenaars Roger Decock begeleiden naar de aankomst van de Ronde in Oudenaarde, waar de festiviteiten zullen verdergaan.

”In 2013 organiseerden we in het kader van ‘Iedereen Flandrien’ een tentoonstelling rond Roger Decock”, besluit Simon Bekaert, schepen van sport.

”Ook het boek over Roger van de hand van onder meer zijn kleindochter, werd hier feestelijk voorgesteld. Het wielrennen leeft heel erg in onze stad. Dat wordt ook bewezen door het succes van de wielerverenigingen, als dat van de diverse wielerwedstrijden. De passage van ‘de Ronde’ door Tielt en deelgemeenten maakt dit plaatje compleet en we zullen zoveel mogelijk mensen bij dit project betrekken.” (LVA)

 (Krant van West-Vlaanderen, 9 oktober 2015)

_____

Europahal vier keer vol voor massaspektakel over WO I

Het massaspektakelTielt, het vagevuur van het IJzerfront heeft het voorbije weekend meer dan 1.800 toeschouwers naar de Europahal gelokt. Schepen Simon Bekaert (SP.A), bevoegd voor de herdenking van WO I, is tevreden. ‘Mijn vader schreef het scenario en Danny Verlinden regisseerde. Meer dan honderd acteurs, figuranten, dansers en muzikanten reconstrueerden de Eerste Wereldoorlog in Tielt. Alle personages die in het verhaal voorkomen, hebben echt bestaan’, vertelt de eerste schepen. (SDI)

(De Standaard, 22 september 2015)

_____

Slachthuis mag nieuwe uitweg laten aanleggen

De provincieraad heeft de aanleg van een alternatieve ontsluitingsweg voor het slachthuis in Tielt goedgekeurd. Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Simon Bekaert (SP.A) is een tevreden man. ‘Daarmee komen we een stap dichter bij het weren van het zwaar vrachtverkeer in de Hondstraat en de Hoogserleistraat.’

De aanleg van een alternatieve weg van en naar het slachthuis staat al een tijdje op de agenda van het stadsbestuur. Het slachtverkeer zorgt voor behoorlijke hinder voor de buurt. Deze week keurde ook de provincieraad de plannen goed.

’Wij hebben het advies gegeven om een alternatieve weg aan te leggen, zodat het vrachtverkeer niet meer door de Hondstraat en de Hoogserleistraat zou passeren. De provincie heeft dat advies gevolgd. Intussen hebben we ook positief advies bekomen van het Vlaams Gewest om de nieuwe weg rechtstreeks op de Wingense Steenweg te laten aansluiten’, aldus schepen Bekaert.

Als de weg aangelegd is, kan een deel van het verkeer omgeleid worden. Maar om alle vrachtverkeer te weren, zijn nog een aantal veranderingen nodig. Onder meer de parkings moeten geheroriënteerd worden. Het slachthuis probeerde van de gelegenheid gebruik te maken om ook andere uitbreidingen en aanpassingen toe te voegen, maar die werden, op advies van het stadsbestuur, afgekeurd. ‘We wensen niet dat het slachthuis zijn capaciteit nog verder uitbreidt. De vraag naar onder meer nieuwe snijzalen is daarom afgewezen’, licht de schepen toe.

Bouwaanvraag

De financiering van de nieuwe weg moet van het slachthuis zelf komen. Dat betekent dat de timing van de aanleg niet in handen ligt van het stadsbestuur. ‘De bedrijfsvoerder heeft wel gezegd dat hij er snel werk van zou maken’, verzekert Bekaert. ‘Ze gaan die weg ook nodig hebben natuurlijk.’

’Als het bedrijf voorstellen indient voor de toekomst, zullen we kijken welke inspanningen ze geleverd hebben om onze voorstellen te realiseren. De voorbije weken hebben we constructieve gesprekken gehad met de bedrijfsleiding van het slachthuis. Ik hoop dus dat we binnen een paar maanden een bouwaanvraag binnenkrijgen voor de ontsluitingsroute.’ (SDI)

(Het NIeuwsblad, 27 juni 2015)

_____

Stad verlengt project ‘Proef-Wonen’

Tielt gaat het project ‘Proef-Wonen’ verlengen. Het project wil mensen die het moeilijk hebben om zelfstandig te wonen, helpen. “Het is een nieuw woonaanbod via sociale huisvesting”, zegt schepen Simon Bekaert (sp.a). “Een team bekijkt welke mensen in aanmerking komen voor het woonproject. Ze huren een woning tijdens een proeftijd, pas daarna kunnen ze een definitief huurcontract krijgen.” Proef-Wonen is een samenwerking tussen de huisvestingsmaatschappijen en de welzijnswerkers. (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 2 juni 2015)

_____

Meer ruimte voor wonen, groen en lokale bedrijven

Aftakking van Kasteelstraat blijft op het einde doodlopend Ook inplanting van speelpleintje is voorzien in voorontwerp TIELT – Het stadsbestuur voorziet in het zuiden het gebied tussen de Meulebeeksesteenweg en de spoorlijn meer ruimte voor wonen, groen en lokale bedrijven. In het gebied Abeel komt er een woonuitbreiding, meer openbaar en privaat groen én een kleiner gebied voor lokale bedrijven. In het gebied Huffesele mogen bovenlokale milieubelastende bedrijven zich niét meer bevestigen. Daar komt meer ruimte voor kmo’s. “Er werden belangrijke keuzes gemaakt”, zegt schepen Simon Bekaert. Het is wachten op de realisatie, want de procedure zal enkele jaren vergen.

Op een infovergadering in het stadhuis tekenden een kleine 70 bewoners uit de buurt van de Kasteelstraat en de Meulebeeksesteenweg present. Daarop schetste Simon Bekaert (SP.A), schepen van ruimtelijke ordening, de historiek, evolutie en beleidsmatige keuzes in de ontwikkeling van dit belangrijk deel in het zuiden van de stad (richting Meulebeke). Een medewerker van de provincie (dienst ruimtelijke ordening) lichtte de procedure toe. Ook de WVI was aanwezig.

Het is al langer bekend dat het stadsbestuur op zoek gaat naar meer ruimte om tegemoet te komen aan verzuchtingen en vragen van bewoners op het vlak van wonen, groen en lokale bedrijvigheid. In dat gebied gaat het om de gewijzigde invulling van twee zones.

”In de vorige legislatuur werd dit gebied ontwikkeld en verkaveld door de WVI voor bovenlokale milieubelastende bedrijven van grotere omvang”, aldus schepen Simon Bekaert. De WVI krijgt de loten (van minstens 5.000 vierkante meter) echter niet verkocht, zodat die ruimte onbenut blijft. “We beslisten om de milieubelastende industrie alle kansen te ontnemen om zich daar te vestigen. We hebben aan de provincie gevraagd om deze zone in te kleuren voor lokale bedrijvigheid, zodat KMO’s kunnen worden toegelaten.” Ook voor de WVI is deze bestemmingswijziging interessant: door kleinere percelen te voorzien ligt de vraag wellicht nu stukken hoger.

”In het gemeentelijk structuurplan van 2007 werd deze site Abeelstraat door het vorig bestuur volledig aangeduid om te zetten naar lokale bedrijvigheid”, vervolgt schepen Simon Bekaert. “Met het nieuwe bestuur hebben we beslist om niet het hele gebied om te zetten, maar dat er een overgangsgebied moet komen tussen de Kasteelstraat (de zijstraat tussen de eigenlijke Kasteelstraat en de Wittestraat) en de lokale bedrijvigheid.” Concreet wordt één derde nu niet omgezet naar lokale bedrijvigheid, maar wel als uitbreiding van de woonzone.

”De percelen bouwgrond worden 35 meter diep. Met voortuintjes en enkel te bebouwen in eerste bouwlijn, deels met halfopen bebouwing.”

Achter deze bouwgrond komt een strook van 30 meter diep, bestaande uit: 15 meter openbaar groen, gevolgd door 15 meter privaat groen (tuinen van bedrijfswoningen in de uitgebreide zone lokale bedrijvigheid).

”Bij de verkavelingsvergunning zullen we de nodige maatregelen opleggen om ook op het private groen de nodige beplanting te voorzien.” Pas daarachter begint het gebied voor lokale bedrijvigheid. “Ook hier komt geen milieubelastende industrie. En er komt geen ontsluiting van het gebied lokale bedrijvigheid via de Kasteelstraat. (LVA)

(De Krant van West-Vlaanderen, 8 mei 2015)

_____

Bouwmaatschappij redt erfgoed

De Tieltse Bouwmaatschappij heeft het herenhuis op de hoek van de Sint Michielsstraat en de Stedemolenstraat van sloop gered. Matexi wilde het beschermde gebouw immers vervangen door appartementen en dat zag het stadsbestuur niet zitten. “De Tieltse Bouwmaatschappij heeft het gebouw nu gekocht”, weet schepen Simon Bekaert (sp.a), die ook voorzitter is van de bouwmaatschappij is. “Matexi kreeg in 2011 groen licht van het vorige stadsbestuur om er appartementen neer te zetten. Omdat het herenhuis op de lijst van onroerend erfgoed staat, heeft het huidige bestuur de bouwvergunning geweigerd. Matexi kreeg in beroep toch een bouwvergunning, waarna de stad in beroep ging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We willen niet dat dit historisch erfgoed verdwijnt. Bovendien zou het cultureel centrum Gildhof in de schaduw komen te staan naast zo’n appartementsblok.”

De Tieltse Bouwmaatschappij en Matexi kwamen uiteindelijk toch tot een overeenkomst. “We willen het herenhuis nu renoveren en er onze kantoren in onderbrengen. Ons bureau aan het station wordt te krap en we hebben er geen gsm-ontvangst. In een deel van de grote tuin van het herenhuis zullen we serviceflats bouwen.” Bekaert hoopt dat de Tieltse Bouwmaatschappij over anderhalf jaar kan verhuizen. (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 7 mei 2015)

_____

’Duitse’ telefoonpalen staan in het stadspark

Wie de voorbije dagen door het stadspark wandelde, merkte een aantal opmerkelijke palen op. Ze verwijzen naar de grote herdenkingsplechtigheden in het kader van Thielt Bezet.

”Medewerkers van de stad plaatsten deze week de Duitse telefoonpalen”, zegt schepen Simon Bekaert. “Het is een teaser voor de herdenkingsactiviteiten. De palen verwijzen naar het logo van Thielt Bezet, waarbij we de historische foto van de markt van Tielt gebruikt hebben, verweven in Duitse telefoon- en telegraafdraden.

(Krant van West-Vlaanderen, 17 april 2015)

_____

Stad Tielt?: “Grote uitbreiding?: nee, ontsluiting Wingensesteenweg : ja !”

Het stadsbestuur zit zowat tussen hamer en aambeeld : het is enerzijds voorstander van de tewerkstelling die het Exportslachthuis Tielt genereert, maar verlangt anderzijds ook goed nabuurschap en zo weinig mogelijk hinder. En beiden met elkaar verzoenen, is niet altijd even makkelijk.

Simon Bekaert (SP.A), als schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, is formeel. “We dringen al langer aan op een alternatieve weg, de ontsluiting richting Wingensesteenweg. Die vraag adviseren we als stad positief. We steunen echter de door het slachthuis gevraagde uitbreiding van capaciteit niet. Die vraag adviseren we negatief.” De beslissing over de verschillende dossiers ligt in handen van de Vlaamse regering en de provincie. Het stadsbestuur verleent enkel maar advies. (LVA)

(Krant van West-Vlaanderen, 6 maart 2016)

_____

Tielt heeft activiteiten voor Woordfront klaar

Met Woordfront zullen alle ogen op 18 april op de stad Tielt gericht zijn. Met een hele resem aan randactiviteiten hoopt het stadsbestuur in samenwerking met de provincie ook heel wat niet-Tieltenaren naar de stad te lokken. Kim Vandenbroucke

Tielt Twee jaar heeft het Simon Bekaert (SP.A), de schepen bevoegd voor de herdenking van Wereldoorlog I, gekost om Woordfront, de opvolger van Lichtfront, in Tielt te krijgen. Vorige maand raakte bekend dat de stad haar slag thuis haalt en de thuishaven wordt voor hét herdenkingsmoment van de Groote Oorlog in 2015.

’Hiermee zetten we Tielt op de kaart in Vlaanderen’, zegt Be­kaert. Om het evenement te doen slagen, moet de stad in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen wel op zoek naar 4.600 participanten. ‘Tieltenaren en inwoners van de deelgemeenten van Tielt krijgen voorrang op andere inwoners uit Vlaanderen.’

Stadstentoonstelling

Dat de interesse groot is, bleek op de infovergadering afgelopen dinsdag: ruim 70 Tieltse verenigingen stuurden een afgevaardigde langs. Met Woordfront worden de gasaanvallen tijdens WOI herdacht. En daar blijkt Tielt de ideale locatie voor. Op 22 april 1915 viel hier immers het dramatische bevel om op industriële schaal mensen uit te roeien via scheikundige stoffen. In totaal zullen op 18 april 4.600 mensen naar elkaar toe marcheren in Tielt terwijl ze een tekst scanderen op een bepaald ritme en op specifieke muziek.

De tekst is van de hand van de bekende schrijfster Saskia Decoster en de muziek komt van Amatorski-frontvrouw Inne Eysermans. Maar het startschot wordt al gegeven op vrijdag 17 april met de première van de theatermonoloogGAZ van Tom Lanoye. Op 18 april vindt ‘s morgens de officiële opening plaats van een unieke stadstentoonstelling. Op een parcours worden in de open lucht op strategische plaatsen en in publieke ruimtes grote borden geplaatst met fotomateriaal van de Eerste Wereldoorlog in Tielt. In het stadhuis worden de originele Duitse verordeningsaffiches tentoongesteld.

Maar er staat nog meer op de planning: op zaterdag 18 en zondag 19 april komt het project ComingWorld/RememberMe naar het Sint-Jozefscollege. Dat is een workshop-karavaan die van 2014 tot 2018 door heel Vlaanderen trekt, met de bedoeling om 600.000 herdenkingsbeeldjes te maken.

Eveneens op zaterdag vindt de première van de theatermonoloog van Catherine Vuylsteke plaats in het slotklooster. Op zondag is een academische zitting gepland in auditorium Vives en op zaterdag en zondag kan iedereen deelnemen aan stadswandelingen met gids. ‘Daar stopt het niet’, zegt Bekaert. ‘Binnen een aantal weken lanceren we een themawebsite met al onze activiteiten gebundeld.’

Wie zich wil inschrijven, kan dat via thieltbezet@tielt.be en vanaf 4 maart ook via www.thieltbezet.be (KVI)

(Het Nieuwsblad, 12 februari 2015)

_____

Tielt installeert drie hartmassagetoestellen

De stad heeft drie zogenaamde AED-toestellen opgehangen in het zwembad, de sporthal van Aarsele en de voetbalkantine van Dosko Kanegem.

Die toestellen kunnen mensen met een hartstilstand de eerste hulp toedienen. Het gaat om een investering van 3.600 euro, exclusief btw. In de sporthal van Tielt werd eerder al een AED-toestel geïnstalleerd. ‘Dagelijks krijgen in België ongeveer dertig mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis’, verduidelijkt schepen van Sport Simon Bekaert (SP.A) de investering. Het toestel in het zwembad van Tielt is ook bedoeld voor de sporters op de atletiek- en voetbalvelden en de gebruikers van het judolokaal.

