Category Archives: Blog Tielt

Spots op Tielt

De nieuwe Spots is er ! Lees meer over het verbod op zwaar verkeer door ons centrum, extra speelpleintjes, uitbreiding van kinderopvang, sportinvesteringen voor 2017, nieuwe volkstuintjes voor Tielt en nog veel meer. foto-voorpagina-spots-dec-2016                                                                           Klik op de afbeelding om te lezen.

 

Posted in Blog Tielt | Leave a comment

Tieltse bouwmaatschappij verwerft meer dan 11 hectaren en lanceert ambitieus bouwprogramma

Simon Bekaert, voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij, kondigt op korte termijn de ontwikkeling van 158 woningen aan. Op lange termijn komen daar nog eens 450 woningen bij.

3 beelden op rij

Simon Bekaert: “We ontwikkelen niet alleen sociale huur, en sociale seniorenflats, maar ook sociale koopwoningen, bescheiden woningen, en betaalbare bouwgronden. We beperken ons dus niet tot de sociale huurder, maar ontwikkelen voortaan ook een aanbod voor de middenklasse en voor de jonge gezinnen.”

Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van de Tieltse bevolking naar betaalbaar en comfortabel wonen.

“Op 2 jaar hebben we meer dan 11 hectaren grond aangekocht in Groot Tielt. We hebben onze grondbank in Tielt verdubbeld van 9 naar 20 hectaren. Dit is een nooit geziene grondverwervingsoperatie in de geschiedenis van de Tieltse Bouwmaatschappij. Al de gronden zullen we ontwikkelen tot woonwijken.”, aldus Bekaert.

We overlopen de projecten:

1. Kasteelstraat – Vierhoek (ex-containerpark)
27 wooneenheden (huur en koop)
De ruwbouw is af en de aanleg van de wegenis starten we nog in februari 2016.

Vierhoek-KasteelstraatRuwbouw wijk kasteelstraat-hollebeekstraat2.Zuiderring – Monteval
63 wooneenheden (koop)

We ontwikkelen een nieuwe wijk. We mikken op de middenklasse, en het aantrekken van jonge gezinnen naar Tielt. Het aanbod is van dezelfde oppervlakte en kwaliteit als bij private verkavelaars, met dat verschil dat we de woningen en gronden toch een 15% goedkoper kunnen aanbieden dan de private bouwpromotoren. De verkavelingsaanvraag is ingediend en op 4 februari 2016 keurde de gemeenteraad het tracé van de wegenis goed.

Montevalwijk-Zuiderring

verkavelingsplan zuiderring3. De Varent – Pieter Simonstraat
9 koopwoningen

De ruwbouw is bijna af. Oplevering eind 2016. De omgevingswerken met inrichting van een groenzone en speelplein zijn aan de gang.

Varent

 Varent

4. Hoogmolenweg – Aarsele
40 wooneenheden (huur)

Op dit terrein bouwen we na de aanleg van de wegenis, 40 huurwoningen met als architect Hans Verhelst uit Tielt (aha-architecten).
De woningen zijn ontworpen als 10 residenties van elk 4 ruime appartementen.
De bouwvergunning is in opmaak en dienen we nog dit jaar in.

Hoogmolenweg Aarsele

5. St. Michielstraat – Stedemolenstraat
14 seniorenflats (huur)

De seniorenappartementen zullen we bij voorrang toewijzen aan onze huurders van 70 jaar of ouder. Het gaat hier om huurders wiens kinderen het huis uit zijn, en wiens sociale huurwoning te groot geworden is. Op die manier kunnen we onze oudere huurders een appartement aanbieden in het centrum van Tielt, en komen tegelijk hun huurhuizen van 3 of 4 slaapkamers terug vrij. Huizen die we dan opnieuw kunnen verhuren aan jonge gezinnen op onze wachtlijst.

Start van de werken:  tweede helft van 2016.

3D inplanting in omgeving helicopterzicht 3D stedenmolenstraat

6. Renovatie historisch hoekhuis Sint-Michielstraat
Kantoren Tieltse Bouwmaatschappij

We hebben architecte Carla Degryse aangesteld voor de renovatie van het hoekhuis. Hier komen de toekomstige kantoren van de Tieltse Bouwmaatschappij. De bouwaanvraag is ingediend.

