Category Archives: Actualiteit & Opinie

Dubbelinterview in Knack jaaroverzicht

Deze week ons dubbelinterview over de Catalaanse crisis, België, Europa en de staat van onze democratie.

“Vroeg of laat zullen de Spanjaarden toch de diepere oorzaak van dit conflict moeten aanpakken. Verschillende regio’s hebben verschillende autonomie statuten met verschillende bevoegdheidspakketten. Zo mogen de Basken wat de Catalanen verboden is: zelf belastingen innen en een afgesproken deel aan Madrid uitkeren. Bij de Catalanen werkt het andersom, Madrid controleert de geldkraan. Dat is een weeffout in de staatsstructuur die alleen maar tot frustraties en conflicten kan leiden.”

Het volledige interview kan je hier lezen.

Posted in Actualiteit & Opinie | Leave a comment

Vroeger was de auto de melkkoe, nu de energiefactuur

Iedereen heeft elektriciteit nodig. De ideale manier om gezinnen via die weg extra te belasten, moeten de Vlaamse en Federale regeringsleiders (N-VA, CD&V en Open VLD) gedacht hebben.

Dat ze hiermee de koopkracht van de middenklasse gezinnen aantasten, en de laagste inkomens in de financiële problemen brengen nemen ze er bij. Het is gemakkelijker om de grote massa te belasten, dan de rijkste 2% van de bevolking.

Met een batterij aan vier verschillende maatregelen verhogen de regeringspartijen uw energiefactuur:

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom kondigde dit weekend een heffing van gemiddeld 8 procent op stroom aan, om “het overschot aan groene stroomcertificaten weg te werken”.

Wat de excellenties van de Vlaamse en federale regering er niet bij vertellen is:
– dat zij in januari de vennootschapsbelasting op de distributie ook al verhoogd hebben naar 34 procent, en dat deze verhoging wordt doorgerekend in de elektriciteits- en gasfactuur.
– dat zij ook de BTW voor stroom zullen verhogen van 6 naar 21 procent.
– dat zij tegelijk het gratis kilowattuur afschaffen.

Deze laatste drie maatregelen hebben geen enkele uitstaans met groene stroomcerficaten, maar dienen enkel om de gezinnen meer aan de schatkist te doen betalen.

En de groene stroomcertificaten zelf? Ja, die wegen op de winst van de distributienetbeheerders. Maar niettemin maken ze nog steeds winst. Alleen wordt die winst nu weg belast door de invoering van de 34% belasting. De huidige regering heeft dus zelf het probleem gecreëerd.

In mei 2015 kwam ik in de provincieraad al tussen om deze melkkoebelastingen aan te klagen. Ook in juni werd dit voorwerp van debat in de provincieraad.

Posted in Actualiteit & Opinie | Leave a comment

Vlaams regeerakkoord biedt geen perspectief op betaalbaar wonen

Woonbonus onterecht op de schopstoel. Wie de woonbonus aanklaagt kan evengoed de lage rente viseren…

Meer weten? Klik hier.

woonpic

Posted in Actualiteit & Opinie | Leave a comment

Over verouderde wetten

Het parlement doet vandaag een oproep om verouderde wetten af te schaffen.

Misschien kan het hier mee eens beginnen:

Artikel 613 van het Wetboek van Strafvordering dat stelt dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de keuken van de gevangenis.

Het decreet van 26 december 1813 betreffende het verdelen van de kaarsen die worden gebruikt bij de begrafenissen en de lijkdiensten.

De besluitwet van 15 december 1917 betreffende de beteugeling van het gesjacher in voorwerpen aangekocht in de magazijnen of kantines van het leger.

Het decreet van 26 juni 1790 betreffende de weilanden waarvoor het recht van stoppelweide geldt.

Het decreet van 20 maart 1792 betreffende de wijze waarop de doodstraf moet worden uitgevoerd.

De ordonnantie van 3 maart 1764 van Keizerin-Koningin Maria-Theresia houdende reglement voor het toezicht op en het onderhoud van de wegen, bruggen en aquaducten in Vlaanderen.

[fb_button]

 

Posted in Actualiteit & Opinie | Leave a comment

Raad van State

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet legt de federale regering deze maand haar plannen voor om de Raad van State te hervormen. Het ligt in de bedoeling het administratief rechtscollege zo bij te sturen dat het preciezer kan werken en niet steeds meteen moet overgaan tot een volledige nietigverklaring.

Voor wie meer wil weten over deze hervormingsinstrumenten: zie de tekst van mijn openingsrede van september 2012 bij de opening van het gerechtelijk jaar: hier klikken. Op eenvoudige vraag ook gratis te verkrijgen in boekvorm (mailen naar info@simonbekaert.be)

Een samenvatting van de openingsrede vind je terug op de website van de Gazet van Antwerpen en in de juristenkrant.

Het belangrijkste wapen tegen fouten in beslissingen en procedures is vandaag de nietigverklaring, wat al vaker grote infrastructuurwerken doorkruiste.

Het instrumentarium moet verfijnd worden. Zo zou de Raad van State de mogelijkheid krijgen vormfouten te laten rechtzetten. Is een vormfout onherstelbaar, dan zou de Raad van State ook de kans krijgen zelf instructies door te geven aan de overheid om gelijkaardige fouten in de toekomst te vermijden.

Is vernietiging toch de enige mogelijkheid, dan zou de Raad na de hervorming ook kunnen bepalen welke onderdelen van een bestuurlijke beslissing gehandhaafd kunnen blijven, waardoor alweer niet de hele beslissing in de prullenmand moet.

[fb_button]

Posted in Actualiteit & Opinie, Blog Tielt | Leave a comment