Het toestel in Aarsele is in de eerste plaats bedoeld voor de sporthal en de voetbalclub. Maar de bejaardenflats liggen er vlak bij. ‘We kozen voor de inkomhal van de sporthal omdat die de hele dag open is.’ In samenwerking met het Rode Kruis wordt ook in opleidingen voorzien. (KVI)

(Het Nieuwsblad, 10 januari 2015)

____

Zware industrie moet weg uit centrum Tielt

De gemeenteraad in Tielt keurde de herbestemming van de site Injextru goed. De toekomstplannen van het stadsbestuur zijn duidelijk: alle industrie zoveel mogelijk bundelen op Industrieterrein Noord en dus buiten de ring houden. Kim Vandenbroucke

Tielt De industrieterreinen in Tielt zijn historisch gegroeid. Het gevolg is dat sommige in woongebieden komen te liggen. Het stadsbestuur van Tielt wil dat vermijden en concentreert daarom de zware industrie op Industrieterrein Noord. In de lijn hiervan keurde de gemeenteraad donderdag de herbestemming goed van de industriële Injextru-site langs de Felix D’hoopstraat naar een handels- en kantoorsite. ‘Industrie hoort niet langer thuis binnen de ring of dicht bij een woonkern’, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (SP.A).

Kleinhandel

De Injextru-site is een gebied van meer dan 6.000 vierkante meter tussen de Felix D’Hoopstraat en de Ringlaan. De vroegere fabrieksgebouwen op de site staan al een paar jaar leeg omdat Injextru herlokaliseerde. Met de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de komst van nieuwe industrie op de site uitgesloten. Voortaan zijn alleen handels- en kantoorfuncties zijn toegestaan op de site Injextru. Het moet wel gaan om grote handelsruimtes, met een vloeroppervlakte van minstens 1.000 vierkante meter. ‘Compartimentering tot kleinere winkelunits is niet toegestaan’, aldus Bekaert. ‘We willen er alles aan doen om de kleinhandel in het centrum te houden.’

Maar ook de grote bedrijven en zware industrie moeten zich ergens kunnen vestigen. ‘Daarbij kijken we dan vooral naar Industrieterrein Noord’, zegt Bekaert. In de komende jaren wordt die site met 45 hectare uitgebreid richting Kanegem. ‘De West-Vlaamse Intercommunale heeft daarvoor de landbouwgronden opgekocht. Het dossier zit nu bij de provincie en zodra het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd, zal de WVI de wegen aanleggen en loten verkopen.’

En dan blijft nog industrieterrein Huffesele langs de Meulebeeksesteenweg over. ‘Dit bedrijventerrein voor regionale, milieubelastende industrie is een historische vergissing. Het zorgt voor zwaar verkeer door ons centrum, en het ligt te dicht bij woongebied voor milieubelastende industrie. Ook Huffesele zullen we dus een andere bestemming geven en wordt omgezet naar gemengde lokale bedrijvigheid. Bestaande bedrijven jagen we natuurlijk niet weg maar we mikken vooral op kmo’s zoals schrijnwerkers en garagisten.’ (KVI)

(Het Nieuwsblad, 10 januari 2015)

____

Stad Tielt steunt volop voorstel voor realisatie projecten Zuid

Voor de realisatie van de projecten en ruimtelijke invulling moet onder andere het stadsbestuur de nodige vergunningen afleveren. Daar reageert men alvast positief op een aantal ontwerpen.

Simon Bekaert (schepen van ruimtelijke orde en stedenbouw, SP.A) bevestigt dat ook het stadsbestuur de ontwikkelingen op de voet volgt. “De stationsbuurt is dringend aan een opwaardering toe. Zo’n multidisciplinaire oefening is heel positief, zeker ook omdat de ontwikkelaar in deze fase al in dialoog met de buurt is getreden. Uiteraard is het de bevoegdheid van het stadsbestuur om de nodige vergunningen af te leveren. Het project gaat zeker de goede richting uit. Maar we zijn er nog niet. Men stelde ook een nieuw concept voor de hele stationsomgeving voor, maar de NMBS, de Lijn en het Vlaams gewest zijn wat dat betreft eigenaars. Maar zo’n oefening is een belangrijke aanzet. Vraag is ook wie dat allemaal zal betalen. Het gaat om een project op middellange termijn. Wellicht wordt gestart met de site van het voormalige slotklooster. We zien de toekomst van de hele site daar wel positief tegemoet.” (LVA)

(Krant van West-Vlaanderen, 5 december 2014).

____

Windmolens op uitbreiding Industrieterrein Noord

Tielt In het kleinstedelijk gebied Tielt is voorzien in een uitbreiding van 45 hectare op het Industrieterrein Noord. Volgens schepen Simon Bekaert (SP.A) is het niet uitgesloten dat daar windmolens komen.

’Vroeger had een firma op het bestaande deel van het industrieterrein al plannen om een windmolen te plaatsen, maar daar reageerden buurtbewoners negatief op’, zegt de schepen. Vooral de slagschaduw bleek een probleem en ook het toenmalig stadsbestuur ging tegen de windmolens in beroep.

’Als er windmolens komen, dan zal dat in het uitbreidingsgebied zijn, ver van alle bewoning. Mogelijk blijft het beperkt tot kleinere exemplaren, waarmee het bedrijventerrein op groene energie kan draaien.’ De concrete uitvoering gebeurt in samenspraak met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), eigenaar van de grond.

Voor de industriezone Huffesele is een omvorming van regionale milieubelastende naar lokale bedrijvigheid noodzakelijk. ‘Dat industrieterrein is een historische vergissing. Het ligt te dicht bij de woonkernen en het gebied genereert door zijn geïsoleerde ligging zwaar vrachtvervoer door ons centrum. We gaan het omzetten naar lokale bedrijvigheid. Ik heb hierover het nodige overleg gepleegd met de provincie en de WVI en beide gaan akkoord’, sluit Bekaert af. (KVI)

(Het Nieuwsblad, 22 november 2014)

____

Uitbreiding van bedrijventerrein Oostrozebeke op groen licht

De provincieraad keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Gouden Appel principieel goed. Het plan voorziet in een regionaal bedrijventerrein gekoppeld aan transport via het kanaal Roeselare-Leie en in ruimte voor de herlocalisatie van transportbedrijven en een vrachtwagenparking. ‘Door een deel van het transport naar de waterwegen te verschuiven, verbeteren we de mobiliteit, verminderen we de files en de uitstoot en dragen we bij tot een grotere verkeersleefbaarheid’, zegt provincieraadslid Simon Bekaert (SP.A). Door de voorlopige vaststelling kan het openbaar onderzoek starten. Daarna zal de provinciale commissie voor de ruimtelijke ordening de opmerkingen of bezwaren behandelen. Daarna kan de provincieraad het plan definitief vaststellen en laten goedkeuren door de bevoegde minister. (FMR)

(Het Nieuwsblad, 3 oktober 2014)

____

Nieuwe vloer in oude sporthal

TIELT – Na de investering in de nieuwe sporthal De Ponte gaf het stadsbestuur de sector nog een extra injectie door de aanleg van een nieuwe vloer in de oude sporthal. Die investering bedraagt 231.000 euro, deels gesubsidieerd door Bloso (80.000 euro). “We zijn tevreden, maar we blijven alert”, aldus sportraadvoorzitter Hans Verkest. “We stellen het sportaanbod veilig”, zegt schepen Simon Bekaert.

Scheuren in de vloer, onaangepaste belijning… “De aanleg van een nieuwe sportvloer in de oude zaal was nodig”, aldus sportraadvoorzitter Hans Verkest.

”De uitdagingen zijn echter nog niet voorbij, uiteraard binnen de budgettaire mogelijkheden. We zijn tevreden, maar we blijven alert om de samenwerking op een kritische maar ook realistische manier ten voordele van de bloeiende Tieltse sportsector warm te houden.”

”Vorige week kopten de nationale media dat de sportclubs hun inschrijvingsgelden verhogen door de hogere tarieven van de zaalverhuur die sommige gemeenten en steden aanrekenen”, aldus sportschepen Simon Bekaert (SP.A).

”Wij besparen ook, maar niet ten koste van de sportsector. De tarieven werden niet verhoogd, de subsidies niet verminderd. En dat is een bewuste beleidskeuze. Sportclubs vormen de basis voor een gezonde en bloeiende maatschappij. Door het infrastructuuraanbod veilig te stellen, stellen we ook het sportaanbod veilig”, aldus de sportschepen.

De stad Tielt investeerde 231.000 euro in de nieuwe sportvloer. “Zo kunnen we weer volwaardige sportvelden aanbieden, zowel voor competitie als recreatie.”

Van dat bedrag subsidieerde de Vlaamse overheid via Bloso 80.000 euro. (LVA)

(Krant van West-Vlaanderen, 26 september 2014)

_____

Tielt bouwt paradijsje voor zeldzame kamsalamanders

Natuurpunt De Torenvalk heeft van de stad een vergunning gekregen voor de aanleg van een groenzone voor de zeldzame kamsalamander.

De kamsalamander of grote watersalamander is herkenbaar aan de getande kam die mannetjes ontwikkelen in de paartijd. Hij kan tot 20 centimeter groot worden en is daarmee een van de grootste salamanders van Europa.

Volgens Maarten Kaptein van Natuurpunt De Torenvalk is de kamsalamander een zeldzaam dier en mag Tielt zich gelukkig prijzen dat er een populatie huist. ‘Er is in het gebied al een poel waar de dieren leven, maar we merken dat ze langs de spoorlijn op zoek moeten naar beter geschikte vijvers om zich voort te planten.’

Het stadsbestuur van Tielt verleende deze week een stedenbouwkundige vergunning aan de vzw Natuurpunt De Torenvalk voor de inrichting van een speciale groenzone voor de kamasalamander. Die zone bevindt zich tussen de Meerlaantjestraat en de tunnel van de Zuiderring.

’We leggen een nieuwe poel aan, en installeren een houtril ( gestapeld hout,nvdr.) en inheemse planten’, zegt schepen Simon Bekaert (SP.A). De salamanders krijgen ook twee heuvels, wilgen, traptreden en een pad. Voor de bezoekers is er een informatiebord en een zitbank.

De nieuwe poel bevindt zich op amper 25 meter van de bestaande vijver, maar is beter geschikt voor de dieren, die bedreigd zijn. ‘Ze kunnen alleen overleven als we hen helpen om een geschikte biotoop met zuiver water te vinden’, zegt Maarten van Natuurpunt. (KVI)

(Het Nieuwsblad, 18 september 2014)

_____

Groenzone in sociale wijk Spoorwegberm

De Tieltse Bouwmaatschappij gaat nog eens zeventien sociale woningen bouwen en verkopen in de Spoorwegberm. Een groen- en speelzone moet de buurt een groen karakter geven.

De Tieltse Bouwmaatschappij bouwde en verkocht eerder aan de spoorwegberm en de Jacobus Vergauwenstraat en Pieter Simonstraat zeven sociale woningen. Maar daar stopten de plannen van de maatschappij niet: acht nieuwe koopwoningen zullen tegen het einde van dit jaar afgewerkt zijn en volgend jaar worden er nog eens negen bijgebouwd. Voorts legt ze tussen de huizen een nieuwe groenzone aan met speelheuvels, speeltoestellen, een multifunctioneel grasveld en zelfs een petanquebaan. ‘Dat is een soort geschenk aan de hele wijk’, legt Simon Bekaert, voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij uit.

Met de nieuwe koopwoningen mikt de bouwmaatschappij op jonge werkende tweeverdieners. ‘Niet iedereen kan zo’n woning kopen. Er zijn inkomensgrenzen waar je niet boven mag. Wie voldoet aan de voorwaarden, kan zich voor 50 euro als kandidaat-koper inschrijven’, aldus Bekaert. Dat de vraag groot is, blijkt uit de wachtlijst waar nu al vijftig mensen op staan.

Voor hoeveel de woningen in aanbouw zullen verkocht worden, is nog niet duidelijk. ‘Maar we starten rond de 200.000 euro.’ En wat biedt de toekomst? ‘Als de laatste huizen ook allemaal vlot verkocht raken, zullen we kijken om er nog te bouwen maar dan wel in een andere wijk’, zegt voorzitter Simon Bekaert. (KVI)

(Het Nieuwsblad, 13 september 2014)

_____

Lang niet elke sportclub in regio trekt lidgeld op

In Tielt kunnen de meeste clubs het lidgeld behouden omdat het stadsbestuur de tarieven niet verhoogt. ‘We hebben ook de subsidies niet teruggeschroefd. De besparingen gebeurden in de sportdienst’, zegt schepen Simon Bekaert (SP.A). (MTY)

(Het Nieuwsblad, 9 september 2014)

_____

Publiek en privé spelen proactief in op vergrijzing

TIELT – Onze stad heeft de grootste ‘grijze druk’ in de regio. “De komende jaren zal het aantal 65-plussers nog merkelijk toenemen”, zegt schepen Simon Bekaert (SP.A). Bij de goedkeuring van het woonbeleidsplan benadrukte de bevoegde schepen al pro-actief te willen inspelen op de vergrijzingsgolf. “Zowel vanuit de publieke sector (lokale overheid OCMW en stadsbestuur en de Tieltse Bouwmaatschappij) als de private sector worden initiatieven genomen of gestimuleerd. “De stad werkte een optimale manier van toewijzen van sociale huurwoningen uit in functie van het zorgaanbod voor ouderen. Dat was een eerst stap in de realisatie van woonzorgzones.”

Verschillende sites in het centrum komen in aanmerking. “Adagio is de eerste private partner die op de kar springt. Er zullen er nog volgen.”

(Krant van West-Vlaanderen, 8 augustus 2014)

_____

Gemeentes verbeteren woonkwaliteit

De stad Tielt en de gemeentes Meulebeke, Ruiselede, Pittem en Wingene, het regionaal sociaal verhuurkantoor en de woonwinkel werken voortaan samen om de woonkwaliteit te verhogen. “Het regionaal sociaal verhuurkantoor biedt sociale woningen aan via de private huurmarkt. Om een minimum aan comfort en veiligheid te garanderen, hebben we extra regels uitgewerkt waaraan deze woningen moeten voldoen”, zegt schepen van Woonbeleid Simon Bekaert (sp.a). “Voor elk huis zal voortaan een conformiteitsattest afgeleverd worden, ook voor de bestaande woningen in het huuraanbod van het RSVK.” (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 20 juni 2014)

_____

Stimulans zelfstandig wonen in nieuwe woon-zorgzone 65+

Tielt heeft een hoge zogenaamde ‘grijze druk’ en wil daarin investeren. Het percentage van 60-plussers ten aanzien van de bevolking tussen de 20 en de 59 jaar is 50 procent en daarmee is Tielt de koploper in de regio. De gemeenteraad zet deze week nog de uitbouw van een woon-zorgzone in het stadscentrum op de agenda. Men wil toekomstgericht inzetten op ouderen die zelfstandig wonen. ‘Het rusthuis is lang niet de enige oplossing’, zegt schepen van Woonbeleid Simon Bekaert (SP.A).

Woningen reserveren

Donderdag bespreekt de gemeenteraad het toewijzingsreglement voor 65-plussers en is de eerste stap gezet om een woon-zorgzone uit te bouwen. De Tieltse bouwmaatschappij zal negen woningen in de Kistestraat en vier woningen in de aanpalende Schependomstraat reserveren voor 65-plussers. ‘Het sociaal huis en het rusthuis liggen vlakbij en bieden vlot hulpmiddelen voor senioren’, zegt Bekaert. Thuisverplegers kunnen zich beter organiseren en de huis-aan-huismaaltijden kunnen logischer bedeeld worden. De gelijkvloerse woningen hebben een slaapkamer, een leefruimte en een badkamer.

Een woon-zorgzone stimuleert mensen om zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk te blijven wonen. Een vlot aanbod van diensten en zorg maken het voor ouderen en de familie aangenamer. ‘Een woon-zorgzone is geen concentratiewijk van alleen senioren’, benadrukt Bekaert. ‘Door de ligging in het stadscentrum, creëren we een interessante mix van jong en oud.’

