Meer groen, meer wonen en uitbreiding industrieterrein Noord

We schakelen in Tielt een versnelling hoger op de beleidsdomeinen wonen, groen in industrie.

Met ons ontwerp van uitvoeringsplan zetten we in op meer groenzones en stadsrandbos, het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en meer ruimte voor industrie op Noord.

De voorbije weken hielden we een openbaar onderzoek in het kader van de milieueffecten. Er werd geen enkel bezwaar ingediend. Het uitvoeringsplan doorloopt nu verder de procedure van de provincie.

Voor wie meer wil weten, in november verscheen een handig overzicht in de Krant van West-Vlaanderen.

kw 21nov2014

 

This entry was posted in Blog Tielt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.