Hoekhuis renovatie voor Hoekhuis renovatie 3D zij achter

7. Kasteelstraat – verkaveling Dumobil
6 wooneenheden (huur)

De bouwvergunning is verleend. Binnen enkele maanden starten de werken voor het bouwen van 6 nieuw huurappartementen in een ontwerp van architect Edward Weysen (WES-architecten).

Dumobil2 Kasteelstraat

8.Brugstokwegel Schuiferskapelle
8 woningen (huur)

In harmonie met het landelijk karakter van Schuiferskapelle.
We hebben Marc Germonpré aangesteld als ontwerper-architect.
De bouwvergunning is verleend, en we starten de werken nog voor juli 2016.

Torenstraat Brugstokwegel Schuiferskapelle

Brugstokwegel woningen

9.Wingensesteenweg
350 wooneenheden (huur en koop): gebiedsinrichting

In het binnengebied tussen de Wingensesteenweg, Stokerijstraat en Schuiferskapelsesteenweg, op een paar honderd meter van het stadscentrum van Tielt, hebben we meer dan 10 hectaren verworven.

We stelden in december 2015 het studiebureau Fris in het Landschap aan om het gebied planmatig in te richten. We zullen het gebied niet alleen ontwikkelen voor de wijkbewoners, maar voorzien ook wandelgroen en recreatieruimte voor alle Tieltenaren.

Wingensesteenweg

10.Baudeloostraat – Aarsele
100 wooneenheden (koop en huur)

We hebben ook hier extra gronden verworven en hebben studiebureau Demey aangesteld om het gebied te ontwikkelen.

Baudeloostraat Aarsele

11. Renovaties

Op vandaag beschikt de Tieltse Bouwmaatschappij al over 533 huurwoningen .

Naast de grondverwerving en het ambitieuze uitbreidingsprogramma, hebben we het voorbije jaar ook gevoelig geïnvesteerd in de renovatie van onze bestaande huurwoningen.

In 2015 hebben we in 78 woningen in de wijk Koerseplein het buitenschrijnwerk (ramen, deuren, garagepoorten) vernieuwd, dakisolatie aangebracht en de CV-ketels vervangen. Op die manier worden de huurwoningen niet alleen comfortabeler, maar ook energiezuiniger gemaakt. De energiefactuur van de huurders daalt hierdoor gemiddeld met 250 euro/jaar.

In de Burggraaf van de Vijverelaan hebben we 6 woningen gerenoveerd en in de wijk Keidam is er de grondige renovatie van alle woningen met in de eerste fase 9 woningen. Dit jaar starten we de volgende fase samen met nog een aantal renovatieprojecten.

Posted in Blog Tielt | Leave a comment

6 op de 10 huisvestingsmaatschappijen moeten extra vrouwen zoeken voor raad van bestuur

Tieltse Bouwmaatschappij scoort wel goed

In zes op de tien sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen maken vrouwen nog geen derde uit van het totale aantal bestuursleden, kopt De Morgen vandaag.

Tegen volgend jaar moeten deze maatschappijen dat quotum wèl zien te halen.

Met de Tieltse Bouwmaatschappij hebben we dit probleem niet. Vandaag al zijn drie van onze vijf bestuurders vrouw.

art de morgen quotum huisvestingsms

 

Posted in Blog Tielt | Leave a comment

Meer groen, meer wonen en uitbreiding industrieterrein Noord

We schakelen in Tielt een versnelling hoger op de beleidsdomeinen wonen, groen in industrie.

Met ons ontwerp van uitvoeringsplan zetten we in op meer groenzones en stadsrandbos, het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en meer ruimte voor industrie op Noord.

De voorbije weken hielden we een openbaar onderzoek in het kader van de milieueffecten. Er werd geen enkel bezwaar ingediend. Het uitvoeringsplan doorloopt nu verder de procedure van de provincie.

Voor wie meer wil weten, in november verscheen een handig overzicht in de Krant van West-Vlaanderen.

kw 21nov2014

 

Posted in Blog Tielt | Leave a comment

Federale verkiezingen 2014

Op 25 mei zijn er nationale verkiezingen.

Je vindt mij terug op de 6e plaats op de sp.a.-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers (lijst 12).

We staan voor de keuze tussen welvaart voor iedereen die werkt of wil werken, of welvaart enkel voor een kleine groep. Tussen een warme toekomst of een kille samenleving.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat ons sociaal welvaartsmodel behouden blijft.

Samen kunnen we er ook voor zorgen dat de stem van onze streek in Brussel wordt gehoord.

Posted in Blog Tielt | Leave a comment