Ook de privésector moet aangespoord worden om te investeren in Tielt. De schepen vermeldt de Collegesite met ruimte voor handelszaken beneden en voor tweehonderd wooneenheden. Maar ook het binnengebied tussen de Nieuwstraat en Kortrijkstraat en de site tussen het Kerkplein en de Peperstraat komen in aanmerking.  (kvi)

(De Standaard, 3 juni 2014)

_____

Eerste fase van woonzorgzone al in de maak

De eerste fase van de nieuwe Woonzorgzone in Tielt wordt binnenkort al gerealiseerd. “Op de volgende gemeenteraad zal het toewijzingsreglement worden besproken”, legt schepen Simon Bekaert (sp.a) uit. “Via het beleid kunnen gemeenten een optimale manier van toewijzen van sociale huurwoningen uitwerken in functie van de plaatselijke situatie. We gaan rekening houden met specifieke doelgroepen. Onder regie van het lokaal woonoverleg en coördinatie door de intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt werd een lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers opgemaakt. Voor hen zullen we kleinere woningen in het centrum voorzien. Op die manier hebben zij altijd een zorgaanbod dichtbij, maar wonen ze toch zelfstandig. De woningen die we op het oog hebben, 17 in totaal, zijn al in het bezit van de huisvestingsmaatschappij. Mensen die er nu al wonen zullen uiteraard niet uit hun huis worden gezet. We willen geleidelijk aan overstappen naar dat systeem.” (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 2 juni 2014)

_____

Nieuwe terreinen voor speer- en discuswerpen

De sportvelden in Tielt worden uitgebreid. “We leggen een oefenveld voor discuswerpen en een oefenveld voor speerwerpen aan”, zegt schepen van Sport Simon Bekaert (Sp.a). “De uitbreiding wordt uitgevoerd op het terrein tussen de atletiekpiste en de velden van VV Tielt. De werken starten volgende week en zullen nog voor de zomervakantie afgerond zijn. Verder bouwen we op dezelfde site kleedkamers voor de gebruikers van de Tieltse sportterreinen, waaronder ook de Tieltse scholen.” (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 31 mei 2014)

_____

Werken nieuwe vloer sporthal starten op 5 mei

De werken aan de nieuwe vloer in de oude sporthal van Tielt starten vanaf 5 mei. Verwacht wordt dat alles op 1 juli klaar is. ‘Door de vloer te vervangen, zorgen we ervoor dat onze sportaccomodatie de beste van de regio blijft’, zegt schepen van Sport Simon Bekaert (SP.A). (KVI)

(De Standaard, 24 april 2014)

_____

Geen industrie meer op oude  site Injextru

Het stadsbestuur van Tielt wil geen industrie meer op de oude site van Injextru. ‘Industriële activiteiten zijn niet meer wenselijk binnen de ring en kleinhandel kan daar ook niet’, zegt schepen Simon Bekaert (SP.A). Er wordt nu gekozen voor kleinschalige bedrijfsactiviteiten, handelsactiviteiten en kantoren. Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ligt voor op de volgende gemeenteraad. (KVI)

(Het Nieuwsblad, 19 april 2014)

_____

Bouwgrond en appartementen bij duurste in de regio

De bouwgrond- en woningprijzen in Tielt zijn de afgelopen twintig jaar aanzienlijk de hoogte ingegaan. Waar inwoners vroeger een vierkante meter bouwgrond kochten voor 33 euro, moeten ze daar nu liefst 205 euro voor neertellen.

“De bouwgrond is erg schaars in Tielt”, verklaart schepen van Woonbeleid Simon Bekaert (Sp.a) meteen de oorzaak. “We bereikten onlangs de kaap van 20.000 inwoners maar we kijken ook op tegen een enorme vergrijzing. Bijna 40 procent van de Tieltenaren is nu tussen de 31 en 59 jaar, 20 procent van onze inwoners hebben een leeftijd tussen 60 en 79 jaar. Dat zorgt voor een zogenaamde ‘grijze druk’.

Bouwgrondschaarste

Dat de vastgoedprijzen de pan uit swingen, is volgens de schepen niet enkel te wijten aan de bouwgrondschaarste. “De afgelopen twee legislaturen werd geen enkel woonuitbreidingsgebied omgezet naar woongebied. Dat betekent dat er in die periode geen nieuwe bouwgrond meer gecreëerd werd. Bestaande bouwgronden werden in die periode ook niet op de markt gebracht, waardoor die schaarste werd bestendigd. Daardoor is de bouwgrond zes keer zo duur geworden als twintig jaar geleden. Waar kopers in 1992 33 euro voor een vierkante meter bouwgrond betaalden, moeten zij nu 205 euro neertellen voor diezelfde oppervlakte.

Ook voor appartementen is Tielt bij de duurste in de regio. Die kostten twintig jaar geleden gemiddeld 64.615 euro, nu betaalt de Tieltenaar gemiddeld 223.287 euro voor een appartement. Wat betreft de prijzen van gewone woonhuizen en villa’s blijven wij in de middenmoot van de regio steken.”

Slapende gronden

“Het is dus hoog tijd om actie te ondernemen”, vult Simon Bekaert, tevens voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij, aan. “Eerst en vooral willen we de zogenaamde slapende gronden wakker maken. Voor bestaande bouwgrond die niet gebruikt wordt, zullen we de heffing verhogen. Daarnaast willen we de komende jaren minstens 11,32 hectare uitbreidingsgebied omzetten naar bouwgrond. We zullen vooral werk maken van betaalbare woningen voor jonge gezinnen, zoals bijvoorbeeld met de sociale koopwoningen. In de nieuwe woongebieden zullen we woonzorgzones creëren voor hulpbehoevende 65-plussers en er komt een toename van serviceflats.” (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 17 april 2014)

_____

Massale inzameling batterijen

Zowel Tielt als Lichtervelde nemen deel aan een wedstrijd van Bebat om een nieuw speelplein te winnen voor hun gemeente.
“Hiervoor moeten we het meest aantal gebruikte batterijen, zaklampen en accupacks verzamelen”, vertelt schepen van Energieloket Simon Bekaert. “De wedstrijd loopt van 1 tot 31 mei. We roepen onze inwoners van zowel Tielt, Schuiferskapelle, Aarsele en Kanegem op om ons een handje te helpen. Alles is welkom. We hebben in totaal 53 inzamelpunten in onder meer Tieltse scholen, het Sint-Andriesziekenuis en het containerpark.” (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 15 april 2014)

_____

Cohousingwijk in de maak achter het station van Tielt

Wannes Meersmans en zijn vrouw Ellie Chevrolet uit Wingene willen, in samenspraak met de coöperatieve vennootschap Cohousing Projects, een cohousingwijk tot stand brengen in Tielt. De steun van het stadsbestuur is er al. Over vijf jaar zou alles moeten gerealiseerd zijn. Kim Vandenbroucke

Tielt Wannes Meersmans en Ellie Chevrolet wonen nu nog in Wingene maar als het van hen afhangt wordt dat over enkele jaren Tielt. Ze hebben daarbij een cohousingwijk voor ogen.

Bewoners tekenen zelf uit

Schepen van Woonbeleid Simon Bekaert (SP.A) en schepen van Sociale Zaken Guido Mehuys (SP.A) zijn alvast enthousiast over het project.

‘Het kan een ecologisch antwoord bieden op de dure bouwgrond in Tielt’, aldus Bekaert. Het project zit nog maar in de eerste fase maar een van de mogelijke locaties is het woonuitbreidingsgebied aan de achterkant van het station.

Cohousingkernen bestaan uit een aantal uitgeruste privéwoningen met elk hun eigen slaapkamers, keuken en badkamer. Daarnaast zijn er uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen zoals een centraal gebouw, een voetgangersstraat, speelpleintjes en ontspanningsruimtes.

‘De bewoners tekenen hun cohousingproject

zelf uit’, zegt Federico Bisschop van Cohousing Projects. ‘Ze doen dat op maat van hun behoeftes. Ze ontwerpen ook het centraal gebouw.’

De voordelen zijn volgens Frederico duidelijk: slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimte voor kinderen, compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding.

‘Niet enkel het ecologische aspect en de duurzaamheid spelen een rol bij ons’, zegt Wannes Meersmans.

‘Ook de gemeenschappelijkheid is belangrijk. Zo krijgen de kinderen een heel grote tuin en zijn zaken als een zwemvijver een mogelijkheid. Individueel is dat bijna onbetaalbaar.’

Wannes benadrukt dat ook binnen het cohousen privacy zeer belangrijk is. ‘Cohousing is niet met verschillende gezinnen in één huis wonen. Daar bestaan toch wel wat misverstanden over.’

Om het cohousingproject te doen slagen, mikt het koppel op vijftien tot vijfentwintig woningen.

‘We zitten nu pas in de eerste fase maar zijn blij dat we steun krijgen van de stad Tielt’, zo luidt het nog.

Wie interesse heeft kan langsgaan op de infosessie van dinsdag 10 juni om 20 uur in de grote zaal van het Sociaal Huis. De bedoeling is om een startgroepje te vormen met geïnteresseerden. ‘We hopen toch binnen vijf jaar in ons nieuwe huisje te wonen’, zegt Wannes. (KVI)

(Het Nieuwsblad, 12 april 2014)

_____

Vrijwilligers ‘t Kartouchke bedankt

Provincieraadslid Simon Bekaert kwam in ‘t Kartouchke in Emelgem de vrijwilligers huldigen. De beheerraad werd in de kijker gezet en voor enkele leden lag er een medaille klaar: Johnny Debisschop, Rudy Loncke, Guido Maes, Fery Margot, Willy Plovie en Lucien Maertens.  (FMR)

(Het Nieuwsblad, 21 maart 2014)

_____

Nog negen sociale woningen tegen 2016

Nadat de eerste zeven koopwoningen in een mum van tijd verkocht waren, heeft de Tieltse Bouwmaatschappij een bouwaanvraag ingediend voor nog eens negen aan de achterkant van het station. Ze moeten klaar zijn tegen 2016.

De allereerste sociale koopwoningen van de Tieltse Bouwmaatschappij in de Pieter Simonsstraat werden in een week tijd verkocht. Acht andere zijn momenteel in aanbouw en voor nog negen werd de bouwaanvraag ingediend. ‘Voor de laatste koopwoningen willen we werken met een ander concept. Zo hopen we variatie te brengen en af te stappen van het sociale woning gevoel’, zegt architect Dirk Delaere.

Nog plannen

Er beweegt nogal wat in de stationsbuurt van Tielt. Nadat eerder bekend was geraakt dat Dumobil grote plannen heeft in de omgeving van het slotklooster in de Blekerijstraat, diende de Tieltse Bouwmaatschappij een aanvraag in voor nog negen sociale koopwoningen. Dat brengt de teller op vierentwintig. ‘Als de laatste ook allemaal vlot verkocht raken, zullen we kijken om er nog te bouwen maar dan wel in een andere wijk’, zegt Simon Bekaert, voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij.

De negen nieuwe woningen zijn gepland tussen de sta­tionsberm, de Pieter Simonsstraat en de Jacobus Vergauwenstraat. ‘Ze komen op een plaats waar nu vooral geparkeerd wordt door pendelaars. Dat stukje parking valt dus weg’, zegt Bekaert.

De woningen zien er helemaal anders uit. De daken zijn licht hellend en zoals altijd mag elke koper zelf de keuken en vloer kiezen. Verder hoopt de bouwmaatschappij ook mee te helpen aan de opwaardering van de stationsbuurt.

Grote tuinen

Oorspronkelijk was het de bedoeling om tien woningen te bouwen, maar dat ging moeilijk. ‘We mogen het gebied niet helemaal volbouwen’, legt Delaere uit.

Er werd gekozen voor vier woningen naast elkaar, dan nog eens drie en dan nog eens twee. De twee middelste woningen die op 500 vierkante meter staan, zullen de duurste zijn. ‘We hopen ze allemaal in 2016 te verkopen voor een bedrag tussen de 200.000 en 250.000 euro’, zegt Lieven Lybeer, directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij.

Met een wachtlijst waarop 35 mensen staan, kan verkopen geen probleem zijn. Er wordt vooral gemikt op jonge gezinnen. ‘Het blijft daar een zeer groene en kindvriendelijke omgeving’, zegt Bekaert. Daarnaast hoopt de bouwmaatschappij in de toekomst op het braakliggend gedeelte een speelweide in te richten. (KVI)

(Het Nieuwsblad, 11 maart 2014)

___

Sluiting dreigt voor jeugdhuis De Mutse

Wingene De verbazing was groot bij jeugdhuis ‘dE Mutse’ toen het een factuur van 2.300 euro in de bus kreeg voor de billijke vergoeding. Dat is het bedrag dat moet betaald worden om muziek te mogen spelen in het jeugdhuis.

‘Waar moeten we dat geld vandaan halen? We zullen de deuren moeten sluiten’, zegt bestuurslid Nand Rogge.

Geen winst

De facturen gaan terug tot 2006. Toen had niemand van het huidige bestuur iets te maken met dE Mutse. ‘Maar toch zouden wij nu de gevolgen van de onwetendheid van de toenmalige bestuurders moeten dragen.’ Het jeugdhuis maakt nauwelijks winst, dat is ook de bedoeling niet. Daarom is zo’n bedrag onbetaalbaar. Een drankje kost er amper 1,30 euro. Wat ze overhouden wordt geïnvesteerd in de infrastructuur en dient om de rekeningen te betalen.

Rogge ziet de toekomst van het jeugdhuis somber in. ‘Als we naast Sabam ook een billijke vergoeding moeten betalen om muziek te mogen draaien, blijft er niets meer over voor leuke avondjes. Het zullen gewone avondjes aan de toog worden’, zegt hij.

‘Het gaat al niet goed met de Vlaamse jeugdhuizen. Zo’n onverwacht hoge factuur legt een bom onder de werkingsmiddelen.’

Adreswijziging niet gemeld

Volgens nv Outsourcing Partners, het bedrijf dat de billijke vergoedingen int, werden alle facturen tot 2004 netjes betaald. ‘Daarna stuurde de post alle facturen terug. Een adreswijziging werd blijkbaar niet doorgegeven.’ Recentelijk vond de nv het nieuwe adres en dus stuurden ze alle facturen nog eens op.

Volgens advocaat Simon Bekaert verjaart zo’n factuur na vijf jaar. ‘Een paar jaar geleden was er al eens discussie over dergelijke facturen en ook toen baseerden de bevoegde diensten zich op een verjaringstermijn van vijf jaar.’ (KVI)

(Het Nieuwsblad, 28 januari 2014)

___

Eerste zeven sociale koopwoningen meteen verkocht

De sleutel van de eerste sociale koopwoning in de Pieter Simonstraat werd zaterdag overhandigd aan de eigenaars.

“Hoewel de Tieltse Bouwmaatschappij al 86 jaar bestaat, bood zij tot nu toe enkel woningen te huur aan”, aldus voorzitter en schepen Simon Bekaert. “Het is dus voor het eerst dat er nu zeven huizen verkocht worden. Die waren in een week tijd allemaal weg. Dat bewijst dat er een enorme vraag is. De prijzen op de private markt swingen de pan uit. Met dit project willen we hen dan ook aansporen om hun prijzen te matigen.”

De woningen zijn bestemd voor gezinnen uit de middenklasse. “Voor gemiddeld 195.000 euro kunnen zij een huis kopen. Bovendien hebben zij ook recht op een goedkopere lening. Niet iedereen kan echter aanspraak maken op de sociale koopwoningen van de Tieltse Bouwmaatschappij. Zo mag een alleenstaande bijvoorbeeld niet meer dan 35.000 euro bruto per jaar verdienen. Voor een koppel is dat 53.000 euro.”

Momenteel zijn de volgende acht huizen al in opbouw en zijn er daarna nog eens negen gepland. “Daarnaast zullen wij deze legislatuur ook elf hectare kunnen omzetten in bouwgrond”, besluit Bekaert. (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 27 januari 2014)

___

Bescherming Poelbergsite gaat verder

De laatste fase van de bescherming van de Poelbergsite in Tielt is ingezet. “Met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Poelberg en Meikensbossen’ willen we de natuur en de historisch waardevolle zichten in het gebied veilig stellen voor de komende generaties”, zegt Simon Bekaert (sp.a), provincieraadslid en schepen van Ruimtelijke Ordening in Tielt.

