Category Archives: Uncategorized

Gemeente (8)

Woonbeleidsplan 2014-2019 Als schepen van woonbeleid ben ik trots en tevreden dat de gemeenteraad deze week ons woonbeleidsplan 2014-2019 heeft aangenomen. In dit plan zetten we uiteen waar we naartoe willen met het woonbeleid, en met het wonen zelf, in het Tielt van nu en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (7)

Ruimtelijke Uitvoeringsplan “Poelberg en Meikensbossen” beschermt natuur- en landschapswaarde van onze Poelbergomgeving Als schepen van ruimtelijke ordening en als provincieraadslid is dit een project dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Poelberg en Meikensbossen” dat … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (6)

Toekomst van Tielt: uitbreiding van groen, wonen en tewerkstelling In het najaar loodsen we de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tielt door de provincieraad. Dit wordt de blauwdruk van hoe onze stad er de komende decennia zal gaan uitzien. We … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Over verouderde wetten

Het parlement doet vandaag een oproep om verouderde wetten af te schaffen. Misschien kan het hier mee eens beginnen: Artikel 613 van het Wetboek van Strafvordering dat stelt dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de keuken van de gevangenis. Het … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (5)

Het stadsbestuur is niet te spreken over een verplichte investering van 780.000 euro voor de renovatie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk en de 650.000 euro werkingskosten. De vorige bestuursploeg nam deze cijfers op in de meerjarenplanning en daar kan de huidige coalitie … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (4)

Vanavond installatievergadering van de politieraad politiezone regio Tielt. Ik zal er een paar oude bekenden, maar ook heel wat nieuwe gezichten tegenkomen. Het begin van een nieuw verhaal.    

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Beslissing Raad voor Verkiezingsbetwisting Tielt

Vandaag om 15u00 heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de klachten van CD&V Tielt ongegrond verklaard. Voor de volledige tekst van het vonnis: klik hier. Volgende passage over de klachten is veelzeggend: “het uiten van louter vage vermoedens die op geen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Raad van State

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet legt de federale regering deze maand haar plannen voor om de Raad van State te hervormen. Het ligt in de bedoeling het administratief rechtscollege zo bij te sturen dat het preciezer kan werken en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (3)

Nieuwe stadsbestuur periode 2013-2018 voorgesteld Deze morgen hebben we in de lokale pers onze nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Met sp.a. Tielt leveren we in het nieuwe stadsbestuur 4 van de 6 schepenen en de OCMW-voorzitter. Zelf zal ik als eerste schepen de bevoegdheden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gemeente (2)

Voor de cijferaars onder ons: In Kortrijk beklaagt de nieuwe stadscoalitie er zich de afgelopen dagen over dat ze een schuld van 11 miljoen euro  zal moeten wegwerken. In Tielt staan we voor een gelijkaardige uitdaging. Met een totale schuld van maar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment