Publicaties

– BEKAERT, S.,: “De Raad van State: Staatsgevaarlijk? Over heden, verleden en toekomst van het administratief contentieux” – openingsrede gerechtelijk jaar 2012-2013, Provinciaal Hof 21 september 2012

De volledige tekst: klik hier.

– LANDUYT, R., BEKAERT, S., ” De gevolgen van de nieuwe inlichtingenwet voor het strafprocesrecht en de positie van de advocaat”, Rechtskundig Weekblad, 11 september 2010, jaargang 74, nr. 2

– LANDUYT, R., BEKAERT, S., “De nieuwe verkeerswet: niet strenger, wel logischer”, Rechtskundig Weekblad, 2 september 2006, jaargang 70, nr. 1

– LANDUYT, R., BEKAERT, S., “Nieuwe verkeerswet is niet strenger, wel logischer”, Juristenkrant, 26 april 2006, jaargang 8, nr. 128

– BEKAERT, S., “Het Statuut van de reisbureaus”, in “Reis door het recht. Het reisrecht anders bekeken”, Jura Falconis, Larcier, 2005, p. 209-228

– BEKAERT, S., “Jeugdorganisaties en de vergunningsplicht voor reisbureaus”, Rechtskundig Weekblad, 2003-2004, p. 1387-1388

– Columns “Op het rechte pad” in fietsmagazine Grinta (2008-2010).

Leave a Reply

Your email address will not be published.