De provincieraad gaf al positief advies over het ontwerp. Tot 17 februari loopt er nog een openbaar onderzoek, waarna het plan definitief kan goedgekeurd worden. “Het gebied is 560 hectare groot. Nieuwe landbouwbedrijven zullen niet meer toegelaten worden en bestaande bedrijven kunnen alleen op hun eigen grond nog uitbreiden. Verder gaan we de Meikensbossen uitbreiden tot 78 hectare. We gaan hiervoor grond moeten ruilen met de betrokken landbouwers”, legt Bekaert uit.

“Ook de fiets- en wandelrecreatie zullen we versterken. We krijgen 20.000 euro Europese subsidie voor de aanleg van twee recreatieve paden in het erfgoedlandschap Tielt-Dentergem.” (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 25 januari 2014)

___

Zeer grote vraag naar sociale koopwoningen

De allereerste sociale koopwoningen van de Tieltse Bouwmaatschappij in de Pieter Simonsstraat werden in een week tijd verkocht. De vraag is enorm. Er is nu een wachtlijst van vijftig personen, terwijl er momenteel nog amper acht woningen gebouwd worden. Er zijn meer appartementen gepland.

De Tieltse Bouwmaatschappij biedt voor het eerst in haar geschiedenis sociale koopwoningen aan. En met succes zo blijkt: op een week tijd waren de eerste zeven woningen in de Pieter Simonsstraat allemaal verkocht. ‘We hopen ook druk te kunnen uitoefenen op de particuliere markt’, zegt Simon Bekaert, voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij. ‘De prijzen daar zijn gewoon te hoog.’

Met de koopwoningen boort de bouwmaatschappij een nieuwe doelgroep aan. ‘We mikken op jonge koppels met een gemiddeld inkomen en alleenstaanden die vandaag geen woning op de particuliere markt kunnen kopen. Er is te weinig aanbod voor die mensen.’ De bouwmaatschappij lijkt te slagen in haar opzet, want de zeven woningen zijn verkocht aan jonge mensen.

Voor een sociale woning betaal je tussen de 195.000 en de 210.000 euro, op de particuliere markt kost een vergelijkbare woning al snel 250.000 euro en meer. ‘Bovendien garanderen we de kopers een hypotheeklening met een zeer voordelige rente’, zegt Bekaert. Er heerst niet zo een taboe zoals bij sociale huurhuizen. ‘Je moet werk hebben om in aanmerking te komen voor zo’n huis.’

Lange wachtlijst

Op dit ogenblik staan nog vijftig mensen op de wachtlijst voor een sociale koopwoning. ‘Er zijn nog acht woningen in aanbouw. Ik hoop ze in november te koop te stellen’, zegt Bekaert. Volgend jaar zullen er nog negen gebouwd worden. Lieven Lybeer, directeur

 van de Tieltse Bouwmaatschappij, verwacht dat dit zal volstaan om de wachtlijst weg te werken. ‘Er zal nog zeker een derde afhaken. We hopen dus alle wachtenden tegen eind 2015 een huis te kunnen aanbieden’, zegt hij. (KVI)

(De Standaard, 24 januari 2014)

___

Toch heel wat investeringen in sport

Ondanks de moeilijkheden bij sommige sportverenigingen hebben ook heel wat gemeenten een masterplan voor hun sportinfrastructuur. Izegem maakt de komende jaren 3,5 miljoen euro vrij voor een nieuwe tribune voor KFC Izegem en de aanleg van een atletiekpiste. Hetzelfde verhaal bij Staden en Oostrozebeke, die dit jaar de sporthal uitbreidt. Wingene investeerde de voorbije jaren al miljoenen euro in de sportinfrastructuur. Zo kwam er een tennisclub met velden en zowel in Zwevezele als Wingene een nieuw recreatiepark. In de deelgemeente bouwt men momenteel een nieuwe sporthal. “In Lichtervelde komen er twee extra tennisterreinen, een nieuw judolokaal en sanitair blok. Daarvoor moet een van de voetbalterreinen opschuiven”, weet schepen Els Kindt (CD&V).

Naast de vernieuwingen blijven de zwembaden wel de achilleshiel in veel gemeenten. Die zijn over het algemeen verlieslatend. Zo besteedde Lichtervelde het beheer uit aan watermaatschappij TMVW en is het zwembad in Hooglede-Gits in handen van Dominiek Savio. In Tielt, maar ook in Moorslede, zijn er heel wat kosten aan het zwembad. “Het gebouw is verouderd, maar het water en de installaties zijn van goede kwaliteit”, zegt schepen Simon Bekaert (sp.a). In Roeselare gebeuren momenteel enkele opknapwerken, maar nog deze legislatuur komt er nieuw zwembad op site Schiervelde. (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 11 januari 2014)

___

Europese steun voor 7 projecten

Zeven nieuwe projecten zullen het Tielts Plateau versterken.

“De projecten kunnen samen op 159.074 euro steun van Europa rekenen”, meldt provincieraadslid Simon Bekaert (Sp.a). “Het Leadergebied ‘Tielts Plateau’ wordt gevormd door Tielt, Ruiselede, Pittem, Wingene, Ardooie, Dentergem, Beernem en Oostkamp. De grootste ondersteuning verlenen we aan de bouw van ontmoetingscentrum ‘t Zonneke in Koolskamp. De verenigingen in Koolskamp waren al lang vragende partij”, aldus Simon Bekaert. Ook Tielt wordt goed bedeeld. “We maken Europese middelen vrij voor de ontwikkeling van een toeristische kampeerautoparking, voor een groene ontsluiting van het speelplein en de groenzone in Aarsele, voor de renovatie van het judolokaal, voor het WOI project van het Reuzenhuis en voor de verdere ontwikkeling van trage wegen in de omgeving van Poelberg en de Meikensbossen.” “Het toeristisch autokampeerterrein zal 4.750 euro subsidie krijgen. Er komen 2 mobilhomeparkings nabij het rusthuis Deken Darras met een kleine groenzone ter afbakening van de plaatsen. Ook het judolokaal van Tielt krijgt een flinke opknapbeurt.” (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 27 december 2013)

___

Europese subsidies voor Tieltse projecten

TIELT – Zeven nieuwe projecten, uitgekozen door het bovenlokaal project Tielts Plateau, kunnen op 159.074 euro Europese steun rekenen. Dat meldt provincieraadslid Simon Bekaert (SP.A), die de provincie vertegenwoordigt binnen de plaatselijke Leadergroep. “De grootste steun verlenen we aan de steun van ontmoetingscentrum ‘t Zonneke in Koolskamp. Maar ook Tielt wordt goed bedeeld : subsidies voor de ontwikkeling van een kampeerautoparking, groene ontsluiting van het speelplein in Aarsele, de renovatie van het judolokaal, het WOI-project in het Reuzenhuis en voor de verdere ontwikkeling van trage wegen in de omgeving van de Poelberg en de Meikensbossen.Een overzicht.

Gemeente Ardooie : nieuwbouw ontmoetingscentrum ‘t Zonneke in Koolskamp (100.000 euro).

OCMW Tielt : inrichten van een toeristisch autokampeerterrein, twee parkeerplaatsen nabij rusthuis Deken Darras (4.750 euro).

Vzw Kwestigen Nacht Beernem : filmproject met betrekking tot de Moorden van Beernem (4.850 euro).

Judoclub Tielt : kwaliteitsvolle infrastructuur (5.000 euro).

Autonoom Gemeentebedrijf Tielt : groene ontsluiting van kindvriendelijke en recreatieve zone gelegen nabij de sportterreinen in Aarsele (4.474 euro).

Freinetschool Het Reuzenhuis Tielt : Samen Speuren naar Sporen (20.000 euro).

Dentergem en Tielt : inrichen van twee recreatieve paden in erfgoedlandschap Dentergem-Tielt (20.000 euro). (LVA)

(Krant van West-Vlaanderen, 27 december 2013)

___

Het Reuzenhuis krijgt subsidies voor oorlogsproject

De Freinetschool Het Reuzenhuis in Tielt kan rekenen op 20 000 euro subsidie van Europa om het project ‘Samen Speuren naar Sporen’ op poten te zetten. De steun komt er in het kader van de versterking van het Tielts Plateau, dat gevormd wordt door Tielt, Ruiselede, Pittem, Wingene, Ardooie, Dentergem, Beernem en Oostkamp.

“Het gaat over een project rond Wereldoorlog I”, vertelt Simon Bekaert (Sp.a), provincieraadslid. “De nadruk ligt op onderwijs over de oorlog en educatie over pacifisme en geweldloos handelen. Zo wordt ook de treinwagon verder omgebouwd. Die staat op het terrein achter het Reuzenhuis en het oorlogsmonument. Indien er nog bijkomende Europese middelen gevonden worden binnen deze subsidieronde, dan zal het bedrag voor de Freinetschool nog verder worden opgetrokken”, verzekert Bekaert. In totaal kon het Tielts Plateau op 159 074 euro steun rekenen. (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 26 december 2013)

___

Provincie als reddingsboei voor kwetsbare jongeren

Door een Vlaams decreet op de interne staatshervorming dreigden een aantal vzw’s hun werkingsmiddelen te verliezen. Via enige juridische creativiteit hoopt de provincie de verenigingen die werken met kwetsbare jongeren toch verder te ondersteunen.

Liefst 13,5 miljoen euro en bijgevolg heel wat bevoegdheden worden overgeheveld van de provincie West-Vlaanderen naar Vlaanderen. Bovendien mag de provincie niet langer verenigingen subsidiëren voor hun jaarwerking.

Afhankelijk van subsidies

‘Dat heeft natuurlijk zijn invloed op het domein welzijn’, licht provincieraadslid Simon Bekaert (SP.A) toe. ‘Vzw’s zijn immers afhankelijk van dergelijke subsidies. Omdat Vlaanderen zowel de bevoegdheden als het geld heeft overgenomen, was het logisch dat Vlaanderen voortaan ook de vzw’s zou ondersteunen. Maar de vzw’s kregen evenwel een grote njet.’

Toch garandeert gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) dat West-Vlaamse organisaties die werken met kwetsbare jongeren verdere steun zullen krijgen vanuit de provincie.

‘VOC Opstap actief in Tielt en Roeselare, Oranje actief in Brugge, WVA actief in Ieper, Veurne en Diksmuide, De Stroom actief in Kortrijk en Dyade uit de regio midden Kust, krijgen zo toch nog subsidies’, aldus Bekaert.

Financieel overleven

Toch zullen de vzw’s goede afspraken moeten maken willen ze financieel overleven.

‘Ze zullen de koek wel moeten delen met projecten die ook toegespitst zijn op de insluiting van kwetsbare jongeren.’

De vzw’s reageren voorzichtig positief op de mondelinge belofte van Vanlerberghe.

‘Het wegvallen van de subsidies zou een ware ravage in de werking van al die vzw’s’, zegt Phillippe Mingels van de werkgroep vorming en actie. Mingels is dan ook blij met de mondelinge belofte van Vanlerberghe maar wil graag dat hij het allemaal ook definitief op papier krijgt.

‘Er is een opening gecreëerd maar pas als het schriftelijk bevestigd is, hebben we zekerheid en kunnen we als vzw ook effectief een beleid voeren. Iedereen denkt momenteel in hoofdzaak aan besparen. Ook andere partners zullen ons geen subsidies uitkeren als ze niet zeker zijn dat we onze werking verder kunnen garanderen.’

Mogelijk kwaliteitsverlies

De vzw Dyade, die op dit moment al haar personeel en een derde van haar werking bekostigt met de subsidies vanuit Vlaanderen, vreest zonder subsidies voor kwaliteitsverlies .

‘Als we die ondersteuning verliezen, kunnen we inderdaad niet langer de kwaliteit van onze diensten garanderen’, vreest Stoffel Verheyde.

Benjamin Schatteman, coordinator bij VOC Opstap in Roeselare en Tielt, gelooft gedeputeerde Vanlerberghe op zijn woord. ‘Wij zijn elke keer nauw betrokken geweest bij alle stappen in de onderhandelingen. Ik begrijp dat een princiepsverklaring niet mogelijk is op dit moment door de onzekere financiële situatie van de provincie.’ (KVI)

(Het Nieuwsblad, 10 december 2013)

___

Tieltse politie treedt op tegen huisjesmelkers

De politie heeft in de Stationsstraat in Tielt een bouwwerf laten stilleggen. De woning werd zonder vergunning verbouwd. Volgens het stadsbestuur bezondigt de eigenaar zich aan huisjesmelkerij.

Het pand in de Stationsstraat wordt verbouwd tot meergezinswoning, maar volgens schepen van Wonen Simon Bekaert (SP.A) waren de nodige vergunningen daarvoor niet in orde. Bovendien zou de eigenaar zich schuldig maken aan huisjesmelkerij.

‘De eigenaar trok huurders van buiten de stad aan. Allemaal mensen zonder inkomen. Op die manier moesten ze voor de huurwaarborg en een leefloon aankloppen bij het OCMW. Zo moest de Tieltse belastingbetaler opdraaien voor het winstbejag van de eigenaar’, zegt Bekaert.

‘De drie huurders die al in het pand woonden, moesten tussen de werkinstallaties leven. De politie liet de werkzaamheden stilleggen en de huurders zijn tijdelijk ondergebracht in een opvangwoning van het OCMW’, zegt de schepen, die de huurcontracten overmaakt aan de huurdersbond.

Appartementen

De stad liet ook twee appartementen in de Hoogstraat, vlakbij de Markt, woonongeschikt verklaren. Daar liet de eigenaar zijn buitenlandse werknemers en hun gezinnen in veel te kleine en vervuilde flats wonen.

‘Dit is een duidelijk signaal dat Tielt niet gediend is met huisjesmelkers. Wie panden wil omvormen of verhuren tot kamer- of studiowoningen, doet best een beroep op het sociaal verhuurkantoor. Dat is de beste garantie dat alles wettelijk verloopt’, geeft Bekaert nog mee. (MTY)

(De Standaard, 25 november 2013)

___

Stad bespaart in geen geval op zwembad

Net als andere steden en gemeenten moet Tielt besparen, maar het zwembad sluiten is absoluut geen optie. Dat verzekert schepen van Sport Bekaert. ‘Tielt heeft een centrumfunctie en die willen we bewaren.’

Terwijl veel gemeenten en steden diensten afschaffen, houdt het zwembad in Tielt al ruim veertig jaar het hoofd boven water. Aan sluiten denkt het huidig gemeentebestuur helemaal niet.

Het stedelijk zwembad op het Generaal Maczekplein opende de deuren eind juni 1973. Terwijl veel stedelijke en gemeentelijke zwembaden verdwijnen, houdt het stadsbestuur stevig vast aan haar blauwe parel. ‘Natuurlijk moeten we besparen, maar het zwembad sluiten is absoluut geen optie’, zegt schepen van Sport Simon Bekaert (SP.A)

200.000 euro

Het zwembad kost het stadsbestuur ruim 200.000 euro per jaar. ‘Een stevige hap uit het budget. In jaren met strenge wintermaanden is dat zelfs 230.000 euro’, zegt Bekaert. ‘Maar we hebben als stad Tielt een centrumfunctie en die willen we bewaren.’

In 2007 pleitte de SP.A nog voor een grondige renovatie van het zwembad en was er sprake van een peuterbad bij te bouwen. ‘Die plannen zijn van tafel geveegd, we hebben er de ruimte niet voor. Bovendien is het zwembad heel geliefd bij sportclubs omdat we een 25 meterbad hebben’, aldus Bekaert.

Meerdere duikclubs gebruiken het zwembad, net als een zwemclub en een waterpoloclub.

Of er meer renovatiewerken volgen, hangt af van het onderhoudscontract. ‘Dat contract loopt eind volgend jaar ten einde en dan moet er een nieuw afgesloten worden. Dan zullen we kijken wat er mogelijk is. Een ultravioletinstallatie om het chloor verder te zuiveren is dan een van de prioriteiten. Ons zwembad is dan misschien wel veertig jaar oud, maar we voldoen nog steeds aan de Vlaamse milieunormen (Vlareg) en daar moeten we trots op zijn.’

Robert Hoste, die al veertig jaar redder is in Tielt, vindt dat het zwembad nog in goede staat is. ‘Het gebouw is veertig jaar lang hetzelfde gebleven alleen is er een glijbaan geïnstalleerd en een nieuwe kelder gebouwd. Het is gebouwd in de jaren zeventig, i n den goeien ouwen tijd dus’, zegt Hose al lachend… (KVI)

(Het Nieuwsblad, 7 november 2013)

___

Carrefoursite lokt vooral grote winkelketens

De zeven nieuwe winkels voor de Carrefoursite in de Fonteinstraat zijn bekend. Unizo Tielt betreurt de keuze voor de grote ketens.

De Carrefoursite wordt binnenkort ingekleurd met een Zeb, Brantano, JBC, Veritas, Kwarto, Eldi en Colora. Ook de parking wordt heraangelegd en zal plaats bieden aan 199 wagens. In augustus verleende het schepencollege al de bouwvergunning aan Redevco Retail Belgium waardoor het nu enkel nog wachten is op de socio-economische vergunning. Verwacht wordt dat alle winkels de deuren openen eind volgend jaar.

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Simon Bekaert (SP.A) is de komst van de zeven ketens positief voor de stad Tielt. ‘Wij bieden nu ook de middenklasse een aantal winkels aan. De nieuwe winkels zullen bovendien goed zijn voor de consument, voor de tewerkstelling en voor de dynamiek in onze stad Tielt.’

Unizo Tielt, de unie van zelfstandige ondernemers, is iets minder opgezet met de plannen. ‘Wij weten dat het allemaal om ketens gaat die zich nooit in het centrum vestigen, maar we betwijfelen of de plannen een meerwaarde zullen bieden voor het centrum. Nog steeds ontbreekt de bewegwijzering naar het centrum en de parkings waardoor niet-Tieltenaars niet snel van de Carrefoursite naar het centrum zullen rijden’, zegt Joris Uyttenhove, voorzitter van Unizo Tielt. Uyttenhove vreest ook dat de ketens een grote concurrentie zullen vormen voor de kleinere modewinkels in het centrum. ‘We hopen dat het stadsbestuur nu ook eindelijk werk zal maken van de Collegesite en ook het centrum opnieuw aantrekkelijk zal maken voor de consument. De leegstand aanpakken in het centrum moet de prioriteit worden.’ (KVI)

(Het Nieuwsblad, 29 oktober 2013)

___

Tielt promoot energiebesparing

Tielt zet deze maand volop in op energiebesparing. “We willen graag enkele energiebesparende maatregelen in de kijker plaatsen”, vertelt schepen van Energieloket Simon Bekaert.

“Een deel van ons verbruik gaat naar huishoudapparaten. Vooral bij oude toestellen is de kans groot dat die meer energie opslorpen dan nieuwere apparaten. Daarom stellen wij gratis een energiemeter ter beschikking die inwoners een maand kunnen ontlenen bij de milieudienst. Zo kunnen ze zelf nagaan hoeveel hun apparaten in huis verbruiken”, verduidelijkt schepen Bekaert.

“Tegelijk gaan we de groepsaankopen voor gas en elektriciteit van de provincie extra promoten”, gaat de schepen verder. “De Woonwinkel organiseert daarvoor verschillende inschrijvingsdagen de komende weken in verschillende gemeenten. Inschrijven in Tielt is mogelijk op 6 en 20 november van 14 tot 17 uur in het stadhuis. Daarvoor hoef je alleen je laatste jaarafrekening meebrengen.” (BCL)

(Het Laatste Nieuws, 17 oktober 2013)

___

Iedereen is klaar voor wedstrijd Rode Duivels

Vrijdag kunnen de Rode Duivels hun plaats op het WK verzekeren tijdens de levensbelangrijke interland tegen Kroatië. De verwachtingen zijn hooggespannen en overal in de regio zullen supporters samentroepen om op groot scherm het duel live te volgen. Een overzicht.

In Tielt is de wedstrijd voor de eerste keer live te zien op groot scherm op de Markt.

‘We kunnen de match op de Markt laten zien’, zegt de schepen van Sport Simon Bekaert (SP.A). ‘PV-sound levert gratis het scherm en wij betalen de arbeidsuren. Zo geven we ook de lokale horeca een duwtje in de rug.’

Bij slecht is de wedstrijd te bekijken in de Europahallen.

In Izegem kan iedereen terecht in cultuurhuis De Leest.

‘Eigenlijk kregen we van een wakkere Izegemnaar de vraag of het mogelijk was de wedstrijd uit te zenden op een groot scherm op de Grote Markt’, zegt schepen van Sport Kurt Grymonprez (SP.A). (KVI/FMR)

(Het Nieuwsblad, 10 oktober 2013)

___

Uitbreiding van groen, wonen en industrie

TIELT – In het najaar voorziet de provincieraad de voorlopige goedkeuring van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tielt, dat de krijtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van de stad vastlegt. “Na de voorlopige goedkeuring gaat het plan in openbaar onderzoek”, zegt Simon Bekaert (SP.A), bevoegd schepen en provincieraadslid. De definitieve goedkeuring komt er dan wellicht tegen halfweg 2014. Focus ligt voornamelijk op de uitbreiding van het stedelijk groen, de verdere ontwikkeling van woongebied en de uitbreiding van de industriezone Noord.

Stedelijk groen: Tielt telt op vandaag slechts acht hectare stedelijk groen, of vier vierkante meter per inwoner. “We streven naar minstens 15 vierkante meter stedelijk groen”, zegt schepen Simon Bekaert. “Dit betekent dat we de ambitie hebben om minstens 22 hectare bijkomend stedelijk en recreatief groen te ontwikkelen.” Ruimte voor bos- en natuurontwikkeling is onder andere te vinden langs de oude spoorwegberm Tielt-Meulebeke. Er is ook ruimte aan de zuidoostelijke kant van de stad tussen de driehoek Gruuthusestraat, zuiderring en spoorweg. In die laatste zone wordt ook het inplanten van een landschapspark mogelijk gemaakt met wandelpaden, hoeve-recreatie en eventueel openluchtsportinfrastructuur.

Woongebied : “We zullen elf hectare woonuitbreidingsgebied omzetten naar bouwgrond (woongebied). We zullen niet zozeer inzetten op appartementsbouw, maar wel op verkavelingsbouw in een kindvriendelijke omgeving, met aandacht voor voldoende groenaanleg.”

Industrie : 45 hectare extra industriegrond wordt ontwikkeling door de realisatie van de uitbreiding van industriezone Noord. “De bijkomende industrie zal onze welvaart doen groeien en de tewerkstelling veilig stellen. Industriezone Noord is het grootste en best ontsloten industrieterrein. We mogen niet nog eens de historische fout maken van industriële verspreiding en versnippering over drie verschillende plaatsen rond Tielt.”

Nog dit : het vorige stadsbestuur had de intentie de voetbalvelden van VV Tielt te herlocaliseren naar de rand van de nieuwe zuiderring. Of die piste aangehouden wordt, is lang niet zeker. Op vandaag is er geen financiële ruimte. “Een eventuele verhuizing op middellange termijn zal gebeuren in samenspraak met de club.”

(Krant van West-Vlaanderen, 5 juli 2013)

___

Provinciedomein Baliekouter breidt uit

De provincie koopt 3,25 hectare grond aan als uitbreiding voor provinciedomein De Baliekouter. Daarmee stijgt de totale oppervlakte naar 49 hectare. “Het domein wordt zo ontsloten door de Mandel en de gewestweg Wakken-Tielt”, weet provincieraadslid Simon Bekaert (sp.a). “Het nieuwe stuk grond zal gebruikt worden voor de doorsteek langs de Mandel voor wandelaars, mountainbikers en ruiters.”

De provincie koopt de grond voor 127.000 euro van verschillende eigenaars. Die prijs ligt bewust laag omdat het om overstromingsgevoelige weilanden gaat. “Waarschijnlijk zullen deze op termijn ook bebost worden”, besluit Bekaert. De aankoop werd gisteren goedgekeurd op de provincieraad.

(Het Laatste Nieuws, 24 mei 2013)

___

Dertig bomen vormen groenbuffer op sportsite

De looppiste op sportsite De Ponte telt sinds gisteren dertig nieuwe bomen. Het gaat om een groenbuffer die de scheidingslijn moet vormen tussen de Ringlaan en de atletiekpiste.

De bomen werden gisteren aangeplant in het bijzijn van eerste schepen Simon Bekaert (sp.a). “De stad vond dat het voor zowel de voetballers als de lopers aangenamer zou zijn als ze meer visueel afgescheiden worden van de Ringlaan”, aldus groendeskundige Bart Verkest.

Wind tegenhouden

“Bovendien zullen de bomen de wind meer tegenhouden waardoor het minder hard zal waaien op de piste. Ook het geluidsvolume zal niet meer zo hoog oplopen en het groen absorbeert de uitlaatgassen  en het fijn stof”, besluit Verkest. De aangeplante bomen zijn zwarte elsen en zijn nu reeds vier tot vijf meter hoog waardoor het het groenscherm weldra in volle bloei zal staan.

(Het Laatste Nieuws, 23 april 2013)

___

Baliekouter krijgt speelbos

De provincie heeft plannen om het bos dat deel uitmaakt van provinciedomein De Baliekouter uit te breiden. Het wandelbos krijgt er een speelboszone van meer dan drie hectare bij, waardoor de oppervlakte stijgt tot 46 hectare. “Er komt ook een speelplein naast de cafetaria en een parking”, licht provincieraadslid Simon Bekaert (sp.a) toe. “Er komt ook een wandelpad van een kilometer tussen de cafetaria en de parking voor minder mobiele mensen.”

De komst van een speelbos betekent ook dat jeugdverenigingen  geen toelating meer moeten vragen om er te spelen. Op 17 maart volgt een provinciale wandeling in het domein.

(Het Laatste Nieuws, 23 februari 2013)

 ___

SP.A’er Simon Bekaert verkozen tot voorzitter Tieltse Bouwmaatschappij

De raad van bestuur van de Tieltse Bouwmaatschappij verkoos Simon Bekaert (SP.A) unaniem tot voorzitter.

De maatschappij werd in 1923 opgericht en heeft in 90 jaar tijd meer dan 700 huizen gebouwd. De maatschappij is actief op grondgebied Tielt en de deelgemeenten. Vandaag heeft de bouwmaatschappij meer dan 500 huizen in eigendom.

Naast renovatiewerken voor de huurwoningen staan de komende maanden en jaren ook een pak uitbreidingen op het programma. De bouwmaatschappij is eigenaar van percelen woonuitbreidingsgebied en zal zich voortaan naast huurwoningen ook focussen op koopwoningen.

Ontwikkeling Collegesite

“We zullen het beleid van de volgende zes jaar bepalen in nauw overleg met het stadsbestuur”, aldus Simon Bekaert, die eveneens schepen is. “De Tieltse Bouwmaatschappij zal als eigenaar van twee grote panden in de Ieperstraat immers ook een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de collegesite.”

Naast Simon Bekaert zetelen sinds gisteren ook Joke Parmentier (N-VA) als afgevaardigde van het OCMW en Kaat De Waele (Open VLD) als afgevaardigde van de provincie West-Vlaanderen in de Raad van Bestuur. (LVA)

 (Krant van West-Vlaanderen, 7 juni 2013)

Kerkrenovatie breekt stad zuur op

Het stadsbestuur is niet te spreken over een verplichte investering van 780.000 euro voor de renovatie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het bedrag is des te opvallender omdat het meteen het hoogste investeringsbedrag in het stadsbudget van dit jaar is. De vorige bestuursploeg nam dat cijfer op in de meerjarenplanning en daar kan de huidige coalitie niet onderuit. Het stadsbestuur gaat samenzitten met het kerkbestuur om te zien of uitstel mogelijk is.

Met een schuld van 39 miljoen euro zit Tielt er allesbehalve warmpjes bij en dus heeft de stadscoalitie bijzonder weinig slagkracht om het komend jaar iets te kunnen doen. De investeringen, goed voor 2,6 miljoen euro, worden beperkt tot het noodzakelijke. Grootste kost op dat lijstje blijkt echter 780.603 euro voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een bedrag dat eind 2007 werd vastgelegd in een meerjarenplanning en waar de stad wettelijk gezien niet onderuit kan. Het geld is bedoeld voor onderhoudswerken aan de kerk.

6,5 miljoen euro

“Het is een zuur afscheidscadeau van de vorige bestuursploeg”, zucht eerste schepen Simon Bekaert (sp.a). “In tijden waarin we iedere euro moeten omdraaien, mogen investeringen niet zo hoog oplopen. De voorbije legislatuur heeft CD&V in totaal 6,5 miljoen euro belastinggeld aan de kerkfabrieken gegeven. De helft voor werkingskosten, de rest naar investeringen.

Dat is drie keer meer dan het gewestelijke gemiddelde en dubbel zoveel als in vergelijkbare gemeenten.”

Toen de meerjarenplanning voor de kerkfabrieken in 2007 op de gemeenteraad kwam, lieten toenmalige oppositiepartijen sp.a en Open Vld zich al kritisch uit en stemden ze tegen. De CD&V-meerderheid drukte de plannen er toch door. “Ik twijfel niet aan de zingeving van het geloof, maar we moeten die kosten durven in vraag stellen”, vindt de eerste schepen van Tielt. “In tijden waarin de kerken stilaan leeglopen, is het niet verantwoord om zulke cheques uit te schrijven.”

Nieuwe bestemming?

Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) wil overleggen met het centraal kerkbestuur om te kijken of de investering uitgesteld kan worden. Deken Filiep Callens staat daar alvast open voor. “Het geld is bedoeld voor de restauratie van de buitengevel, net zoals er de voorbije jaren al renovatiewerken betaald werden met al dat geld”, reageert hij. “Gezien de financiële situatie van de stad zijn we alvast bereid dat bedrag over te hevelen naar de volgende meerjarenplanning van 2014-2019. Extra zuur is wel dat de renovatiekost volgend jaar misschien teniet wordt gedaan. Er volgt over een paar maanden nog overleg over de toekomst van de kerk. Dan zal blijken of de kerk als waardevol patrimonium wordt beschouwd of dat ze aan de kerkelijke dienst onttrokken wordt en dus een nieuwe bestemming krijgt”, besluit de deken. Als de kerk een nieuwe bestemming krijgt en eventueel verkocht wordt, moet het stadsbestuur niet meer investeren in het gebouw.

Wettelijk verplicht

Volgens CD&V is het stadsbestuur wettelijk

verplicht bepaalde bedragen voor de kerkfabriek opzij te zetten. “De stad heeft daar eigenlijk niet veel over te zeggen”, reageert fractieleider Vincent Byttebier kort. “We zijn met de kerkfabrieken rond de tafel gaan zitten om die bedragen vast te leggen. Er zit echter geen strategie achter om in Tielt meer in de kerken te investeren dan ergens anders. Bovendien is de deken bereid bepaalde investeringen uit te stellen of kosten vooruit in de tijd te schuiven”, besluit Byttebier. (VDI)

 (Het Laatste Nieuws, 16 maart 2013)

 ___

Strengere regels bij woningbouw

Het stadsbestuur van Tielt legt voortaan strengere regels op voor woningbouw zodat grond vlugger benut kan worden.

Het deed dat in de marge van de goedkeuring van een nieuwe verkaveling van twaalf loten in de Joris Lannoostraat. Projectontwikkelaars zijn voortaan verplicht om binnen de vijf jaar 75 procent van hun loten te verkopen. “Als dat niet het geval is, zullen we met het stadsbestuur de verkoop zelf in handen nemen”, vertelt schepen Simon Bekaert (sp.a). “Zo gaan we niet alleen grondspeculatie tegen, maar zorgen we er ook voor dat bouwgronden op korte termijn bebouwd worden. Als we in de toekomst nog bouwgrond willen realiseren, moeten de bestaande loten eerst bebouwd raken.” Een tweede verplichting die voortaan in de basisovereenkomst wordt opgenomen, is dat de bouwgrond netjes moet worden ingezaaid met gras en goed onderhouden moet worden. “Niet elk lot wordt namelijk op hetzelfde moment bebouwd en niemand woont graag naast een wildernis vol onkruid”, besluit de schepen. Op de gemeenteraad hekelde raadslid Joris Vande Vyvere (CD&V) dat sp.a in het verleden nog strengere maatregelen eiste en daar nu deels op terug komt. (VDI)

(Het Laatste Nieuws, 11 februari 2013)

 ___

Nieuwe verkaveling moet huizenprijzen drukken

Tielt Het nieuwe schepencollege is vastbesloten om de prijs van nieuw vastgoed te drukken, zoals tijdens de verkiezingscampagne door bepaalde partijen werd beloofd. Mogelijk komt er een nieuwe verkaveling in het verlengde van de Joris Lannoostraat, grenzend aan de Kasteelstraat.

‘Er worden in totaal 12 loten beschikbaar gesteld, waar hoofdzakelijk wat villa’s komen. Maar er komen ook geschakelde woningen en één lot is voorbehouden voor sociale woningen van de Tieltse Bouwmaatschappij’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (SP.A).

‘We leggen hen ook een aantal nieuwe verplichtingen op. Zo wordt Dumobil, die dit nieuwe wijkje zal verkavelen, verplicht om de onbebouwde of voorlopig niet verkochte kavels in te zaaien met gras. Dat voorkomt dat het onkruid tot in de hemel groeit, zoals nu vaak het geval is.’

Snel verkavelen

Het gemeentebestuur wil de voor bebouwing voorziene gronden nu zo snel mogelijk laten verkavelen, zodat er een pak nieuwe bouwgronden beschikbaar komen en de sterk stijgende vastgoedprijzen toch een heel klein beetje gedrukt worden.

Eenmaal al deze voorziene kavels op de markt zijn, wil de stad ook nieuwe woongebieden aansnijden. (rdh)

(Het Nieuwsblad, 31 januari 2013)

 ___

Verkeerscommissie moet een ruimer draagvlak gaan creëren

TIELT – Het stadsbestuur schrijft in de basisovereenkomst van nieuwe verkavelingen in dat de verkavelaar de onbebouwde percelen moet onderhouden. We willen met deze maatregel paal en park stellen aan onbebouwde percelen grond, die er vaak verwaarloosd bij liggen en zorgen voor een onaangename leefomgeving, stelt schepen Simon Bekaert (SP.A). In de basisovereenkomst wordt nu voorzien dat onbebouwde vrijliggende kavels met gras of een bodembedekker moeten worden ingezaaid. Die moeten ook worden onderhouden om onkruid en distels te vermijden.

Indien een verkaveling na vijf jaar nog een kwart onverkochte kavels telt, zou het stadsbestuur een voorkooprecht krijgen. Bedoeling is onder meer om grondspeculatie tegen te gaan. We willen op die manier een grotere stempel drukken op het woonbeleid, aldus schepen Simon Bekaert.

Net zoals de vorige jaren stelt het stadsbestuur op de dag van de 100 dagenviering ook een alcoholverbod in. Het wordt op vrijdag 22 februari verboden om tussen 6 en 9 uur s morgens alcohol te serveren of te verkopen of langs de openbare weg en in openbare plaatsen alcohol te verbruiken.

Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening hersamengesteld. De nieuwe commissie zal aantreden nadat de deputatie de benoeming van de leden ervan heeft goedgekeurd. De oude commissie blijft zolang aan.

Bedoeling is ook om weer een verkeerscommissie op te richten. Die moet uit alle geledingen van de maatschappij zijn vertegenwoordigd. Op die manier willen we een ruimer maatschappelijk draagvlak creëren voor beslissingen met betrekking op verkeer en mobiliteit. (LVA)

(Krant van West-Vlaanderen, 8 februari 2013)

 ___

1.200 sportievelingen op kerstcorrida

De traditionele stratenloop op tweede kerstdag lokte gisteren heel wat volk naar het centrum van Tielt. Ruim 1.200 lopers gingen er de uitdaging aan om meerdere kilometers door de feestelijk verlichte centrumstraten te lopen. Eerst waren de kinderen aan de beurt, waarna respectievelijk de heren en de dames een parcours …

De traditionele stratenloop op tweede kerstdag lokte gisteren heel wat volk naar het centrum van Tielt. Ruim 1.200 lopers gingen er de uitdaging aan om meerdere kilometers door de feestelijk verlichte centrumstraten te lopen. Eerst waren de kinderen aan de beurt, waarna respectievelijk de heren en de dames een parcours van vijf kilometer liepen. Daarna stond de langere tien kilometer op het programma. Het organiserende AV Molenland was tevreden met de opkomst. “We hadden reeds heel wat voorinschrijvingen, maar er waren nog heel wat mensen die zich op het laatste moment kwamen inschrijven voor de tien kilometer” ,zegt secretaris Rita Debusschere. “Opvallend dit jaar was het milde weer. Het was te warm voor de tijd van het jaar en dat had toch zijn effect op de lopers. De mensen die traditioneel met een Kerstmannenpak komen lopen, hielden het vandaag wijselijk op enkel een kerstmuts.”

Opvallende deelnemer dit jaar was toekomstig eerste schepen van de Europastad Simon Bekaert (sp.a). Hij liet zich de voorbije dagen overhalen om toch deel te nemen en zonder voorbereiding meteen voor de tien kilometer te gaan. (VDI)

(Het Laatste Nieuws, 27 december 2012)

 ___

Coalitie stelt bestuursploeg voor

Toekomstig burgemeester Els De Rammelaere stelde gisteren de nieuwe bestuursploeg voor die samen met haar zes jaar Tielt zal besturen. De coalitie tussen N-VA & Open Vld+ en sp.a-Groen bestaat uit drie vrouwen en vier mannen. Eerste schepen wordt socialist Simon Bekaert en uit die hoek zien we ook nieuwkomers als Guido Mehuys en Margot Baeckelandt tot het college toetreden. Die laatste doet dat voor vier jaar, daarna neemt Robben Huyghelier (20) over.

Na een spannende stembusslag werd CD&V op 14 oktober buitenspel gezet en ging het kartel N-VA & Open Vld+ in zee met sp.a-Groen. Het resultaat is dat schepen Els De Rammelaere (N-VA) vanaf januari als burgemeester aan het hoofd van de nieuwe bestuursploeg staat. “Het werd al snel duidelijk wie welke bevoegdheid op zich zou nemen”, licht ze toe. “Wel hebben we rekening gehouden met de verbondenheid tussen de beleidsdomeinen, de leden van het college en tussen de administratieve diensten.” Een concreet voorbeeld is de stadsvernieuwing op de Collegesite. Veerle Vervaeke (Open Vld+) krijgt de bevoegdheid over dat project, maar de andere schepenen kunnen op het vlak van bijvoorbeeld groen en wonen ook hun expertise aanwenden en krijgen daarbij hulp van een begeleidend ambtenaar. Simon Bekaert buigt zich dan weer over een evenementenproject rond de herdenking van WO I.

Opvallend is de schepenwissel die tijdens de legislatuur zal plaatsvinden. Nieuwkomer Margot Baekelandt wordt schepen van Jeugd, Kinderopvang, Tewerkstelling en Sociale Economie, maar na vier jaar gaan die bevoegdheden naar Robben Huyghelier (20). De zoon van het vorig jaar overleden raadslid Stefaan Huyghelier wil zich naar eigen zeggen eerst nog inwerken en zijn studies als leraar aan de Katho vervolledigen. Verder krijgt Simon Bekaert (sp.a) als eerste schepen bevoegdheden als woonbeleid en sociale huisvesting, ruimtelijke ordening en stedenbouw, energieloket en sport.Veerle Vervaeke (Open Vld+) buigt zich vanaf januari over patrimoniumbeheer, nutsleidingen en land- en tuinbouw. Birger De Coninck (sp.a) wordt schepen van Verkeer en Mobiliteit, Natuur en Milieu, Groen en Cultuur en Erfgoed. Bart Biebuyck krijgt ondernemen, markten, toerisme, feestelijkheden en onderwijs in zijn portefeuille. Nieuw gezicht wordt arts Guido Mehuys, die als OCMW-voorzitter aan de slag gaat en zich ook ontfermt over sociale zaken, inburgering en ouderenbeleid.

(Het Laatste Nieuws, 9 november 2012)

__

Vlaamse regering geeft weer geen subsidies voor Collegesite

De toekomstplannen voor de Collegesite moeten opnieuw bekeken worden nu minister Freya Van Den Bossche (sp.a) beslist heeft geen subsidies aan het stadsvernieuwingsproject toe te kennen. Volgens het juryrapport wordt er nog te veel ingezet op grote bebouwing en neigt het te veel naar een traditioneel vastgoedproject. De nieuwe bestuursploeg mag nu terug naar de tekentafel.

Het stadsbestuur kocht indertijd het oude schoolgebouw van het Sint-Jozefscollege op om de site op te waarderen, met nieuwe appartementsgebouwen, winkels en serviceflats. Het prijskaartje wordt op 75 miljoen euro geraamd. Een eerste projectvoorstel bij Stedenbeleid ketste af omdat er te veel werd ingezet op bebouwing. In april ondernam het stadsbestuur een tweede poging en werd er meer aandacht aan het groenaspect besteed, maar ook de nieuwe plannen zijn nu door minister Freya Van Den Bossche naar de prullenmand verwezen. In het juryrapport haalt de stad op zeven van de acht hoofdcriteria een onvoldoende. “Het project zet onvoldoende in op vernieuwende concepten en werkwijzen, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid”, vindt de jury.

Grootste struikelblok blijkt de te omvangrijke bebouwing, die een aanzienlijk deel van het binnengebied inpalmt en niet goed genoeg op de Kortrijkstraat aansluit. Verder vindt de jury dat het nieuwe bouwvolume en de geplande parking het historische Minderbroederklooster in de schaduw stelt.Terug naar af voor het ambitieuze project, dus.

Simon Bekaert zat bij de bekendmaking van het tweede projectvoorstel in de oppositie, maar zal als sp.a-schepen in de nieuwe bestuursploeg mee het stadsvernieuwingsdossier nieuw leven moeten inblazen. In april had hij het nog over het project van de laatste kans, maar nu reageert hij genuanceerder. “Onder alle ministers binnen de Vlaamse regering werd afgesproken dat de juryrapporten moeten gevolgd worden bij de beslissing tot toekenning van subsidies”, reageert hij.”Het plan van de oude bestuursploeg voldoet dus niet. Uit het rapport blijkt dat het te veel om een traditioneel vastgoedproject gaat en te weinig om een echt stadsvernieuwingsproject. We zullen dus met de nieuwe bestuursploeg de uitdaging aangaan om een nieuw plan voor de Collegesite op te maken.” (VDI)

(Het Laatste Nieuws, 22 oktober 2012)

__

Tielt grijpt naast subsidies voor project collegesite

Minister Freya Van den Bossche geeft geen subsidies aan de stad Tielt om het project rond de collegesite uit te voeren. Er wordt te veel ingezet op grote gebouwen, klinkt het in het juryrapport. Het stadsbestuur reageert teleurgesteld.

In april van dit jaar stelde de stad Tielt met de nodige trots hun plannen voor de collegesite voor. De collegesite is een oud schoolgebouw, dat momenteel staat te verkommeren in het hartje van de stad. Tielt kocht de school op en zou er graag appartementsblokken met winkels en serviceflats neerpoten. Het kostenplaatje zou 75 miljoen euro bedragen, maar zou deels bekostigd worden door privéfirma’s en door subsidies van de Vlaamse overheid.

Iedereen was lovend over de nieuwe plannen, die groener kleurden. Eerdere plannen met een site vol bebouwing werden door iedereen naar de prullenmand verwezen. Maar ook deze nieuwe plannen bijten nu in het zand, want minister Freya Van den Bossche heeft op basis van een juryverslag beslist om ook nu weer geen subsidies toe te kennen. Tielt haalt op 7 van de 8 punten een onvoldoende volgens de jury.

‘We waarderen de inspanningen van de stad Tielt om de ontwikkeling van dit belangrijke stadsdeel in goede banen te leiden’, zegt het juryrapport. ‘Maar het plan dat nu voorligt voldoet naar onze mening niet aan de voorwaarden om een subsidie te krijgen.’

De jury vindt vooral de geplande nieuwbouw op de site veel te omvangrijk, te weinig aangesloten op de Kortrijkstraat en de halfondegrondse parking zal het waardevolle Minderbroedersklooster in de schaduw stellen. ‘Het stadsvernieuwingsproject kantelde naar een te dominant vastgoedproject. Het evenwicht tussen kwaliteit en rendement is zoek’, aldus nog de jury.

Het stadsbestuur, dat in april nog volop geloofde in zijn kansen, is teleurgesteld in de beslissing van de jury. ‘Dat is bijzonder jammer, want het was een mooi project’, zegt schepen van Openbare Werken Marc Seynaeve (CD&V). ‘Dat zal natuurlijk de realisatie van het project niet bespoedigen. Het is nu aan de nieuwe bestuursploeg om het verder uit te werken. Maar dat zal wel geen probleem zijn, want zij zullen toch meer kunnen met minder geld (ironisch).’

‘Het wordt een extra uitdaging voor ons’, zegt Simon Bekaert (SP.A-Groen) van die nieuwe bestuursploeg. ‘Dat het een SP.A-minister was, heeft weinig kunnen veranderen. Er is namelijk onder de ministers afgesproken dat juryrapporten zonder meer worden gevolgd.’

 (Het Nieuwsblad, 20 oktober 2012)

__

Simon Bekaert eerste schepen

Een dag nadat de nieuwe coalitie N-VA & Open Vld+ en sp.a-Groen de christendemocraten buitenspel gezet hebben, begint al een en ander duidelijk te worden over hoe de functies zullen verdeeld worden. Naast Els De Rammelaere als nieuwe burgemeester mag het kartel nog twee schepenen leveren. De socialisten krijgen vier schepenzitjes. Het is zo goed als zeker dat lijsttrekker Simon Bekaert eerste schepen wordt.

Met 42,5 procent van de stemmen is CD&V veruit de grootste partij in de Europastad, maar veel levert hen dat niet op. Er werd gisteren van die kant nog druk geprobeerd een akkoord te smeden, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. Het kartel N-VA & Open Vld+ vond een partner in sp.a-Groen en smeedt zo een anticoalitie tegen de christendemocraten. Samen halen ze een nipte meerderheid van 13 op 25 zetels. De vlaams-nationalisten en liberalen schenken met Els De Rammelaere de burgemeester en hebben voor het overige zes zitjes te verdelen. “Vast staat dat we daarnaast nog twee schepenambten kunnen verdelen en een van die functies zal naar raadslid Veerle Vervaeke gaan”, legt de nieuwe burgemeester toe. “Wie welke functie op zich zal nemen, zal de komende maand bepaald worden. Verder ben ik tevreden met het signaal van de kiezer. Het is tijd voor een nieuw verhaal in Tielt.”

Prioriteit

Dat het debacle rond de verkeersvrije markt in 2011 een impact op de resultaten zou hebben, vindt De Rammelaere te kort door de bocht. “Dat zou kunnen, maar om dat zeker te weten, zou er eens een steekproef gehouden moeten worden. Vast staat wel dat we onze eerste prioriteit moet zijn om de financiën van de stad onder controle te krijgen en de communicatie met de burger moet verbeteren. Daarnaast wachten ons projecten als de Collegesite en de dorpskernvernieuwing van Aarsele.”Het kartel mag verder ook invulling geven aan vier raadszetels.

Schepenzitjes

Sp.a-Groen mag vier schepenambten invullen. Die gaan allemaal naar de socialisten, want de groenen komen er bij de verkozenen niet aan te pas. In de OCMW-raad valt voor hen mogelijk wat te rapen. “We zijn tevreden met het akkoord”, reageert lijsttrekker Simon Bekaert. “We maken aanspraak op vier schepenzitjes en nog eens twee raadszetels. Een invulling is er nog niet, al ziet het er naar uit dat ik eerste schepen wordt. Op dat vlak staan de neuzen in dezelfde richting.”Over andere namen wil Bekaert geen uitspraken doen en de verdere onderhandelingen afwachten. De functie van OCMW-voorzitter lijkt alvast op het lijf van nieuwkomer en arts Guido Mehuys geschreven, maar dat wil niemand bevestigen. Ook raadslid Birger De Coninck zit in pole position voor een schepenzitje.

(Het Laatste Nieuws, 16 oktober 2012)

__

Is de Raad van State staatsgevaarlijk?

Is de Raad van State staatsgevaarlijk? Onder deze provocerende titel stelde advocaat Simon Bekaert zopas een aantal grondige hervormingsvoorstellen voor de Raad van State voor. Hij deed dat in een plechtige rede van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie van Brugge ter gelegenheid van het nieuwe gerechtelijke jaar.

De Raad van State is een administratief rechtscollege. Je kan daar in beroep gaan tegen beslissingen van allerlei overheden: zowel tegen reglementen (bv een reglement dat een straatverbod oplegt) als tegen individuele beslissingen (een bouwvergunning die aan U geweigerd wordt of die U schaadt).

Vele mensen ergeren zich aan de Raad van State, die soms belangrijke gemeentelijke reglementen vernietigt.

Denken we slechts aan het Antwerpse straatverbod voor prostituees, aan het Brusselse bedelverbod, aan het Antwerpse etalageverbod voor vuurwapens.

Maar sterker nog is de ergernis als de Raad bepaalde bouwprojecten stillegt. Denken we dan maar aan aan het doortrekken van de tramlijn van Deurne naar Wijnegem, aan de windmolens in zee die het zicht van Knokse dijkbewoners stoorde, aan de gevangenisbouw in Dendermonde die keer op keer wordt stilgelegd door een actiegroep, aan de verwoede pogingen om de bouw van de bajes van Beveren tegen te houden omdat die het Meccanotracé onmogelijk maakt.

De regering wil al enkele jaren de Raad hervormen om dit soort zaken te voorkomen, maar er zit geen schot in de zaak. Simon Bekaert formuleerde zopas in een schitterende openingsrede een aantal kernachtige voorstellen:

* Geef de Raad de mogelijkheid om de gevolgen van een vernietiging toch te handhaven. Dat kan nu al beperkt, maar het zou voor alle bestuurdhandelingen moeten kunnen.

* Geef de Raad de mogelijkheid om een schadevergoeding toe te kennen aan de benadeelde partij. Nu moet die na zijn overwinning bij de Raad nog eens naar de burgerlijke rechter om zo’n vergoeding.

* Geef de Raad de mogelijkheid om rechtstreeks aan de overheid de opdracht te geven om de schade te herstellen.

* Pas de “Schutznorm” toe. Die norm wil dat de Raad per argument onderzoekt of de partij die dat argument aanbrengt, daardoor wel geschaad is. Wie in een hoger gelegen gebied woont, heeft geen belang bij de watertoets. Hij moet een bouwvergunning dan ook niet op die grond kunnen laten vernietigen.

* Laat het auditoraat bemiddelen tussen de partijen zodat een aanvaardbare oplossing uit de bus komt in plaats van een loutere vernietiging.

* Geef de overheid de kans om bepaalde procedure- of vormfouten (een handtekening die ontbreekt, een advies dat is vergeten) recht te zetten binnen een bepaalde termijn en laat de Raad daarover dan oordelen.

* Laat vormfouten vallen als ze het besluit zelfs met die fouten nog altijd rechtmatig blijft. De Raad redeneert nu zo al bij gemeenteraadsverkiezingen: hij verwerpt klachten over vormfouten als die fouten de uitslag toch niet hadden kunnen beïnvloeden. Trek die redenering door naar andere gebieden. Omgekeerd moet dan ook gelden: als een fout van de klager (een brief die niet aangetekend is verstuurd of niet voldoende kopiën die zijn toegevoegd) de grond van het verzoek niet aantast, onderzoek de zaak dan toch in plaats van ze onontvankelijk te verklaren.

* Pas het principe van de ‘wakkere burger’ toe: ga – zeker bij grote infrastructuurwerken – eerst na of de burger zijn argumenten al niet in een eerdere procedure had kunnen inroepen. Als hij dat niet deed maar had kunnen doen, verwerp dan zijn aanvraag.

(Gazet Van Antwerpen, Belang van Limburg, 21 september 2012)

__

Ondertunneling spoorweg ?

Volgens Simon Bekaert, fractieleider SP.A, is een andere pioriteit in die omgeving aan de orde. ‘Er moet werk gemaakt worden van de ondertunneling van de spoorweg. Infrabel is van plan om 1650 spoorwegovergangen af te schaffen tegen een tempo van 20 per jaar. We moeten ervoor zorgen dat Tielt vooraan op die lijst komt te staan, anders komt het er niet van. Op vandaag leiden de gesloten slagbomen dagelijks meermaals tot lange files en de overweg snijdt de woonwijken over het station van het centrum af.’

(Krant Van West-Vlaanderen editie Tielt, 13 juli 2012)

___

Vrachtvervoer weren

Volgens Simon Bekaert (SP.A) is de Stad perfect bevoegd om zwaar vrachtvervoer van meer dan 3,5 ton in het centrum te verbieden. Omdat aanpalende gemeenten betrokken partij zijn, dienen die aangesproken te worden om zo het doel te bereiken.

‘Wij hebben in de gemeenteraad al meermaals aangedrongen om dit verbod door te voeren’, stelde Simon Bekaert. ‘Waarom zou in Tielt niet kunnen wat in Ingelmunster en Izegem wel mogelijk is? Men moet het belang van de inwoners verdedigen en die zijn niet opgezet met het zware vrachtverkeer.’

(Krant Van West-Vlaanderen editie Tielt, 15 juni 2012)

___

Politiek protest tegen nieuw bedrijventerrein

Stadsbestuur schorst lopende procedure op

Op de gemeenteraad van oktober vorig jaar werden het woon- en woonuitbreidingsgebied langs de Kasteelstraat omgevormd tot een bedrijventerrein. De sp.a-fractie stemde toen tegen, maar blijft zich verder verzetten tegen de omvorming. Het stadsbestuur startte ondertussen de wettelijke procedure op. Het nieuwe kartel Sp.a-Groen hield donderdagavond een actie aan de bewuste weide. “Al het bijkomend vrachtverkeer van het toekomstig bedrijventerrein zal via de Kasteelstraat richting Vierhoek en dwars door het centrum rijden”, argumenteert Sp.a-raadslid Simon Bekaert. “Dit is voor ons onaanvaardbaar. We ijveren voor een verbod op zwaar doorgaand vrachtverkeer door het centrum. Als we het wonen in Tielt bovendien terug betaalbaar willen maken en jonge gezinnen willen aantrekken, dan lukt dat op die manier niet.”Ook de nabijheid van de bebouwde kom en het feit dat er op de industriezone Noord al 42 hectare extra bedrijventerrein ingeplant wordt, vindt de partij reden genoeg om het terrein zijn bestemming als woongebied te laten behouden.

 (Het Laatste Nieuws, 9 juni 2012)

___

Gouverneur waarschuwt stad over financiële situatie

In een brief maant gouverneur Carl Decaluwé het stadsbestuur aan om de moeilijke financiële situatie van Tielt nauwlettend op te volgen. De stad kijkt aan tegen een schuld van 43 miljoen euro tegenover een jaarinkomen van 34 miljoen euro. “De leninglasten overtreffen het financiële draagvlak van de gemeente. Daardoor komt het financieel evenwicht in het gedrang waardoor de gemeente op termijn in liquiditeitsproblemen kan raken. De gemeente moet deze evolutie nauwlettend opvolgen en indien nodig maatregelen nemen”, zegt de gouverneur.Op de gemeenteraad van april kaartte raadslid Simon Bekaert (sp.a) die situatie al aan.

(Het Laatste Nieuws, 7 juni 2012)

___

Politie wil na noodlottige brand erbarmelijke woningen aanpakken

In de politieraad van de zone Tielt is stevig gedebatteerd over de brand in Wingene, die aan twee Polen het leven kostte. De politie belooft actie.

In de nacht van 31maart op 1april verwoestte een brand een loods aan de Schaapsdreef in Wingene. Die kostte het leven aan twee Polen, die voor een transportfirma in ons land werkten en moesten overnachten in de loods. ‘Een ramp die in de toekomst vermeden moet worden’, stelde politieraadslid Simon Bekaert (SP.A). ‘Onze politiezone zou een voortrekker moeten zijn. We zouden een draaiboek moeten opstellen voor wanneer zo’n erbarmelijke omstandigheden worden ontdekt.’

(Het Nieuwsblad, 20 april 2012)

___

Simon Bekaert (SP.A) vroeg een dringende bijeenkomst van de financiële commissie na het ‘vernietigende rapport’ van prof. Mathijs:

‘Een dikke onvoldoende over de hele lijn en een buis van 4 op 10 voor de burgemeester. Elk kind dat in Tielt geboren wordt, start met een schuld van 2.200 euro. Dit legt een hypotheek op de beleidsruimte in de volgende legislatuur en op de toekomst van onze stad.’

(Krant Van West-Vlaanderen editie Tielt, 13 april 2012)

___

Volledige gemeenteraad ondertekent  motie tegen verdwijnen buslijnen

Het was SP.A-gemeenteraadslid Simon Bekaert die de motie donderdagavond ter stemming bracht op het einde van de gemeenteraad. ‘We willen met die motie vragen dat De Lijn en de Vlaamse Regering nog eens goed nadenken over het schrappen van het aantal busritten’, zegt Bekaert. ‘Nu heb ik de indruk dat ze gewoon hier en daar wat besparen. Maar volgens ons is dat niet de correcte manier.’

(Het Nieuwsblad, 4 april 2012)

___

Raadslid pleit voor coördinatiecel na tragische brand

Naar aanleiding van de brand in de Wingense loods waarbij twee Poolse vrachtwagenchauffeurs om het leven kwamen, zal het Tieltse sp.a-politieraadslid Simon Bekaert op de volgende politieraad pleiten om een permanente coördinatiecel op te richten.”Alleen zo kan deze moderne vorm van uitbuiterij stoppen”, zegt hij.

(Het Laatste Nieuws, 2 april 2012)

___

Het project rond de collegesite raakt eindelijk uit het slop. Nog voor 30 maart wil Tielt een dossier indienen bij de minister van Stedenbeleid. Er komen winkels, appartementen en veel groen.

Daarmee komt de stad tegemoet aan de voornaamste kritiek van de oppositie en de Vlaamse overheid op vroegere plannen. ‘In 2009 legde de stad al eens inderhaast een plan neer bij de Vlaamse overheid’, zegt SP.A-oppositieleider Simon Bekaert. ‘Wat ons toen vooral tegen de borst stuitte bij dat plan, was dat er een groot appartementsblok zou komen op het speelpleintje tussen het KSA-lokaal en de Sint-Michielsschool (‘tNieuwland, red.). Nu is er minder hoogbouw, waardoor ik geneigd ben het plan te steunen. Er komen nog appartementen, maar het patersbos wordt gespaard. Ik moet wel nog zien hoe ze het financiële plaatje rond krijgen. Dat staat voorlopig nog niet vast.’

(De Standaard, 22 maart 2012)

___

Sp.a pleit voor afschaffing milieubelasting

Sp.a-fractieleider Simon Bekaert (sp.a) pleit voor de afschaffing van de jaarlijkse forfaitaire milieubelasting van 55 euro.

(Het Laatste Nieuws, 20 maart 2012)

___

Centrum krijgt zone 30

Met de invoering van de zone 30 wordt opnieuw een stap gezet in de uitvoering van het gemeentelijke mobiliteitsplan. Het was raadslid Simon Bekaert (sp.a) die het voorstel lanceerde.

(Het Laatste Nieuws, 28 december 2011)

___

SP.A-fractieleider Simon Bekaert vroeg terloops of het waar is dat Tielt 800.000 euro moet besparen in 2012. De meerderheid bevestigde niet, maar ontkende evenmin.

‘Maar een belastingsverhoging komt er zeker niet in het jaar voor de verkiezingen’, aldus een eerlijke schepen Anne-Marie Uyttenhove-Bogaert (CD&V).

‘Wat er met die belastingen na de verkiezingen zal gebeuren is mijn zaak niet meer, want dan ben ik geen schepen meer.’

(Het Nieuwsblad 3 december 2011)

___

752.200 euro verlies door G-Holding

Sp.a-raadslid Simon Bekaert hekelt de rol van het Tieltse stadsbestuur in het Dexia-debacle. “Onze gemeente verliest véél meer dan 10 euro per inwoner, zoals het stadsbestuur onlangs ten onrechte nog beweerde”, klinkt het.

“De totale waarde van de beleggingen van het stadsbestuur van Tielt in de Gemeentelijke Holding bedraagt 752.200 euro. Ingevolge de vereffening verliest het stadsbestuur nu dat bedrag.” Een deel van de beleggingen zou al van lang geleden dateren, toen Dexia nog het Gemeentekrediet heette. “Ik kan dan ook begrijpen dat het stadsbestuur voor beleggingen uit het verleden niet de hand in eigen boezem steekt”, aldus Simon Bekaert, “Maar in november 2009 heeft het stadsbestuur wel tegen alle gezond verstand in beslist om nog eens bijkomend 153.600 euro te beleggen in de Holding. Dat we ook dat geld kwijt zijn is wèl de schuld van het gemeentebestuur.”

 (Het Laatste Nieuws, 5 november 2011)

___

Drie zebrapaden aan Watewy

Op vraag van Simon Bekaert, fractieleider van sp.a. Tielt, heeft de stad beslist van drie zebrapaden aan te leggen in de Hondstraat, ter hoogte van Watewy.

“De scouts hebben daar hun lokalen. Ook de sportfaciliteiten zorgen voor bijkomend voetgangersverkeer. Er vinden daar regelmatig evenementen plaats,” aldus Simon Bekaert.

(Krant Van West-Vlaanderen editie Tielt, 4 november 2011)

___

Meer zwaar verkeer door nieuw bedrijventerrein

De gemeenteraad heeft beslist dat er een nieuw bedrijventerrein komt in de Meulebeeksesteenweg, naast de Supra Bazar. Enkel de SP.A stemde tegen.

‘Dit zal ervoor zorgen dat er extra zwaar verkeer door ons centrum zal moeten rijden’, klinkt het bij fractieleider Simon Bekaert. ‘Het gaat dan misschien wel om een lokaal bedrijventerrein, maar ook de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening geeft toe dat de Holdestraat en de Conventieweg hierdoor extra verkeer zullen moeten slikken. Is dat nu de eerste nieuwe beleidsdaad van onze nieuwe burgemeester? Extra zwaar verkeer door de stad jagen?’

(Het Nieuwsblad, 8 oktober 2011)

___

Sp.a vreest zwaar verkeer

De sp.a-fractie kan zich echter niet in het plan vinden omdat ze vreest dat er als gevolg nieuw zwaar vervoer door het stadscentrum zal gejaagd worden. “De uitbreiding zou plaatsvinden langs de Meulebeeksesteenweg binnen de bouwde kom tussen de woonwijk en de Supra Bazar”, zegt raadslid Simon Bekaert (Sp.a). “Deze bestuursmeerderheid wil dus nieuwe bedrijven ontwikkelen vlak tegen een nieuwe woonwijk waarbij het nieuw zwaar veervoer door ons stadscentrum zal moeten rijden.”Met de beslissing vreest de partij voor een toename van zware vrachtwagens door ondermeer de Holdestraat, Kasteelstraat, de Conventieweg, de Felix D’Hoopstraat, de Stationstraat, de Sint-Michielstraat en de Deken Darraslaan.

(Het Laatste Nieuws, 8 oktober 2011)

___

SP.A koopt 635.000 liter stookolie

Voor het vierde jaar op rij organiseerde de SP.ATielt een groepsaankoop voor stookolie. Maar liefst 395 gezinnen schreven zich in, goed voor in totaal 635.000liter mazout. ‘Door met alle afdelingen uit de regio Tielt samen te werken, hebben we een totale korting van meer dan 52.000euro gekregen. Elke deelnemer betaalt op die manier gemiddeld 133euro minder’, glundert fractieleider Simon Bekaert

(Het Nieuwsblad 3 oktober 2011)

___

Vlaanderen neemt controle op verwaarloosde gebouwen over

Volgens raadslid Simon Bekaert (sp.a) is dit te wijten aan de lakse houding van het Tieltse stadsbestuur inzake de bestrijding van leegstand en verkrotting van woningen, terwijl de bestrijding van verwaarloosde woningen nochtans een belangrijk instrument is om huisjesmelkerij tegen te gaan en de woonkwaliteit in de streek te verbeteren.

(Het Laatste Nieuws, 12 september 2011)

___

Simon Bekaert (SP.A) stelde op de raadszitting voor om een verbod in te voeren voor vrachtverkeer van meer dan 3,5ton in het stadscentrum, met uitzondering van plaatselijke bediening. ‘Er is nog steeds te veel zwaar doorgaand verkeer in het stadscentrum, ook in de schoolomgevingen.’

(Het Laatste Nieuws 7 mei 2011)

___

Sp.a wil verbod op zwaar verkeer in centrum

Simon Bekaert, fractieleider voor sp.a. Tielt, stelt voor een verbod in te stellen op zwaar vrachtverkeer door het centrum.

(Het Laatste nieuws, 23 april 2011)

___

Bewoners signaleren waar voet- of fietspad ontbreekt

 SP.A Tielt lanceert internetactie om problemen te inventariseren

Een verlichtingspaal midden in een voetpad, een stoep die niet bestaat of een fietspad dat plots ophoudt: SP.A Tielt roept inwoners op om dergelijke situaties via e-mail te melden en wil ze vervolgens aankaarten bij het stadsbestuur.

‘Met SP.A streven we er naar dat er in Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle meer en betere voet- en fietspaden komen’, verduidelijken de raadsleden Birger De Coninck, Vic Verbrugge, Simon Bekaert en SP.A-bestuurslid Nick Colman.

(Het Nieuwsblad, 21 april 2011)

___

Eerste bewonerskaart mogelijk gratis

Sp.a-raadslid Simon Bekaert stelde tijdens de gemeenteraadszitting voor de taks van vijftig euro voor de eerste bewonerskaart af te schaffen.

“Die taks heeft geen duidelijke invloed op de beschikbaarheid en het evenwichtig gebruik van parkeerplaatsen.”

(Het Laatste Nieuws, 14 maart 2011)

___

Het voormalige college wacht nog altijd op een nieuwe bestemming. SP.A herinnert er aan dat Vlaamse regering opnieuw subsidies ter beschikking stelt.

Raadslid Simon Bekaert (SP.A) bond op de gemeenteraadszitting de kat de bel aan en herinnerde er aan dat de Vlaamse regering opnieuw subsidies verleent aan steden om hen te steunen bij het ontwikkelen van innoverende stadsvernieuwingsprojecten.

(Het Nieuwsblad, 9 februari 2011)

___

Eerste Hulp Bij Factuur

Na een test in een aantal kleinere gemeenten start sp.a nu ook in Brugge met het project Eerste Hulp Bij Factuur (EHBF). Deze dienst neemt je facturen onder de loep en geeft gratis advies.

“Ieder huishouden wordt maandelijks geconfronteerd met allerhande facturen, maar ook bij eenmalige aankopen durven verkopers soms een loopje te nemen met de wettelijke verplichtingen”, zegt Simon Bekaert. “Vaak zijn die facturen ook niet duidelijk opgesteld. Wij proberen met onze dienst de factuur uit te leggen en eventuele fouten op te sporen. En die fouten zitten soms in een klein hoekje verscholen.”

(Het Laatste Nieuws, 12 november 2010)

___

Extra zebrapaden zijn nodig

Raadslid Simon Bekaert (SP.A) pleitte op de raadszitting voor de aanleg van bijkomende zebrapaden om de veiligheid voor voetgangers te verzekeren. Veel voetgangers steken de Ieperstraat over ter hoogte van de voetgangersdoorgang naar de Ontvangerstraat. ‘Ook in de Hondstraat, ter hoogte van Watewy, zorgen zowel de scoutslokalen als sportfaciliteiten voor veel voetgangersverkeer. Hetzelfde doet zich voor in de Tenhovestraat waar Vulkoprin nv een vestiging heeft aan beide zijden van de straat waardoor personeel vaak de straat, met nochtans druk verkeer, moet oversteken.’

(Het Nieuwsblad, 21 augustus 2010)

___

In de extra punten vroeg Simon Bekaert aandacht voor het inrichten van bijkomende zebrapaden in de Ieperstraat, Hondstraat en Tenhovestraat. “Die zijn nodig om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te garanderen”, vindt hij.

“In de Ieperstraat kan een zebrapad ter hoogte van de voetgangersdoorgang met de Ontvangerstraat aangelegd worden, in de Hondstraat is een pad ter hoogte van Watewy opportuun en in de Tenhovestraat kan een zebrapad de vestigingen van Vulkoprin met elkaar verbinden.”

(Krant Van West-Vlaanderen editie Tielt, 09 juli 2010)

___

De hoge brandstofprijzen zetten ook SP.A-Tielt er in 2008 toe aan om een groepsaankoop van stookolie voor huisverwarming op poten te zetten. Het initiatief kwam er nadat een voorstel van SP.A om dergelijke aankoop te laten organiseren door het OCMW bot ving bij de meerderheid binnen de OCMW-raad.

‘In september plannen wij de derde editie van de gemeenschappelijke aankoop. Het vonnis in Gent over de gelijkaardige actie door het OCMW in Zottegem doet daar geen afbreuk aan’, vindt Simon Bekaert van SP.A-Tielt.

‘SP.A is een feitelijke vereniging en zit dus in een andere positie dan een OCMW dat volgens het vonnis van de rechter met de aankoop van stookolie zijn wettelijk bepaalde opdracht zou zijn te buiten gegaan. Ik zie geen enkel juridisch beletsel waarom SP.A niet zou kunnen doorgaan met deze actie.’

(De Standaard, 10 april 2010)

___

Volgens pechverhelpers zorgt de winterschade aan de wegen voor een pak meer schade aan banden, koetswerk en ruiten van auto’s. Advocaat en sp.a’er Simon Bekaert raadt automobilisten aan een schadeclaim in te dienen en de kosten terug te vorderen van de gemeente of Vlaams Gewest.

(De Morgen, 10 maart 2010)

___

“Niemand is gediend met hoge schadeclaims”, verklaart Bekaert het nut van een schadeclaim. “Maar mogelijk belandt de problematiek van de beschadigde wegen zo hoger op de politieke agenda, en wordt volop de kaart getrokken van structurele verbeteringen en het gebruik van degelijke materialen.” Ook hij meent dat burgers niet al te snel meer aarzelen om naar de rechter te stappen wanneer ze menen dat de overheid haar verantwoordelijkheid niet nakomt. “Mensen worden mondiger, en terecht. Burgers zien zichzelf overigens steeds meer als consument. Ze betalen belastingen, maar verwachten dan ook iets terug van de overheid.”

(De Morgen, 11 maart 2010)

___

Oppositieraadslid Simon Bekaert (SP.A) pleit ervoor om de forfaitaire huisvuiltaks van 65 euro af te schaffen.

‘Deze belasting draagt de term Algemene Milieubelasting, maar is eigenlijk niets meer dan een extra taks om de gemeentekas te spijzen’, stelde Bekaert op de recentste zitting van de gemeenteraad.

(Het Nieuwsblad, 10 maart 2010)

___

De sp.a stelt vast dat de prijzen voor gas en elektriciteit in België tot de hoogste van Europa behoren waardoor de energiekost voor gezinnen veel te duur is. Door in groep energie aan te kopen willen ze de concurrentie laten spelen en de beste prijs verkrijgen. “Met hoe meer we zijn, hoe groter onze besparing”, stelt Simon Bekaert, fractieleider van de sp.a Tielt. “Voor de meeste gezinnen spreken we hier al vlug over een besparing van tussen de 200 en 300 euro per jaar.”

(Het Laatste Nieuws, 1 februari 2010)

___

Tielt niet overgeheveld naar arrondissement Kortrijk

De hertekening van het juridisch landschap wordt politiek onderhandeld in de Atomiumgroep. Minister van Justitie Stefaan De Clerck stelde maandag aan de Atomiumgroep voor om Tielt bij het gerechtelijk arrondissement Kortrijk te voegen. Simon Bekaert, die samen met sp.a.-kamerlid Renaat Landuyt lid is van de Atomiumgroep, verzette zich tegen het voorstel.

(Het Laatste Nieuws, 16 december 2009)

___

Veel Tieltenaren bij gedupeerden Citibank

Een zestigtal West-Vlamingen stelden zich al burgerlijke partij, maar dat aantal kan nog oplopen. Advocaat Simon Bekaert uit Tielt, die het samen met Renaat Landuyt uit Brugge opneemt voor de West-Vlaamse gedupeerden raamt hun verlies op minstens twaalf miljoen euro, met een gemiddelde van 31.000euro per persoon.

Hij roept iedereen die het slachtoffer werd van de praktijken van Citibank op om zich burgerlijke partij te stellen in de hoop de verloren centen terug te krijgen. 

(Het Nieuwsblad, 1 december 2009)

___

Tijdens de gemeenteraad stelde Simon Bekaert, fractieleider van oppositiepartij sp.a voor om de algemene milieubelasting van 65 euro per gezin te schrappen. De CD&V-meerderheid is daar niet voor te vinden.

(Het Laatste Nieuws, 17 februari 2009)

___

Bewoners van de Holdestraat en wijk Ter Booye zijn niet te spreken over de verkeersveiligheid in hun buurt. Niet alleen wordt er veel te snel gereden in de Holdestraat, bestuurders negeren ook de voorrang van wijk Ter Booye op de Holdestraat. Sp.a eiste tijdens de gemeenteraad maatregelen. Het stadsbestuur noemt de aangekaarte problematiek ‘overdreven’.

Sp.a-fractieleider Simon Bekaert vroeg in oktober 2008 al aan het schepencollege en de politie om snelheidsremmende maatregelen te nemen in de Holdestraat.

«Naar aanleiding van mijn vraag voerde de politie een telling uit van 19 tot 24 december», vertelt Simon. «8.382 wagens werden gecontroleerd en één op vijf reed te snel. Er is zelfs een topsnelheid van 101 km/uur gemeten. Eerder aangebrachte wegversmallingen hebben dus geen effect. Ik stel voor een elektronisch snelheidsbord én een voorrangsbord op het kruispunt te plaatsen.»

(Het Laatste Nieuws, 9 februari 2009)

___

De Tieltse jeugd kan voortaan gratis de theoretische rijopleiding en het theoretische rijexamen op school afleggen. Simon Bekaert, kabinetsadviseur van Minister Van Brempt en sp.a-gemeenteraadslid, bevestigt dat de volgende scholen zich voor het project hebben ingeschreven: De Bron, het VTI, het Koninklijk Atheneum, het Sint-Jozefsinstituut en vrije BUSO-school De Ster.

(Het Laatste Nieuws, 27 augustus 2008)

___

‘Bij het vandalisme valt het relatief grote aantal beschadigingen aan geparkeerde voertuigen en aan straatmeubilair op. Dat gaat om vijftig feiten. Er waren het voorbije jaar ook negen vechtpartijen. Het gros van de politietussenkomsten situeert zich op de Markt, waar vijftien van de negenentwintig vastgestelde diefstallen gebeurden. Maar ook de Tramstraat maakt geen goede beurt met dertien gevallen van vandalisme en ongevallen met vluchtmisdrijf,’ zegt Simon Bekaert, die de tijd rijp acht voor extra maatregelen.

(De Standaard, 16 mei 2008)

___

Brugse stelplaats De Lijn klaar in 2010

Er komt nu eindelijk weer wat schot in dit dossier, vernam de West-Vlaamse SP.A.-politicus Simon Bekaert van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A). ‘De plannen van De Lijn krijgen concrete vorm. In de loop van 2010 zal de nieuwe stelplaats in gebruik worden genomen’, zegt hij. De financiering van het project bleek de voorbije jaren het grootste struikelblok. De nieuwe stelplaats zal worden gefinancierd door middel van een PPS-constructie, dat is een publiek-private samenwerking. ‘De selectie van kandidaten voor het PPS-dossier is nu volop lopende. De investeringskosten voor de nieuwe bussenstelplaats worden geraamd op 18,1 miljoen euro’, zegt Bekaert.

(De Standaard, 30 april 2008)

___

Tijdens de gemeenteraad in februari stelde oppositiepartij sp.a voor om opnieuw een kippenproject op te starten in Tielt. Dit omdat de diertjes toch een flinke hap uit de afvalberg nemen. De meerderheid blokte dit voorstel af, en nu deelt de sp.a op eigen initiatief legkippen uit.

Vanaf volgende week bust sp.a Tielt flyers die duidelijk maken de Tieltenaars twee gratis legkippen kunnen bekomen. «Kippen verkleinen niet alleen de afvalberg en zorgen ze voor een serieuze kostenbesparing inzake afvalverwerking, bovendien zorgen ze dagelijks voor verse eieren», vertelt fractieleider Simon Bekaert. «Het gemeentebestuur zou ons eigenlijk dankbaar moeten zijn want we besparen hen extra kosten.»

(Het Laatste Nieuws, 11 april 2008)

___

Bekaert herinnert er aan dat de verkeersveiligheid van de Deinsesteenweg door Animo in het fietsactieplan van 2004 al aangekaart werd. ‘Elke dag fietsen heel wat scholieren van Aarsele naar school in Tielt. Dit traject moet zo vlug mogelijk veilig worden.’

 (Het Nieuwsblad, 22 maart 2008)

___

SP.A-fractieleider Simon Bekaert meldt dat de buslijn Tielt-Roeselare er nog in 2007 kan komen. Vlaams minister Van Brempt heeft alvast haar fiat gegeven. De Stad moet zich engageren voor halte-infrastructuur. Er zou om het half uur een bus vertrekken aan het station. Met stops in het stadscentrum en in Pittem gaat het dan richting Roeselare om daar na 29 minuten aan het station aan te komen.

(Krant Van West-Vlaanderen editie Tielt, 18 mei 2007)

___

Op de jongste gemeenteraadszitting vroeg Simon Bekaert (SP.A) de afschaffing van de retributie op de stedelijke parkeerkaarten voor bewoners. Het stadsbestuur wil daar echter voorlopig niet van weten.

(Het Nieuwsblad, 14 april 2007)

___

«Na afwegen van de verschillende projecten, is het project Roeselare-Tielt nu definitief goedgekeurd», zegt Simon Bekaert, fractieleider SP.A Tielt. Op het nieuwe, rechtstreekse traject zouden er per uur twee bussen rijden. Elk half uur vertrekt een bus die 29 minuten zal doen over de afstand tussen het begin- en eindpunt van de verbinding. De bus vertrekt van het station van Tielt met als eindhalte het Roeselaarse station. Tussenhaltes komen er in de centra van Tielt en Pittem, waarna de bus de N37 richting Roeselare zal nemen.

(Het Laatste Nieuws, 7 maart 2007)

___

Gemeentewet is gewijzigd

 Raadslid Simon Bekaert (SP.A) had er in de gemeenteraadszitting al naar verwezen en ondertussen is het een feit: de gemeentewet is gewijzigd zodat tijdelijke politieverordeningen niet langer door de gemeenteraad maar wel door het schepencollege genomen worden.

,,Voortaan hoeven tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer dus niet meer op de gemeenteraad te komen”, aldus raadslid Bekaert.

Het raadslid had op de raadszitting al de opmerking gemaakt dat dergelijke politieverordeningen veel tijd in beslag nemen en geen belang hebben qua maatschappelijk debat. ,,Deze tijd kunnen we beter besteden aan belangrijker dossiers”, klonk het.

(Het Nieuwsblad, 2 maart 2007)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.